Gezondheid & Technologie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de Opleiding tot Verpleegkundige

Technologie: essentieel in de gezondheidszorg van nu en straks

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling. Elke dag weer vinden er in de zorg nieuwe technologieën een innovatieve toepassing, waardoor de zorg voor mensen telkens beter en efficiënter wordt. Daarom zijn professionals nodig met verstand van gezondheidszorg én techniek, die bij de toepassing van technologie in de zorg kunnen helpen, adviseren en innoveren.

De studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) wordt aangeboden onder de licentie van de opleiding tot hbo-verpleegkundige en leidt je dan ook op tot een verpleegkundige die is gespecialiseerd in technologie. In het curriculum is volop aandacht voor zorgtechnologie in de thuisomgeving en mogelijkheden van online hulpverlening, maar ook voor technologie in operatiekamers, op de spoedeisende hulp en in andere situaties waar levens afhangen van de vlekkeloze werking van apparaten en software. De studieroute speelt in op de samenhang tussen technologische ontwikkelingen en veranderende zorgprocessen, zodat jij als een professional die gebruik maakt van moderne technologie een bijdrage kunt leveren aan vernieuwing van de zorg.

Programma

De eerste twee studiejaren zijn voor iedereen gelijk, met volop aandacht voor stages, excursies en opdrachten in het praktijkveld. Als je een van de hierboven genoemde extra opleidingen doet, volg je in leerjaar 2 aanvullend onderwijs. 

Voor de laatste twee studiejaren kies je een van de drie uitstroomrichtingen: Preventie & gezondheidsbevordering, Langdurende zorg of Acute & intensieve zorg. 

Je volgt onderwijs en sluit je opleiding af met een bacheloropdracht. Als afgestudeerde ontvang je het diploma ‘Bachelor of Nursing’ (hbo-v verpleegkundige) en word je geregistreerd als verpleegkundige volgens de Wet BIG.

Operatieassistent of anesthesiemedewerker

Als je je aanmeldt voor Gezondheid en Technologie (G&T) kun je naast je diploma voor verpleegkundige ook het diploma anesthesiemedewerker of operatieassistent behalen. Daarvoor volg je in leerjaren 2, 3 en 4 een aanvullende opleiding. De Saxion Academie Gezondheidszorg werkt hiervoor samen met ziekenhuizen in de regio’s Twente, Stedendriehoek en Salland.

Wil je ook opgeleid worden tot operatieassistent of anesthesiemedewerker? Vermeld dit dan in je motivatiebrief (zie onder). Je volgt je opleiding G&T dan in locatie Deventer. Mocht je gedurende je opleiding niet verdergaan voor operatieassistent of anesthesiemedewerker, kun je G&T gewoon afmaken, maar dan wel in Enschede.

Voor wat betreft de stageplekken in de ziekenhuizen zijn er twee keer zo veel plekken beschikbaar voor operatieassistenten als voor anesthesiemedewerkers, omdat er veel meer operatieassistenten werken op de operatiekamers van ziekenhuizen.

Carrière

Na je afstuderen kun je met behulp van technologie zorgprocessen ondersteunen en geavanceerde technologie toepassen in de zorgverlening aan patiënten of cliënten. Wat dacht je van een baan op een operatiekamer als operatieassistent of als verpleegkundige op de ambulance? Of van het bieden van zorg via onlinehulpverlening in de verslavingszorg? Je kunt ook aan de slag binnen de thuiszorg waar steeds meer ‘zorg op afstand’ wordt gegeven. Of je gaat werken bij een instelling waar de revalidatietechniek een centrale plaats inneemt. En wat denk je bijvoorbeeld van het werken binnen een bedrijf waar medische technologieën wordt ontworpen en gemaakt? Tot slot kun je natuurlijk ook verder studeren.

Kies jij voor de zorg en het werken met mensen en wil je daarvoor jouw technische talent inzetten? Kom dan naar Saxion!

