Gezondheid & Technologie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de Opleiding tot Verpleegkundige

Technologie: essentieel in de gezondheidszorg van nu en straks

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling. Elke dag weer vinden er in de zorg nieuwe technologieën een innovatieve toepassing, waardoor de zorg voor mensen telkens beter en efficiënter wordt. Daarom zijn professionals nodig met verstand van gezondheidszorg én techniek, die bij de toepassing van technologie in de zorg kunnen helpen, adviseren en innoveren.

De studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) wordt aangeboden onder de licentie van de opleiding tot hbo-verpleegkundige en leidt je dan ook op tot een verpleegkundige die is gespecialiseerd in technologie. In het curriculum is volop aandacht voor zorgtechnologie in de thuisomgeving en mogelijkheden van online hulpverlening, maar ook voor technologie in operatiekamers, op de spoedeisende hulp en in andere situaties waar levens afhangen van de vlekkeloze werking van apparaten en software. De studieroute speelt in op de samenhang tussen technologische ontwikkelingen en veranderende zorgprocessen, zodat jij als een professional die gebruik maakt van moderne technologie een bijdrage kunt leveren aan vernieuwing van de zorg.

Programma

De eerste twee studiejaren zijn voor iedereen gelijk, met volop aandacht voor stages, excursies en opdrachten in het praktijkveld. Als je een van de hierboven genoemde extra opleidingen doet, volg je in leerjaar 2 aanvullend onderwijs. 

Voor de laatste twee studiejaren kies je een van de drie uitstroomrichtingen: Preventie & gezondheidsbevordering, Langdurende zorg of Acute & intensieve zorg. 

Je volgt onderwijs en sluit je opleiding af met een bacheloropdracht. Als afgestudeerde ontvang je het diploma ‘Bachelor of Nursing’ (hbo-v verpleegkundige) en word je geregistreerd als verpleegkundige volgens de Wet BIG.

Operatieassistent of anesthesiemedewerker

Als je je aanmeldt voor Gezondheid en Technologie (G&T) kun je naast je diploma voor verpleegkundige ook het diploma anesthesiemedewerker of operatieassistent behalen. Daarvoor volg je in leerjaren 2, 3 en 4 een aanvullende opleiding. De Saxion Academie Gezondheidszorg werkt hiervoor samen met ziekenhuizen in de regio’s Twente, Stedendriehoek en Salland.

Wil je ook opgeleid worden tot operatieassistent of anesthesiemedewerker? Meld je dan aan voor de G&T opleiding locatie Deventer en vermeld deze keuze in je motivatiebrief. 

Voor wat betreft de stageplekken in de ziekenhuizen zijn er twee keer zo veel plekken beschikbaar voor operatieassistenten als voor anesthesie-medewerkers, omdat er veel meer operatieassistenten werken op de operatiekamers van ziekenhuizen.

Carrière

Na je afstuderen kun je met behulp van technologie zorgprocessen ondersteunen en geavanceerde technologie toepassen in de zorgverlening aan patiënten of cliënten. Wat dacht je van een baan op een operatiekamer als operatieassistent of als verpleegkundige op de ambulance? Of van het bieden van zorg via onlinehulpverlening in de verslavingszorg? Je kunt ook aan de slag binnen de thuiszorg waar steeds meer ‘zorg op afstand’ wordt gegeven. Of je gaat werken bij een instelling waar de revalidatietechniek een centrale plaats inneemt. En wat denk je bijvoorbeeld van het werken binnen een bedrijf waar medische technologieën wordt ontworpen en gemaakt? Tot slot kun je natuurlijk ook verder studeren.

Kies jij voor de zorg en het werken met mensen en wil je daarvoor jouw technische talent inzetten? Kom dan naar Saxion!

