Toelatingsonderzoeken

Wanneer op basis van je verzoek tot inschrijving in Studielink blijkt dat je niet rechtstreeks toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze, kun je deelnemen aan een van de toelatingsonderzoeken van Saxion. Je bent niet toelaatbaar als:

  • Je niet in het bezit bent van het juiste diploma (havo, vwo, mbo-niveau 4)
  • Je binnen je profiel de/het juiste profielvak(ken) mist die nodig zijn voor de door jou gekozen opleiding

De toelatingsonderzoeken worden vier keer per jaar afgenomen, waarvan de ronde in december alleen toegankelijk is voor die mensen die met de februari-instroom mogen starten bij de opleiding. Afhankelijk van het aantal onderdelen waaraan moet worden deelgenomen kan het onderzoek twee dagen duren. Het kennisniveau waarop wordt getoetst is het havo-eindexamenniveau.

Niet in bezit van het juiste diploma: 21+onderzoek

Indien je niet beschikt over het juiste diploma én bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder bent (peildatum 1 september of 1 februari bij februari-instroom), moet je deelnemen aan het 21+onderzoek. Dit onderzoek omvat voor alle opleidingen de volgende onderdelen:

  • Capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (= Differentiële Aanleg Testserie) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie wordt afgenomen
  • Nederlands: tekstanalyse en samenvatting
    Voor de Engelstalige opleiding IBMS en Engelstalige studieroutes wordt het onderdeel Nederlands vervangen door Engels. Kies je voor een economische of technische opleiding van Saxion dan kan het zijn dat je ook moet deelnemen aan het deficiëntieonderzoek (zie hieronder).

Niet het juiste profiel of profielvakken: deficiëntieonderzoek

Indien je niet de juiste profielvakken hebt of je vakkenpakket (bij een oud Havo/vwo diploma van voor 2000) voldoet niet aan de eisen van de door jou gekozen opleiding, moet je deelnemen aan het deficiëntieonderzoek voor een (of meerdere) vak(ken). Op de opleidingspagina van jouw opleiding kun je onder het kopje ''Toelating>Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken'' de eventuele deficiëntievakken vinden die je moet afleggen.

Heb je je aangemeld voor een economische of technische opleiding van Saxion en moet je ook een 21+onderzoek afleggen, dan kan het zijn dat je naast dit onderzoek ook moet deelnemen aan het deficiëntieonderzoek. Afhankelijk van de vooropleidingseisen die zijn vastgesteld, omvat dit onderzoek één of meerdere toetsen die op havo-eindexamenniveau worden afgelegd. Op de opleidingspagina van jouw opleiding kun je onder het kopje ''Toelating>21+ onderzoek" de eventuele deficiëntievakken vinden die je moet afleggen. Het gaat hier om de toetsen biologie, natuurkunde, economie, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, Duits en Frans (mondeling en/of schriftelijk). In de brochure Toelatingsonderzoeken die je hiernaast vindt, kun je alle informatie rondom de onderzoeken vinden. 

Buitenlands diploma zonder Nederlands op voldoende niveau: 

Indien je toelaatbaar bent op grond van een buitenlands diploma maar niet de Nederlandse taal op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO. 

Voor de Engelstalige opleiding IBMS moet je de Engelse taal op voldoende niveau beheersen.

Aanmelden voor een toelatingsonderzoek: 

Als uit jouw verzoek tot inschrijving via Studielink blijkt dat je niet toelaatbaar bent, krijg je daarover per mail bericht samen met het deelnameformulier voor een 21+ en/of deficiëntieonderzoek. In de begeleidende brief staat precies beschreven hoe je je vervolgens kunt aanmelden. Houd dus je mailbox goed in de gaten; heb je binnen een week na aanmelding via Studielink geen informatie ontvangen, neem dan contact op met de studentenbalie van Saxion: 053-4871808 (Enschede) of 0570-603773 (Deventer).

KIJK VOOR DE AFNAMEDATA VOOR 2015-2016 IN DE BROCHURE DIE JE KUNT DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA (ZIE RECHTERZIJDE)

  • Let op! De laatste toelatingsexamens worden eind juni/ begin juli 2015 afgenomen. Daarna- worden geen toelatingsexamens meer afgenomen en kan dus ook niet meer worden herkanst. Zorg dus dat je je tijdig voor een toelatingsexamen aanmeldt zodat je de mogelijkheid hebt tot herkansen.

Lees verder alle belangrijke informatie op blz. 4-10 van de brochure toelatingsonderzoeken die je rechts op deze pagina kunt vinden.

Deze pagina delen