Voor de studieroute Gezondheid & Technologie geldt een numerus fixus. NB: de deadline om je in te schrijven is verlegd. Je kunt je inschrijven tot 15 april 2015. In het studiejaar 2015-2016 worden 102 studenten toegelaten. Van die groep kunnen 51 studenten G&T de extra opleiding voor operatieassistent of anesthesiemedewerker volgen (standplaats: Deventer.) Saxion plaatst studenten via decentrale selectie. Bij je aanmelding schrijf je een brief waarin je je interesse voor de studie beschrijft en je gaat hierover in gesprek met studenten en/of docenten. Anders dan bij een lotingsstudie, kan je je kans op plaatsing dus beïnvloeden! En als het gemiddelde op je eindlijst een 8,0 of hoger is, dan word je altijd geplaatst.

Meer info: download het infoblad ‘Decentrale selectie’.

Gezondheid & Technologie is een snijvlakopleiding. Dat betekent dat de studieroute een brug slaat tussen de domeinen gezondheid en technologie.

Je gaat aan het werk met verschillende rollen en competenties, zodat je na de opleiding beschikt over de competenties die noodzakelijk zijn om op hbo-niveau als (beginnend) beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren. In de beschrijving van een competentie is samengevat over welke houding, kennis en vaardigheden je moet beschikken om taken van een bepaalde rol goed te kunnen doen.

Houding, kennis en vaardigheden die horen bij een competentie worden apart aangeleerd. Maar je moet ze ook combineren. Dat is juist competentiegericht leren. Binnen de studieroute worden zoveel mogelijk ‘authentieke werksituaties’ gebruikt waarin je de houding, kennis en vaardigheden in combinatie kunt toepassen. 

De studieroute duurt vier jaar en bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase.

Propedeuse

In het eerste leerjaar ligt de nadruk op oriëntatie en selectie. Je neemt kennis van het gehele beroepsdomein. Het onderwijs is verdeeld over vier thematische ‘leerwerkpakketten’.

Om te ervaren of je gemotiveerd en geschikt bent, zijn er diverse excursies gepland in bedrijven en instellingen op het gebied van zorg en technologie. In het vierde kwartiel ga je drie dagen stage lopen. 

Pre-hoofdfase

In het tweede leerjaar ligt de nadruk op verbreding en verdieping. Naast het maken van opdrachten en het volgen van lessen, ga je veel stage lopen. Onder andere bij een bedrijf op het gebied van zorgtechnologie en in twee verschillende zorginstellingen. Ook maak je kennis met de werkzaamheden van het Lectoraat Technology, Health & Care

Hoofdfase

Aan het eind van leerjaar twee maak je een keuze voor een van de volgende uitstroomrichtingen:

 1. Zorgt u voor uw gezondheid? (preventie & gezondheidsbevordering)
 2. Hoe herstelt u zo goed mogelijk? (acute en intensieve zorg)
 3. Hoe delen we de zorg voor uw chronische aandoening? (langdurende zorg)

Leerjaar drie en vier vul je voor een groot deel zelf in. Zo maak je ook een keuze voor een minor. Dit is een half jaar onderwijs naar keuze. Je volgt onderwijs en sluit je opleiding af met een bacheloropdracht. Aan het eind van je opleiding maak je een bacheloropdracht waarmee je de opleiding afsluit. 

Wanneer je de opleiding succesvol hebt doorlopen, ontvang je de bachelor of nursing met een specialisatie technologie. Tevens heb je de wet BIG erkenning en mag je de titel van verpleegkundige voeren.

Operatieassistent of anesthesiemedewerker

Als je ervoor kiest om deze extra opleiding te doen ga je automatisch mee in de uitstroomrichting Acute & intensieve zorg. Je behaalt twee erkende diploma’s: dat van hbo-verpleegkundige én van operatieassistent of anesthesiemedewerker. Daarvoor volg je vanaf het tweede studiejaar jaarlijks voor 10 studiepunten extra onderwijs (280 uur extra per jaar). Eind leerjaar 2 moet je solliciteren bij een van de ziekenhuizen in de regio om een plek te verwerven; vanaf leerjaar 3 heb je een dienstverband met een ziekenhuis en volg je gemiddeld 1 dag in de week onderwijs bij Saxion op locatie Deventer. Het aantal plekken voor studenten is afgestemd op het aantal stageplekken in de ziekenhuizen, dus iedereen die geschikt is kan een plaats krijgen.