Voor de studieroute Gezondheid & Technologie geldt een numerus fixus. Je kunt je inschrijven tot 1 april 2016. In het studiejaar 2016-2017 worden 102 studenten toegelaten. Van die groep kunnen 51 studenten G&T de extra opleiding voor operatieassistent of anesthesiemedewerker volgen (standplaats: Deventer.) Saxion plaatst studenten via decentrale selectie. Bij je aanmelding schrijf je een brief waarin je je interesse voor de studie beschrijft en je gaat hierover in gesprek met studenten en/of docenten. Anders dan bij een lotingsstudie, kan je je kans op plaatsing dus beïnvloeden! En als het gemiddelde op je eindlijst een 8,0 of hoger is, dan word je altijd geplaatst.

Gezondheid & Technologie is een snijvlakopleiding. Dat betekent dat de studieroute een brug slaat tussen de domeinen gezondheid en technologie.

Je gaat aan het werk met verschillende rollen en competenties, zodat je na de opleiding beschikt over de competenties die noodzakelijk zijn om op hbo-niveau als (beginnend) beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren. In de beschrijving van een competentie is samengevat over welke houding, kennis en vaardigheden je moet beschikken om taken van een bepaalde rol goed te kunnen doen.

Houding, kennis en vaardigheden die horen bij een competentie worden apart aangeleerd. Maar je moet ze ook combineren. Dat is juist competentiegericht leren. Binnen de studieroute worden zoveel mogelijk ‘authentieke werksituaties’ gebruikt waarin je de houding, kennis en vaardigheden in combinatie kunt toepassen. 

De studieroute duurt vier jaar en bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase.

Propedeuse

In het eerste leerjaar ligt de nadruk op oriëntatie en selectie. Je neemt kennis van het gehele beroepsdomein. Het onderwijs is verdeeld over vier thematische ‘leerwerkpakketten’.

Om te ervaren of je gemotiveerd en geschikt bent, zijn er diverse excursies gepland in bedrijven en instellingen op het gebied van zorg en technologie. In het vierde kwartiel ga je drie dagen stage lopen. 

Pre-hoofdfase

In het tweede leerjaar ligt de nadruk op verbreding en verdieping. Naast het maken van opdrachten en het volgen van lessen, ga je veel stage lopen. Onder andere bij een bedrijf op het gebied van zorgtechnologie en in twee verschillende zorginstellingen. Ook maak je kennis met de werkzaamheden van het Lectoraat Technology, Health & Care

Hoofdfase

Aan het eind van leerjaar twee maak je een keuze voor een van de volgende uitstroomrichtingen:

 1. Zorgt u voor uw gezondheid? (preventie & gezondheidsbevordering)
 2. Hoe herstelt u zo goed mogelijk? (acute en intensieve zorg)
 3. Hoe delen we de zorg voor uw chronische aandoening? (langdurende zorg)

Leerjaar drie en vier vul je voor een groot deel zelf in. Zo maak je ook een keuze voor een minor. Dit is een half jaar onderwijs naar keuze. Je volgt onderwijs en sluit je opleiding af met een bacheloropdracht. Aan het eind van je opleiding maak je een bacheloropdracht waarmee je de opleiding afsluit. 

Wanneer je de opleiding succesvol hebt doorlopen, ontvang je de bachelor of nursing met een specialisatie technologie. Tevens heb je de wet BIG erkenning en mag je de titel van verpleegkundige voeren.

Operatieassistent of anesthesiemedewerker

Als je ervoor kiest om deze extra opleiding te doen ga je automatisch mee in de uitstroomrichting Acute & intensieve zorg. Je behaalt twee erkende diploma’s: dat van hbo-verpleegkundige én van operatieassistent of anesthesiemedewerker. Daarvoor volg je vanaf het tweede studiejaar jaarlijks voor 10 studiepunten extra onderwijs (280 uur extra per jaar). Eind leerjaar 2 moet je solliciteren bij een van de ziekenhuizen in de regio om een plek te verwerven; vanaf leerjaar 3 heb je een dienstverband met een ziekenhuis en volg je gemiddeld 1 dag in de week onderwijs bij Saxion op locatie Deventer. Het aantal plekken voor studenten is afgestemd op het aantal stageplekken in de ziekenhuizen, dus iedereen die geschikt is kan een plaats krijgen.

