Master Health Care and Social Work (Deeltijd)

StudievormDeeltijd
TypeMaster opleidingen
LocatieEnschede
Opleidingsduur2 jaar

Gezondheidszorg en welzijn zijn dynamische werkvelden die constant onder druk staan. Daarom is er steeds meer behoefte aan professionals met een breed profiel die buiten de gebaande paden durven te denken.

De Master Health Care and Social Work is een tweejarige deeltijdopleiding. Ze leidt zorgprofessionals op die in staat zijn vanuit een breder perspectief beleids- en onderzoeksconcepten te ontwikkelen. Er stromen studenten uit verschillende beroepsdisciplines in. De diversiteit maakt het mogelijk de afzonderlijke disciplines te overstijgen en samen een inspirerend abstractieniveau te bereiken.

Na uw afstuderen bent u in het bezit van de titel Master Health Care & Social Work. U kunt binnen de zorgsector aan de slag in functies als: leidinggevende, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, innovator, kwaliteitscoördinator.
De opleiding wordt verzorgd binnen het Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie. Binnen het Kenniscentrum werken zes lectoren met hun kenniskringen. Zij werken aan een aantal verschillende onderzoekslijnen die mede input voor de opleiding leveren. Er is met name input vanuit de onderzoekslijnen Community Care & Youth (dr. G. A. Holsbrink-Engels) en Ouderenzorg en Palliatieve Zorg (dr. Hilde de Vocht). Tevens is er een intensieve samenwerking met de Birmingham City University (BCU), waarbij prof. dr. Joy Notter de belangrijkste aanspreekpartner is.

De opleiding wordt als deeltijdopleiding aangeboden, duurt twee jaar en is opgebouwd uit modules. De studiebelasting is ca. 20 uur per week. Er zijn gemiddeld 2 contactdagen per maand. De opleiding beslaat in totaal 1.680 studiebelastingsuren (SBU).

De beroepspraktijk staat tijdens de opleiding centraal. U leert uw eigen ontwikkeling te sturen (bijvoorbeeld door het gebruik van een Professional Portfolio). Reflectie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Er wordt op uw leervragen ingespeeld (vraaggestuurd). De opleiding voorziet in een scala aan docentrollen: behalve de rol van vakdeskundige heeft de docent ook een rol als coach en studieloopbaanbegeleider, als ontwikkelaar of als assessor.

Het programma is als volgt opgebouwd:
- CC1: inleiding in toegepast onderzoek
- CC2: maatschappelijke context van de praktijk van zorg & welzijn (waaronder deelname international seminar)
- CC3: kwaliteitszorg, leiderschap en innovatie
- CC4: educatie, consultatie en coaching
- CC5: onderzoeksopties
- EC6: verdieping (= elective part)
- De meesterproef

Er wordt gewerkt aan de volgende competenties:
Algemeen:
- Communicatie
- Samenwerking
- Maatschappelijke context
- Conceptualisering en wetenschap

Beroepsspecifiek:
- Leiderschap en innovatie
- Monitoring kwaliteit en educatie
- Toegepast onderzoek
- Verdieping beroepsdomein

Competentie ‘advanced practice’

De opleiding is bestemd voor afgestudeerden in gezondheidszorg en welzijn. Vereist zijn:
- een afgeronde en relevante hbo-opleiding
- twee jaar relevante werkervaring
- (passieve) beheersing van de Engelse taal.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Praktische info
De opleiding start jaarlijks in september en wordt gegeven bij Saxion, locatie Enschede.
Er zijn ongeveer 21 contactdagen per studiejaar. De lessen vinden plaats op twee vrijdagen per maand (9.30-17.30 uur).

Saxion organiseert afsprakenavonden in Enschede en Deventer. Maak een afspraak voor de afsprakenavond voor een gesprek op maat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacqueline Kok, opleidingscoördinator: tel. 053 - 537 60 64, j.m.kok@saxion.nl
Daniëlle Beuvink, secretariaat: tel. 053 - 487 10 22, d.beuvink@saxion.nl

Als afgestudeerde bent u in staat beleid te ontwikkelen en daarbij onafhankelijk, kritisch en overstijgend te denken. U vervult een brugfunctie tussen theorie en praktijk. U vernieuwt en implementeert vernieuwingen en bent in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze bestuurlijke en strategische vraagstukken in kaart te brengen en oplossingsstrategieën te bedenken.

Na uw afstuderen bent u in het bezit van de titel Master Health Care & Social Work. U kunt binnen de zorgsector aan de slag in functies als: leidinggevende, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, innovator, kwaliteitscoördinator.

In samenwerking met de Birmingham City University (BCU) bieden we na uw afstuderen de mogelijkheid door middel van een verkort traject in één jaar tijd de MSc titel (Master of Science) te behalen. De BCU voert de opleiding uit bij Saxion in Deventer.

Het wettelijk collegegeld is voor het studiejaar 2013-2014 vastgesteld op € 1.835, -

Deze pagina delen