Fysiotherapie - Schouder impingement cursus

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieEnschede
Opleidingsduur1 Dagdeel


Eind 2006 is het Accredidact programma ‘Het impingement syndroom van de schouder’ verschenen. Het programma betreft een uitgewerkt onderdeel van de Saxion basiscursus ‘Fysiotherapie en het behandelen van patiënten met Schouderklachten’. Uitgewerkt betekent in dit geval dat de onderdelen van de basiscursus die met het impingementsyndroom te maken hebben zijn uitgelicht, uitgebreid en geactualiseerd.


Eind 2006 is het Accredidact programma ‘Het impingement syndroom van de schouder’ verschenen (www.accredidact.nl ). Het programma betreft een uitgewerkt onderdeel van de Saxion basiscursus ‘Fysiotherapie en het behandelen van patiënten met Schouderklachten’. Uitgewerkt betekent in dit geval dat de onderdelen van de basiscursus die met het impingementsyndroom te maken hebben zijn uitgelicht, uitgebreid en geactualiseerd.

Essentieel onderdeel van het uitgewerkte programma is de introductie van een fysiotherapeutisch perspectief waaraan zowel de diagnostiek als de behandeling zijn gekoppeld.Op die wijze wordt het proces waarin de therapeut zijn klinische beslissingen neemt voorzien van een zinvol fundament. Klinische beslissingen zijn antwoorden op de volgende voorbeeldvragen: Welke klinische test is op dit moment waardevol? Wat zijn adequate doseringsparameters voor een interventie? Is de patiënt beter af met een verwijzing naar de tweede lijn? Is sprake van een mechanisch letsel met of zonder inflammatie?

De doelstelling van de workshop is het verhelderen, onderbouwen, praktisch uitvoeren en implementeren van de inhoud van het Accredidact programma ‘Het impingementsyndroom van de schouder’. In hoofdstuk 2 wordt het programma aangegeven waarin de onderwerpen met name worden genoemd. De verschillende onderwerpen worden voorzien van subdoelstellingen.


Diploma fysiotherapie en het Accredidact programma ‘Het impingementsyndroom van de schouder’ zijn vereist.


Didactische werkwijze
De leerstof wordt in actieve werkvormen aangeboden waarbij gebruik gemaakt wordt van colleges, korte groepstaken, praktijklessen en thuisopdrachten.

Cursusmateriaal
De cursist krijgt 2 weken voor aanvang van de cursus de studiehandleiding en de huiswerkopdracht  toegezonden. Bij aanvang van de workshop ontvangt de cursist een map waarin per blok de lesstof uitgereikt en opgeborgen kan worden. Frequent wordt gebruik gemaakt van powerpoint presentaties waarvan handouts worden verstrekt. Verschillende wetenschappelijke artikelen die relevant zijn voor het fysiotherapeutisch handelen worden uitgereikt en beoordeeld.

Studiebelasting
Bij de workshop is sprake van 5 ¼  contact uren. Daarnaast dient de cursist 2 ¾  uren aan zelfstudie te besteden. Samen leidt dat tot 8 studiebelasting uren (SBU).


Op aanvraag.


Studiebelasting & accreditatiepunten

Bij de workshop is sprake van 5 ¼  contact uren. Daarnaast dient de cursist 2 ¾  uren aan zelfstudie te besteden. Samen leidt dat tot 8 studiebelasting uren (SBU).

Bij het KNGF wordt dan ook het equivalent van 8 accreditatiepunten aangevraagd. De punten worden aangevraagd voor de registers algemeen practicus, manuele therapie en sportfysiotherapie.


Incompany
Het is alleen mogelijk de cursus als in-company model te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met backoffice.agz@saxion.nl