Voor de studieroute Gezondheid & Technologie geldt een numerus fixus. In het studiejaar 2015-2016 worden 102 studenten toegelaten. Van die groep kunnen 51 studenten G&T met de extra opleiding voor operatieassistent of anesthesiemedewerker volgen. Saxion plaatst studenten via decentrale selectie. Bij je aanmelding schrijf je een brief waarin je je interesse voor de studie beschrijft en je gaat hierover in gesprek met studenten en/of docenten. Anders dan bij een lotingsstudie, kan je je kans op plaatsing dus beïnvloeden! En als het gemiddelde op je eindlijst een 8,0 of hoger is, dan word je altijd geplaatst.  Toelatingseisen 2013/2014

  De studieroute Gezondheid en Technologie valt onder de opleiding tot Verpleegkundige. Een studieroute mag extra toelatingseisen vragen omdat de kandidaat altijd de mogelijkheid heeft om de reguliere opleiding tot Verpleegkundige te volgen. Om te starten met de studieroute Gezondheid & Technologie heb je een gedegen vooropleiding nodig. Kijk welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.
   

  Wil jij in september 2013 (of later) starten? LET OP! Dit studiejaar starten wij met het aanbieden van een intakeprocedure bestaande uit een intakegesprek aangevuld met eventuele testen. In het intakegesprek willen wij je alvast beter leren kennen en achterhalen wat je motivatie is om de studieroute Gezondheid & Technologie te studeren. Ook wordt ingegaan op je competenties die je nodig hebt om de studie succesvol af te ronden. Daarnaast heeft het intakegesprek tot doel het beroep helder te maken. Eindpunt van de intakeprocedure is dat je, op basis van een gegeven advies door de opleiding, zelf een inschatting kan maken of je geschikt en oprecht gemotiveerd bent om te beginnen aan de studieroute Gezondheid & Technologie.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2013-2014. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je een havo of vwo diploma hebt met het profiel Economie en Maatschappij en je hebt genoemde vakken niet behaald, dan moet je, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B voor het vak Wiskunde B,
  - of toets Natuurkunde voor het vak Natuurkunde

  Toelating mbo

  Kandidaten met een mbo4 diploma binnen het domein Zorg of Techniek zijn toelaatbaar. Kandidaten buiten deze domeinen kunnen deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Dit onderzoek bevat de toets natuurkunde of wiskunde B op havo-eindexamenniveau. Informeer bij de contactpersoon van de opleiding b.a.holkers@saxion.nl of je met jouw mbo diploma toelaatbaar bent voor deze studieroute.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

  Daarnaast toon je door middel van een certificaat Staatsexamen NT2 programma 2, het certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO), het Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of middels deelname aan het Toelatingsonderzoek NT2 aan dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B of
  - toets Natuurkunde 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2013, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - Toets Wiskunde B of,
  - Toets Natuurkunde 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  Locatie Apeldoorn en Deventer:     0570 - 603773 
  Locatie Enschede:                         053 - 4871808

  Toelatingseisen 2014/2015

  Gezondheid en Technologie is een studieroute binnen de Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V). Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de studieroute Gezondheid en Technologie, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende studieroute. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Let op! Voor deze opleiding geldt voor studiejaar 2014-2015 een decentrale selectie. Als je een opleiding wilt doen met decentrale selectie, moet je verzoek tot inschrijving via Studielink op 1 mei 2014 binnen zijn. Kijk onder ''overige toelatingsbepalingen'' (onderaan deze pagina) voor meer informatie.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2014-2015. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Wiskunde B voor het vak Wiskunde B,
  - of toets Natuurkunde voor het vak Natuurkunde

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4 in de sector zorg of techniek. Toelating met een ander mbo diploma is uitgesloten. 

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

  Daarnaast toon je met een certificaat Staatsexamen NT2 programma 2, of het certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO), of het Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of door deelname aan het Saxion Toelatingsonderzoek NT2 aan dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

   

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B of
  - toets Natuurkunde 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2014, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - Toets Wiskunde B of,
  - Toets Natuurkunde 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  De belangstelling voor de studieroute Gezondheid & Technologie neemt toe. Er zijn dus meer belangstellenden dan plaatsen ter beschikking. De opleiding aan Saxion heeft daarom besloten een numerus fixus in te stellen. Voor het studiejaar 2014-2015 selecteren wij 68 studenten via de zogenaamde decentrale selectie.