Voor de studieroute Gezondheid & Technologie geldt een numerus fixus. In het studiejaar 2015-2016 worden 102 studenten toegelaten. Van die groep kunnen 51 studenten G&T met de extra opleiding voor operatieassistent of anesthesiemedewerker volgen. Saxion plaatst studenten via decentrale selectie. Bij je aanmelding schrijf je een brief waarin je je interesse voor de studie beschrijft en je gaat hierover in gesprek met studenten en/of docenten. Anders dan bij een lotingsstudie, kan je je kans op plaatsing dus beïnvloeden! En als het gemiddelde op je eindlijst een 8,0 of hoger is, dan word je altijd geplaatst.  Toelatingseisen 2015/2016

  Gezondheid en Technologie is een studieroute binnen de Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V). Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de studieroute Gezondheid en Technologie, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende studieroute. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Let op! Voor deze opleiding geldt voor studiejaar 2015-2016 een decentrale selectie. Als je een opleiding wilt doen met decentrale selectie, moet je verzoek tot inschrijving via Studielink voor 15 april 2015 binnen zijn. Kijk onder ''overige toelatingsbepalingen'' (onderaan deze pagina) voor meer informatie.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2015-2016. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Wiskunde B voor het vak Wiskunde B,
  - of toets Natuurkunde voor het vak Natuurkunde

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4 in de sector zorg of techniek. Toelating met een ander mbo diploma is uitgesloten. 

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B of
  - toets Natuurkunde 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2015, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - Toets Wiskunde B of,
  - Toets Natuurkunde 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Voor het studiejaar 2015-2016 stelt Saxion een numerus fixus in voor de studieroute Gezondheid & Technologie. Via decentrale selectie selecteren we 184 studenten voor het komende studiejaar.
  Bij de selectie letten wij op de volgende drie aspecten:
  - Je voorkennis: wat weet je al van het beroep van hbo-verpleegkundige met specialisatie technologie?
  - Je motivatie: hoe graag wil je de opleiding volgen en werken als verpleegkundige?
  - Je ‘zorghouding’, je persoonlijkheid en je belangstelling voor technologie in de zorg.

  Uitleg selectieprocedure 2015-2016
  De selectie bestaat uit 4 stappen:
  1. Aanmelden Studielink
  Meld je vóór 15 april 2015 aan bij Studielink (www.studielink.nl).
  2. Insturen motivatiebrief
  Stuur vóór 15 april 2015 een motivatiebrief naar decentraleselectiegent.agz@saxion.nl.
  Geef in je brief (maximaal twee A4) aan wat het beroep verpleegkundige met specialisatie technologie voor jou inhoudt, vertel ons wat je al weet van de studieroute Gezondheid & Technologie en laat ons je ervaring in of met de zorg zien.
  Let op! Brieven die op of na 15 april 2015 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen en daarmee ben je dus uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure.
  3. Invullen digitale vragenlijsten
  Na insturen van de motivatiebrief krijg je een uitnodiging om bij Saxion deel te nemen aan enkele testen. Deze testen bestaan uit digitale vragenlijsten, waarmee we kijken naar jouw capaciteiten, jouw persoonlijkheid en motivatie. De testen worden afgenomen in april en mei 2015.
  4. Intakegesprek
  Het intakegesprek is een persoonlijk gesprek met docenten en studenten. Je motivatie, je kennis van het beroep, je ervaringen in de zorg en je verwachtingen van de opleiding zijn onderwerp van gesprek.
  De intakegesprekken worden gevoerd in april en mei 2015. Je wordt uitgenodigd om op Saxion de testen af te nemen. Je ontvangt altijd bericht, ook als je niet wordt uitgenodigd voor dit intakegesprek.
  Uitslag
  Na elke stap in het hierboven beschreven proces bekijken wij of je nog steeds een geschikte kandidaat bent voor verdere deelname aan de selectie. Er bestaat dus een kans dat je eerder in de selectieprocedure afvalt.
  Op basis van alle gegevens selecteren we uiteindelijk 184 studenten voor de studieroute

