Media, Informatie en Communicatie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

De opleiding Media, Informatie en Communicatie

Media Informatie en CommunicatieAls mediamaker van de toekomst signaleer je de laatste trends. Je bent op de hoogte van nieuwste mediavormen en zet deze effectief in. Daarbij combineer je inhoud met interactie en techniek. De creatieve verhalen die jij vertelt en verspreidt, raken de juiste snaren: deze komen over op de groep mensen die je wilt bereiken met het gewenste effect. Bij de hbo-opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) van Saxion in Enschede leer je goede keuzes maken in een steeds wisselend aanbod van (communicatie)middelen. Wanneer maak je gebruik van print, wat zijn de voordelen van social media en hoe produceer je een televisieprogramma dat perfect aansluit op de doelgroep? Jij weet na het afronden van de studie hoe je onderbouwde antwoorden geeft op deze vraagstukken.

Bij Saxion krijg je volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb je de ambitie om internationaal aan de slag te gaan? Kies dan voor een stage, minor of je afstudeerstage in het buitenland. Saxion stimuleert je om letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te kijken.

Wat leer je?

Bij Media, Informatie en Communicatie word je opgeleid tot allround mediaprofessional. Je leert begrijpen hoe je inhoud, interactiviteit en techniek koppelt om het verhaal aan de juiste mensen te vertellen. Tijdens deze studie ga je aan de slag met de creatie en productie van media(uitingen) en heb je toegang tot een studie met professionele apparatuur. Je stelt zelf jouw studieprogramma samen waarbij jouw kwaliteiten centraal staan, zodat je na vier jaar jouw droomfunctie kunt vervullen.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over de opleiding? Stuur dan een mailtje naar communication.act@saxion.nl

Media, Informatie en Communicatie in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 40%
Praktijk en groepsopdrachten: 50%
Studieloopbaanbegeleiding: 10% 

Blog Media Informatie en Communicatie

 

Na je afstuderen beschik je over de titel Bachelor of Media, Information and Communication. Je bent breed inzetbaar in de uitdagende mediabranche.

Beroepen voor allround mediaprofessionals

Vanwege de enorme ontwikkelingen in het medialandschap, moeten (media)organisaties hun communicatiekanalen anders inrichten om klanten te blijven bedienen. Nadat je de opleiding hebt afgerond, ben je bekend met de (on)mogelijkheden van alle media en weet je hoe je concepten maakt die bij de beoogde/gekozen doelgroep het juiste resultaat opleveren.

Het werkveld van een mediaspecialist is erg divers en er is een breed scala aan functies waarin je aan de slag kunt. Welke functie is mede afhankelijk van de specialisatie die je  hebt gekozen. Er zijn ook afgestudeerden die werken als freelancer of die een eigen bedrijf
opzetten.

Na de studie Media, Informatie en Communicatie kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

• programmaontwikkelaar;
• beeldredacteur;
• educatief (media) ontwerper;
• conceptontwikkelaar;
• mediamarketeer;
• communicatieadviseur;
• of als producer.

Je kunt ook werken als freelancer of een eigen bedrijf opzetten.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Met de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan bij Media, Informatie en Communicatie, kun je aan het werk bij uiteenlopende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een radio- of televisieomroep of een communicatie-, tekst-, reclame- of marketingbureau. Maar je kunt er ook voor kiezen om je eigen blog of website te starten.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Media, Informatie en Communicatie?

De meeste studenten kiezen voor de master Communicatiewetenschappen.

   Toelatingseisen 2016/2017

  Als je je voor een hoger beroepsopleiding wilt inschrijven, moet je rekening houden met een aantal spelregels. Je moet je uiterlijk op 1 mei via Studielink aanmelden. Verder is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Bij Saxion houdt dat in dat je verplicht moet deelnemen aan intakeactiviteiten die gevolgd worden door een studiekeuzeadvies.
  Om te kunnen beginnen met de opleiding Media, Informatie en Communicatie, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management & Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Mangement & Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Mangement & Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Mangement & Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Mangement & Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Mangement & Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of,
  - toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie. 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of,
  - toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie.