  Bij de selectie letten wij op de volgende drie aspecten:
  - Kennis van het beroep hbo-verpleegkundige met specialisatie technologie;
  - Motivatie voor de opleiding en het beroep (hoe graag wil je de studieroute volgen?);
  - Jouw ‘zorghouding’, je belangstelling voor de technologie in de zorg en je persoonlijkheid.

  Uitleg selectieprocedure 2014-2015
  De selectie bestaat uit 4 stappen:

  1. Aanmelden Studielink
  Meld je uiterlijk op 1 mei 2014 aan bij Studielink (www.studielink.nl).

  2. Insturen motivatiebrief
  Stuur uiterlijk op 1 mei 2014 een motivatiebrief naar decentraleselectiegent.agz@saxion.nl.
  Geef in je brief (maximaal twee A4) aan wat het beroep van de verpleegkundige met specialisatie technologie voor jou inhoudt, beschrijf je kennis van de opleiding en laat zien welke ervaring je hebt in of met de zorg.
  LET OP!  Brieven die na 1 mei 2014 binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen en daarmee ben je dus uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure.

  3. Invullen digitale vragenlijsten
  Na het insturen van de motivatiebrief krijg je een uitnodiging voor deelname aan een aantal testen die plaatsvinden op Saxion. Deze testen bestaan uit het invullen van digitale vragenlijsten, waarbij we kijken naar jouw capaciteiten, jouw persoonlijkheid en motivatie. 

  4. Intakegesprek
  Het intakegesprek is een persoonlijk gesprek met docenten en studenten. Je motivatie, je kennis van het beroep, je ervaringen in de zorg en je verwachtingen van de opleiding zijn onderwerp van gesprek.  
  De intakegesprekken vinden begin mei 2014 plaats. Je wordt uitgenodigd om op Saxion de testen af te nemen. Je ontvangt altijd bericht, ook als je niet wordt uitgenodigd voor dit intakegesprek.

  5. Uitslag
  Op basis van alle gegevens selecteren we uiteindelijk 68 studenten voor de studieroute
  Gezondheid & Technologie van de opleiding Verpleegkunde.

  Uiterlijk eind mei 2014 hoor je of je door Saxion bent geselecteerd. Je wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. Dit betekent echter niet automatisch dat je geplaatst bent.
   

  6. Uiteindelijk hoor je half juli via CBAP/DUO of je daadwerkelijk bent geplaatst. Het kan namelijk zijn dat er kandidaten in lotingsklasse A zijn die voorrang hebben.
  De geselecteerde studenten ontvangen dan van DUO een Bewijs van toelating via de post. Hiervoor wordt altijd het postadres gebruikt waarmee je je bij Studielink hebt geregistreerd.

  Vervolgens moet je binnen 14 dagen na dagtekening van het Bewijs van toelating de aanmelding vervolgen door je  plaats te verzilveren. Doe je dit niet, dan vervalt het Bewijs van toelating. De plaatsing van studenten is definitief wanneer dit formeel in Studielink is geregistreerd.

  Belangrijk is goed te beseffen dat je voor de opleiding geselecteerd moet worden. Er bestaat dus een kans dat je niet voor de opleiding geselecteerd wordt. Daarom is het verstandig je voor meerdere studies in te schrijven en je hebt het recht je voor maximaal drie opleidingen te registreren.  

   

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 – 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2015/2016

  Gezondheid en Technologie is een studieroute binnen de Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V). Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de studieroute Gezondheid en Technologie, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende studieroute. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Let op! Voor deze opleiding geldt voor studiejaar 2015-2016 een decentrale selectie. Als je een opleiding wilt doen met decentrale selectie, moet je verzoek tot inschrijving via Studielink voor 15 april 2015 binnen zijn. Kijk onder ''overige toelatingsbepalingen'' (onderaan deze pagina) voor meer informatie.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2015-2016. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Wiskunde B voor het vak Wiskunde B,
  - of toets Natuurkunde voor het vak Natuurkunde

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4 in de sector zorg of techniek. Toelating met een ander mbo diploma is uitgesloten. 