  Bewijs van toelating
  In de week van 25 mei 2015 hoor je of je rechtstreeks bent toegelaten tot de opleiding of dat je op de wachtlijst bent geplaatst. Wanneer de opleiding heeft bepaald welke studenten zijn geselecteerd, wordt dit doorgegeven aan DUO. De geselecteerde studenten ontvangen dan van DUO digitaal een Bewijs van toelating. Hiervoor wordt altijd het adres gebruikt waarmee je staat ingeschreven in Studielink.
  Belangrijk: je aanmelding vervolgen
  Vervolgens moet je binnen 14 dagen na dagtekening van het Bewijs van toelating de aanmelding vervolgen door je plaats te verzilveren via Studielink. Doe je dit niet, dan vervalt het Bewijs van toelating. De plaatsing van studenten is definitief wanneer dit formeel in Studielink is geregistreerd.
  Indien je verhinderd bent om deel te nemen aan de intake Indien je verhinderd bent deel te nemen aan een digitale test of een selectiegesprek waarvoor je bent uitgenodigd dan dien je je vóór 9.00 uur ’s morgens per e-mail af te melden. Gebruik hiervoor het e-mailadres waar je ook je motivatiebrief naartoe hebt gestuurd (zie hierboven). Je bericht en afmelding worden dezelfde middag besproken en je krijgt per e-mail een reactie met betrekking tot een mogelijke tweede kans. 


  Wanneer ben je toegelaten tot de opleiding?
  Je bent toegelaten tot de opleiding indien je bent geselecteerd, voldoet aan de eisen en je inschrijving hebt verzilverd in Studielink. Of als je als gemiddeld eindcijfer 8 of hoger hebt. Met een 8 of hoger gemiddeld mag je altijd starten, ook al ben je eerder op een wachtlijst geplaatst.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 – 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2016/2017

  Gezondheid en Technologie is een studieroute binnen de Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V). Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de studieroute Gezondheid en Technologie, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende studieroute. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Let op! Voor deze opleiding geldt voor studiejaar 2016-2017 een decentrale selectie. Als je een opleiding wilt doen met decentrale selectie, moet je verzoek tot inschrijving via Studielink voor 1 april 2016 binnen zijn. Kijk onder ''overige toelatingsbepalingen'' (onderaan deze pagina) voor meer informatie.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Wiskunde B voor het vak Wiskunde B,
  - of toets Natuurkunde voor het vak Natuurkunde

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4 in de sector zorg of techniek. Toelating met een ander mbo diploma is uitgesloten.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B of
  - toets Natuurkunde 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - Toets Wiskunde B of,
  - Toets Natuurkunde 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Voor het studiejaar 2016-2017 stelt Saxion een numerus fixus in voor de studieroute Gezondheid & Technologie. Via decentrale selectie selecteren we 102 studenten voor het komende studiejaar.

  Bij de selectie letten wij op de volgende drie aspecten:
  - Je voorkennis: wat weet je al van het beroep van hbo-verpleegkundige met specialisatie technologie?
  - Je motivatie: hoe graag wil je de opleiding volgen en werken als verpleegkundige?
  - Je ‘zorghouding’, je persoonlijkheid en je belangstelling voor technologie in de zorg.
   

  De selectie bestaat uit 3 stappen:
  1. Aanmelden  
  Meld je vóór 1 april 2016 aan bij Studielink (www.studielink.nl) en bij het Saxion Informatie Systeem (SIS). Via SIS upload je ook je motivatiebrief. Geef in je brief (maximaal twee A4) aan wat het beroep voor jou inhoudt, vertel ons wat je al van de opleiding weet en laat zien welke ervaring je hebt met of in de zorg. Brieven die op of na 1 april 2016 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen en daarmee ben je dus uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure.

  Let op: bij het aanmelden moet je ook meteen kiezen voor de route die je wilt volgen. De OK-route en anesthesie worden wordt alleen in Deventer gegeven. De reguliere route wordt in Enschede gegeven.

  2. Digitaal assessment
  Na insturen van de motivatiebrief krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een digitaal assessment. Je logt in met de inlogcodes die je tijdens het aanmeldtraject krijgt. Het assessment moet vóór 10 april 2016 worden afgerond.