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of,
  - toets Management&Organisatie 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   

  Corinna, student Media Informatie & Communicatie
  "Het bevalt me heel goed dat je binnen MIC je eigen studieroute kunt uitstippelen. Het eerste jaar is nog breed en in het tweede jaar kies je een specialisatie. Ik kwam er zo achter dat ik marketing en communicatie veel interessanter vind dan journalistiek. Deze kennis kon ik in het derde jaar meteen toepassen tijdens mijn stage in Spanje. Ik raad iedereen MIC aan die creatief is en de mediawereld wil leren kennen."

   

   

   


   

   

  Na het leggen van een brede (creatieve) basis, ga je je specialiseren. Je gaat zowel theoretisch als praktisch aan het werk.

  Eerste en tweede jaar

  In het eerste anderhalf jaar leg je een brede basis voor de rest van je studie. Met een grote variatie aan vakken leer je alle geheimen van de mediawereld kennen. Denk hierbij aan vakken als schrijven, journalistiek en visualisatie. Maar ook aan webtechnologie,  marketing en mediapsychologie. Ook werk je aan diverse projecten, zoals het bedenken van een concept voor een educatief product en het onderzoeken, ontwerpen en maken van een online communicatieboodschap voor een specifieke doelgroep.

  In de tweede helft van het tweede jaar ga je je specialiseren. Je kiest uit een van de volgende vier specialisaties

  • Educatieve mediaconcepten: educatieve conceptontwikkeling, mediawijsheid, storytelling
  • Mediaformats en regie: beeldtaal, formatontwikkeling, storytelling
  • Creatieve marketing en concepten: conceptontwikkeling, marketingcommunicatie, storytelling
  • Journalistiek en voorlichting: journalistiek, voorlichting, storytelling

  Top Talent Programma

  Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op Top Talent Programma.

  Derde en vierde jaar

  In het derde jaar van je opleiding loop je stage bij een bedrijf naar keuze, dat aansluit op jouw specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan NOS op 3, Tubantia, RTL of LINDA. In de tweede helft van dat jaar volg je een minor.

  Het laatste jaar van je opleiding staat in het teken van het afstuderen. Je begint het jaar met het opstellen van een afstudeerplan, waarin je keuzes maakt om jouw einddoel te realiseren: jouw persoonlijke droombaan. Je specialiseert je nog verder in een van de afstudeerrichtingen en voert een praktijkonderzoek uit. Vervolgens begin je aan je afstudeerperiode en bewijst dat je klaar bent voor het werkveld.

   

  Hou je van schrijven, vormgeven en communiceren? En ben je altijd nieuwsgierig naar wat er in de wereld om je heen gebeurt? Misschien is Media, Informatie en Communicatie dé opleiding voor jou. Kom erachter door je te oriënteren op Saxion. Bezoek een open dag of zoek contact met studenten van MIC, bijvoorbeeld via IntoSaxion.

  Proefstuderen

  Proefstuderen bij Saxion betekent dat je een dag(deel) meedraait om alvast kennis met die opleiding te maken. Je doet dat tijdens een proeflessendag, meeloopdag of Studie try-out. Lees meer op saxion.nl/proefstuderen.

  Hieronder vind je de mogelijkheden voor proefstuderen bij de opleiding Media, Informatie en Communicatie, aanmelden doe je door op een activiteit te klikken.

  Activiteitenoverzicht

  [PLACEHOLDER-FEB-ACTIVITY-LIST]

  Proeflessendag
  Bij de Proeflessendagen van de opleiding Media, Informatie en Communicatie bootsen we een lesdag na. Je volgt representatieve vakken zoals Communicatie, Vormgeving, Marketing en Psychologie. 

  Meeloopdagen
  De opleiding Media, Informatie en Communicatie biedt geen meeloopdagen aan.

  Aanmelden
  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Meer informatie over proefstuderen bij Media, Informatie en Communicatie

  Jose Ramaker en Florien Ticheler
  events.act@saxion.nl 
   

  Check de MIC blog!

  Uitgebreide informatie MIC