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B of
  - toets Natuurkunde 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2015, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - Toets Wiskunde B of,
  - Toets Natuurkunde 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Voor het studiejaar 2015-2016 stelt Saxion een numerus fixus in voor de studieroute Gezondheid & Technologie. Via decentrale selectie selecteren we 184 studenten voor het komende studiejaar.
  Bij de selectie letten wij op de volgende drie aspecten:
  - Je voorkennis: wat weet je al van het beroep van hbo-verpleegkundige met specialisatie technologie?
  - Je motivatie: hoe graag wil je de opleiding volgen en werken als verpleegkundige?
  - Je ‘zorghouding’, je persoonlijkheid en je belangstelling voor technologie in de zorg.

  Uitleg selectieprocedure 2015-2016
  De selectie bestaat uit 4 stappen:
  1. Aanmelden Studielink
  Meld je vóór 15 april 2015 aan bij Studielink (www.studielink.nl).
  2. Insturen motivatiebrief
  Stuur vóór 15 april 2015 een motivatiebrief naar decentraleselectiegent.agz@saxion.nl.
  Geef in je brief (maximaal twee A4) aan wat het beroep verpleegkundige met specialisatie technologie voor jou inhoudt, vertel ons wat je al weet van de studieroute Gezondheid & Technologie en laat ons je ervaring in of met de zorg zien.
  Let op! Brieven die op of na 15 april 2015 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen en daarmee ben je dus uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure.
  3. Invullen digitale vragenlijsten
  Na insturen van de motivatiebrief krijg je een uitnodiging om bij Saxion deel te nemen aan enkele testen. Deze testen bestaan uit digitale vragenlijsten, waarmee we kijken naar jouw capaciteiten, jouw persoonlijkheid en motivatie. De testen worden afgenomen in april en mei 2015.
  4. Intakegesprek
  Het intakegesprek is een persoonlijk gesprek met docenten en studenten. Je motivatie, je kennis van het beroep, je ervaringen in de zorg en je verwachtingen van de opleiding zijn onderwerp van gesprek.
  De intakegesprekken worden gevoerd in april en mei 2015. Je wordt uitgenodigd om op Saxion de testen af te nemen. Je ontvangt altijd bericht, ook als je niet wordt uitgenodigd voor dit intakegesprek.
  Uitslag
  Na elke stap in het hierboven beschreven proces bekijken wij of je nog steeds een geschikte kandidaat bent voor verdere deelname aan de selectie. Er bestaat dus een kans dat je eerder in de selectieprocedure afvalt.
  Op basis van alle gegevens selecteren we uiteindelijk 184 studenten voor de studieroute

  Bewijs van toelating
  In de week van 25 mei 2015 hoor je of je rechtstreeks bent toegelaten tot de opleiding of dat je op de wachtlijst bent geplaatst. Wanneer de opleiding heeft bepaald welke studenten zijn geselecteerd, wordt dit doorgegeven aan DUO. De geselecteerde studenten ontvangen dan van DUO via de post een Bewijs van toelating. Hiervoor wordt altijd het adres gebruikt waarmee je staat ingeschreven in Studielink.
  Belangrijk: je aanmelding vervolgen
  Vervolgens moet je binnen 14 dagen na dagtekening van het Bewijs van toelating de aanmelding vervolgen door je plaats te verzilveren via Studielink. Doe je dit niet, dan vervalt het Bewijs van toelating. De plaatsing van studenten is definitief wanneer dit formeel in Studielink is geregistreerd.
  Indien je verhinderd bent om deel te nemen aan de intake Indien je verhinderd bent deel te nemen aan een digitale test of een selectiegesprek waarvoor je bent uitgenodigd dan dien je je vóór 9.00 uur ’s morgens per e-mail af te melden. Gebruik hiervoor het e-mailadres waar je ook je motivatiebrief naartoe hebt gestuurd (zie hierboven). Je bericht en afmelding worden dezelfde middag besproken en je krijgt per e-mail een reactie met betrekking tot een mogelijke tweede kans. 


  Wanneer ben je toegelaten tot de opleiding?
  Je bent toegelaten tot de opleiding indien je bent geselecteerd, voldoet aan de eisen en je inschrijving hebt verzilverd in Studielink. Of als je als gemiddeld eindcijfer 8 of hoger hebt. Met een 8 of hoger gemiddeld mag je altijd starten, ook al ben je eerder op een wachtlijst geplaatst.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 – 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Na je afstuderen

  Jij bent straks een specialist op het gebied van gezondheidszorg, die technologie op een goede manier weet toe te passen. Je bent in staat met behulp van technologie zorgprocessen te ondersteunen. Én je kunt geavanceerde technologie toepassen in de zorgverlening aan patiënten of cliënten.