  3. Intakegesprek
  Na het afronden van het assessment maak je zelf een afspraak voor een intakegesprek, een persoonlijk gesprek met docenten en studenten. Je motivatie, je kennis van het beroep, je ervaringen in de zorg en je verwachtingen van de opleiding zijn onderwerp van gesprek.
  De intakegesprekken worden gevoerd in april (eventueel mei) 2016.

  Uitslag
  Na elke stap in het hierboven beschreven proces bekijken wij of je nog steeds een geschikte kandidaat bent voor verdere deelname aan de selectie. Er bestaat dus een kans dat je eerder in de selectieprocedure afvalt.
  Op basis van alle gegevens selecteren we uiteindelijk 102 studenten voor de studieroute
  Gezondheid & Technologie van de opleiding Verpleegkunde: 51 studenten in de reguliere studieroute en 51 studenten die kiezen voor Gezondheid & Technologie aangevuld met de extra opleiding tot operatieassistent of anesthesiemedewerker. Van Saxion krijg je een brief met de uitslag.

  Bewijs van toelating
  In de week van 16-20 mei 2016 hoor je of je rechtstreeks bent toegelaten tot de opleiding of dat je op de wachtlijst bent geplaatst. Wanneer de opleiding heeft bepaald welke studenten zijn geselecteerd, wordt dit doorgegeven aan DUO. De geselecteerde studenten ontvangen dan van DUO digitaal en via de post een Bewijs van toelating. Hiervoor wordt altijd het adres gebruikt waarmee je staat ingeschreven in Studielink.

  Belangrijk: je aanmelding vervolgen
  Vervolgens moet je binnen 14 dagen na dagtekening van het Bewijs van toelating de aanmelding vervolgen door je plaats te verzilveren via Studielink. Doe je dit niet, dan vervalt het Bewijs van toelating. De plaatsing van studenten is definitief wanneer dit formeel in Studielink is geregistreerd.

  Indien je verhinderd bent om deel te nemen aan de intake
  Indien je verhinderd bent deel te nemen aan het intakegesprek dan dien je je vóór 9.00 uur ’s morgens per e-mail af te melden via dit mailadres: decentraleselectie.agz@saxion.nl. Je bericht en afmelding worden dezelfde middag besproken en je krijgt per e-mail een reactie met betrekking tot een mogelijke tweede kans.

  Wanneer ben je toegelaten tot de opleiding?
  Je bent toegelaten tot de opleiding indien je bent geselecteerd, voldoet aan de eisen en je inschrijving hebt verzilverd in Studielink. Of als je als gemiddeld eindcijfer 8 of hoger hebt. Met een 8 of hoger gemiddeld mag je altijd starten, ook al ben je eerder op een wachtlijst geplaatst.

  Belangrijke data
  Het is belangrijk om goed te beseffen dat je voor deze opleiding geselecteerd moet worden. Er bestaat dus een kans dat je niet voor de opleiding geselecteerd wordt. Daarom is het verstandig je voor meerdere studies in te schrijven. Je hebt het recht je voor maximaal drie opleidingen te registreren, waarvan één opleiding met een numerus fixus.

  1 april 2016 Deadline inschrijven Studielink
  1 april 2016 Deadline insturen motivatiebrief
  10 april 2016 Deadline afnemen digitaal assessment
  April (eventueel mei 2016) Persoonlijk Intakegesprek
  Week van 16-20 mei 2016 Schriftelijke uitslag selectie

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Na je afstuderen

  Jij bent straks een specialist op het gebied van gezondheidszorg, die technologie op een goede manier weet toe te passen. Je bent in staat met behulp van technologie zorgprocessen te ondersteunen. Én je kunt geavanceerde technologie toepassen in de zorgverlening aan patiënten of cliënten.

  Na je afstuderen kun je dan ook direct aan de slag in het brede werkveld van de gezondheidszorg. Dat kan variëren van het werken als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie, binnen een ziekenhuis, een operatiekamer, verslavingszorg maar ook in een bedrijf waar zorgtechnologie wordt ontwikkeld. 