  Na je afstuderen kun je dan ook direct aan de slag in het brede werkveld van de gezondheidszorg. Dat kan variëren van het werken als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie, binnen een ziekenhuis, een operatiekamer, verslavingszorg maar ook in een bedrijf waar zorgtechnologie wordt ontwikkeld. 

  De overheid heeft de koers ‘langer gezond blijven’ ingevoerd. De burger heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid maar vraagt hierbij ondersteuning. Dat geldt voor de jeugdzorg, maar ook voor de volwassene en de oudere. Goede informatie en ondersteuning met behulp van technologie is hierbij relevant. Denk hierbij aan internettechnologie, sociale media, online testen en online hulpverlening. Maar ook de ‘vroege diagnostiek’ kan het krijgen van ernstige gezondheidsproblemen voorkomen.

  Wanneer je de keuze maakt om te werken in de acute intensieve zorg, dan ligt het accent meer op de toepassing van geavanceerde medische technologie. Gegevens verzamelen en verpleegkundige interventies gericht op het bewaken en ondersteunen van de ‘vitale functies’ staan hierbij centraal naast de psychosociale begeleiding. Het vraagt van je dat je snel, flexibel en adequaat kunt handelen in een vaak stressvolle situatie.

  In de langdurende zorg kun je cliënten met behulp van technologie ondersteunen, waardoor ze bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen. Toepassing van technologie, zoals domotica en robotica, wordt verweven in de zorg voor mensen. De burger met een chronische ziekte weet wat er aan de hand is en weet vaak goed hoe hij het beste met zijn ziekte kan omgaan. Kwaliteit van leven en zelf aan het roer is dan het uitgangspunt. Zorg op afstand (eHealth) zal meer en meer worden toegepast. Daar kun jij straks volop mee aan de slag.

  Je ziet het, mogelijkheden voldoende!

  Doorstuderen

  Er zijn diverse mogelijkheden om door te studeren. Zo kun je een master volgen aan een hogeschool (bijv. Saxion) of doorstromen naar een universiteit. Daar zijn diverse opleidingen op het gebied van zorg en technologie. Ook zijn er diverse beroepsgerichte vervolgopleidingen. 

  Voor een opleiding bij Saxion moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hier vind je het standaard bedrag ‘wettelijk collegegeld’. Collegegeld

  Wettelijk collegegeld 2015-2016

  De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2015-2016 is nog niet bekend. Tarief 2014-2015: € 1.906,–.ggg

  “Mijn naam is Lisanne Haan. Ik ben 18 jaar oud en ik studeer in het eerste jaar van de studieroute  Gezondheid & Technologie. Ik heb er lang over getwijfeld welke opleiding ik wilde volgen. Ik heb hiervoor vwo gedaan en was dus aan het twijfelen tussen de universiteit en het hbo. Het leuke aan deze studieroute  vind ik de combinatie van zorg en technologie. Dat is dan ook de reden waarom ik niet voor hbo-verpleegkunde heb gekozen. Het is interessant om te leren op welke manier technologie wordt ingezet in de zorg.
  Inmiddels ben ik twee keer op excursie geweest, de eerste keer naar een kleinschalige woonomgeving voor dementerende ouderen en de tweede keer naar de afdeling spoedeisende hulp(SEH) van het ziekenhuis in Hengelo. Het is heel interessant om te zien hoe alles daar in zijn werk gaat en welke technologieën er ingezet worden, bijvoorbeeld een verstelbaar bad voor de ouderen en op de SEH een digitaal scherm waar op te zien was welke patiënten er binnengekomen zijn.
  Aan het eind van het jaar, het laatste kwartiel, ga ik 10 weken stage lopen. Ik ben erg benieuwd hoe ik dat ga vinden, omdat dan de theorie toegepast gaat worden in de praktijk. Op dit moment heb ik ook praktijklessen, maar hier werk ik met gespeelde patiënten en dan is de situatie minder realistisch dan op een stage.