  De overheid heeft de koers ‘langer gezond blijven’ ingevoerd. De burger heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid maar vraagt hierbij ondersteuning. Dat geldt voor de jeugdzorg, maar ook voor de volwassene en de oudere. Goede informatie en ondersteuning met behulp van technologie is hierbij relevant. Denk hierbij aan internettechnologie, sociale media, online testen en online hulpverlening. Maar ook de ‘vroege diagnostiek’ kan het krijgen van ernstige gezondheidsproblemen voorkomen.

  Wanneer je de keuze maakt om te werken in de acute intensieve zorg, dan ligt het accent meer op de toepassing van geavanceerde medische technologie. Gegevens verzamelen en verpleegkundige interventies gericht op het bewaken en ondersteunen van de ‘vitale functies’ staan hierbij centraal naast de psychosociale begeleiding. Het vraagt van je dat je snel, flexibel en adequaat kunt handelen in een vaak stressvolle situatie.

  In de langdurende zorg kun je cliënten met behulp van technologie ondersteunen, waardoor ze bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen. Toepassing van technologie, zoals domotica en robotica, wordt verweven in de zorg voor mensen. De burger met een chronische ziekte weet wat er aan de hand is en weet vaak goed hoe hij het beste met zijn ziekte kan omgaan. Kwaliteit van leven en zelf aan het roer is dan het uitgangspunt. Zorg op afstand (eHealth) zal meer en meer worden toegepast. Daar kun jij straks volop mee aan de slag.

  Je ziet het, mogelijkheden voldoende!

  Doorstuderen

  Er zijn diverse mogelijkheden om door te studeren. Zo kun je een master volgen aan een hogeschool (bijv. Saxion) of doorstromen naar een universiteit. Daar zijn diverse opleidingen op het gebied van zorg en technologie. Ook zijn er diverse beroepsgerichte vervolgopleidingen. 

  Voor een opleiding bij Saxion moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hier vind je het standaard bedrag 'wettelijk collegegeld'. Kijk voor de volledige beschrijving op de pagina Collegegeld.

  Studiejaar 2015-2016
  Voltijd € 1.951,-

  “Mijn naam is Lisanne Haan. Ik ben 18 jaar oud en ik studeer in het eerste jaar van de studieroute  Gezondheid & Technologie. Ik heb er lang over getwijfeld welke opleiding ik wilde volgen. Ik heb hiervoor vwo gedaan en was dus aan het twijfelen tussen de universiteit en het hbo. Het leuke aan deze studieroute  vind ik de combinatie van zorg en technologie. Dat is dan ook de reden waarom ik niet voor hbo-verpleegkunde heb gekozen. Het is interessant om te leren op welke manier technologie wordt ingezet in de zorg.
  Inmiddels ben ik twee keer op excursie geweest, de eerste keer naar een kleinschalige woonomgeving voor dementerende ouderen en de tweede keer naar de afdeling spoedeisende hulp(SEH) van het ziekenhuis in Hengelo. Het is heel interessant om te zien hoe alles daar in zijn werk gaat en welke technologieën er ingezet worden, bijvoorbeeld een verstelbaar bad voor de ouderen en op de SEH een digitaal scherm waar op te zien was welke patiënten er binnengekomen zijn.
  Aan het eind van het jaar, het laatste kwartiel, ga ik 10 weken stage lopen. Ik ben erg benieuwd hoe ik dat ga vinden, omdat dan de theorie toegepast gaat worden in de praktijk. Op dit moment heb ik ook praktijklessen, maar hier werk ik met gespeelde patiënten en dan is de situatie minder realistisch dan op een stage.

  Na het tweede jaar kan ik een uitstroomrichting gaan kiezen en ik denk dat ik voor de langdurige zorg kies. Ik wil later namelijk graag gaan werken als kinderverpleegkundige op de oncologie afdeling en daarbij past het beste de langdurige zorg. Overigens weet ik het allemaal nog niet zeker, omdat de acute zorg mij ook erg aanspreekt. Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om me te verdiepen in deze studie!”
   

  “Mijn naam is Christiaan Stiphout. Ik ben 20 jaar en zit in het tweede jaar van de studieroute Gezondheid & Technologie. Voor mij was het al op jonge leeftijd duidelijk om de gezondheidszorg in te gaan, het werken met mensen spreekt me erg aan. In eerste instantie ging mijn voorkeur uit naar de hbo-v. Toen ik echter hoorde van een opleiding tot verpleegkundige  met een specialisatie in de technologie, ben ik van gedachten veranderd. De combinatie van verplegen en tegelijkertijd de inzet van technologie vind ik boeiend. In het eerste studiejaar heb ik veel geleerd, zowel binnenschools als buitenschools. Daarnaast op stage in een verpleeghuis, waar ik de opgedane kennis in praktijk kon brengen.

  Begin dit studiejaar liep ik een bedrijfsstage, bij een innovatief bedrijf dat bedreven is in zorg op afstand. We kregen de opdracht om een interactieve gebruikshandleiding te ontwikkelen van een product dat wordt ingezet bij hartfalen en hartrevalidatie (tele-monitoring). Het was een leerzame stage die de technische kant van de G&T-studie benadrukte. Op dit moment loop ik stage bij de thuiszorg in Bentelo. Dit is weer heel anders dan het werk in een verpleeghuis, je werkt in een thuissituatie onafhankelijker met de cliënten.

  Nadat ik de Bachelor of Nursing heb behaald wil ik eerst 2 jaar werkervaring opdoen in de praktijk. Aansluitend is het plan de Master Advanced Nursing Practice te volgen bij Saxion. Deze vervolgopleiding lijkt me dan ook erg interessant. Je werkt op het snijvlak van de verpleegkunde (care) en de geneeskunde (cure), als nurse practitioner zit je dan qua bevoegdheid tussen de verpleegkundige en arts in. Zo mag je als verpleegkundig specialist medicatie voorschrijven, spreekuur houden, lichamelijk/psychiatrisch onderzoek doen en je hebt een zelfstandige behandelrelatie met je patiënten. Maar voordat ik die bevoegdheden heb zal ik nog wel een aantal jaren hard moeten studeren!”

  orientatieOriënteren bij Saxion doe je op allerlei manieren. Vaak begint je oriëntatie op de website, gevolgd door een bezoek aan een open dag. Denk je dat Gezondheid & Technologie bij je past? Oriënteer je dan verder door je aan te melden voor een van de activiteiten van het proefstuderen.

  Proefstuderen

  Proefstuderen bij Saxion betekent dat je een dag(deel) meedraait om alvast kennis met Gezondheid & Technologie te maken. Bij Gezondheid & Technologie kun je géén proeflesdag volgen. Wel zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Meeloopdag
   Je weet wat de opleiding inhoudt, maar bent nog op zoek naar bevestiging. Je twijfelt wellicht nog tussen locaties of een andere studie. Op de meeloopdag ben jij student voor één dag. Een eerstejaars student zoekt contact met jou en overlegt over een geschikte dag. Je maakt real-life mee hoe de opleiding is. ‘Hoe is de sfeer in de klas?’, ‘Hoe ziet een doorsnee dag eruit?’ en ‘Hoeveel huiswerk maken de studenten?’: allemaal vragen waarop jij antwoord krijgt.

  2. Studie try-out: Met handen en voeten aan de mens
   Je zit in 5 havo of 6 vwo. Misschien weet je al welke vervolgopleiding je aanspreekt, maar het kan ook zijn dat je nog geen idee hebt wat je na je examen wilt gaan doen en zit je vol vragen en twijfels. Je bent al naar voorlichtingsbijeenkomsten geweest of hebt de informatie goed bestudeerd, en misschien heb je al een hogeschool bezocht. Maar nu wil je precies weten wat er bij Gezondheid & Technologie gedaan wordt. Dat kan als je je inschrijft voor een zogenaamde studie try-out. Goed om te weten, dat een studie try-out een LOB activiteit (Loopbaan Oriëntatie en –begeleiding) is.

   

  Meld je nu aan:

  [PLACEHOLDER-FEB-ACTIVITY-LIST]