  Na het tweede jaar kan ik een uitstroomrichting gaan kiezen en ik denk dat ik voor de langdurige zorg kies. Ik wil later namelijk graag gaan werken als kinderverpleegkundige op de oncologie afdeling en daarbij past het beste de langdurige zorg. Overigens weet ik het allemaal nog niet zeker, omdat de acute zorg mij ook erg aanspreekt. Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om me te verdiepen in deze studie!”
   

  “Mijn naam is Christiaan Stiphout. Ik ben 20 jaar en zit in het tweede jaar van de studieroute Gezondheid & Technologie. Voor mij was het al op jonge leeftijd duidelijk om de gezondheidszorg in te gaan, het werken met mensen spreekt me erg aan. In eerste instantie ging mijn voorkeur uit naar de hbo-v. Toen ik echter hoorde van een opleiding tot verpleegkundige  met een specialisatie in de technologie, ben ik van gedachten veranderd. De combinatie van verplegen en tegelijkertijd de inzet van technologie vind ik boeiend. In het eerste studiejaar heb ik veel geleerd, zowel binnenschools als buitenschools. Daarnaast op stage in een verpleeghuis, waar ik de opgedane kennis in praktijk kon brengen.

  Begin dit studiejaar liep ik een bedrijfsstage, bij een innovatief bedrijf dat bedreven is in zorg op afstand. We kregen de opdracht om een interactieve gebruikshandleiding te ontwikkelen van een product dat wordt ingezet bij hartfalen en hartrevalidatie (tele-monitoring). Het was een leerzame stage die de technische kant van de G&T-studie benadrukte. Op dit moment loop ik stage bij de thuiszorg in Bentelo. Dit is weer heel anders dan het werk in een verpleeghuis, je werkt in een thuissituatie onafhankelijker met de cliënten.

  Nadat ik de Bachelor of Nursing heb behaald wil ik eerst 2 jaar werkervaring opdoen in de praktijk. Aansluitend is het plan de Master Advanced Nursing Practice te volgen bij Saxion. Deze vervolgopleiding lijkt me dan ook erg interessant. Je werkt op het snijvlak van de verpleegkunde (care) en de geneeskunde (cure), als nurse practitioner zit je dan qua bevoegdheid tussen de verpleegkundige en arts in. Zo mag je als verpleegkundig specialist medicatie voorschrijven, spreekuur houden, lichamelijk/psychiatrisch onderzoek doen en je hebt een zelfstandige behandelrelatie met je patiënten. Maar voordat ik die bevoegdheden heb zal ik nog wel een aantal jaren hard moeten studeren!”

  Een juiste studiekeuze maken is niet gemakkelijk. Wij geven je graag de gelegenheid voor een goede oriëntatie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden waar je gebruik van kunt maken.

  Open dagen

  Kom eens naar een van onze open dagen! Per locatie organiseren we vier keer een open dag onder de noemer ‘Saxion Open’. De studieroute Gezondheid & Technologie wordt aangeboden op de locaties Enschede en vanaf 2015-2016 ook Deventer, voor studenten die de aanvullende opleiding tot operatieassistent of anesthesiemedewerker gaan volgen. Ga naar Saxion Open voor meer info over de open dagen.

  Meeloopdagen

  Ook kun je een dag meelopen met een eerstejaarsstudent. Zo ervaar je hoe een dag van een student eruit ziet en hoe de lessen verlopen. Aanmelden voor een meeloopdag kun regelen via de pagina over de open dagen.

  Studie try-out 

  Onder de noemer Studie Try-out kun je deelnemen aan een tweetal bijeenkomst waarin je technologie leert toepassen in de zorg. Hiervoor moet je decaan toestemming geven.

  Studiekeuzetest

  Als je nog niet precies weet wat je wilt studeren, dan kun je de studiekeuzetest van Saxion doen. De test geeft je, op basis van jouw antwoorden, een advies over welke Saxionopleiding mogelijk bij jou past. Maar laat je in je keuze vooral niet alleen door deze test leiden of de ene ervaring die je hebt opgedaan met de open dag. Ook adviezen van je ouders, je decaan, vrienden en kennissen zijn waardevol bij het maken van je definitieve keuze.

  We wensen je hierbij veel succes. Voor informatie kun je ook altijd terecht bij het Studie-Informatie Centrum van Saxion, info@saxion.nl of telefoonnummer 0570-603700.

  Klik onderin, naast ‘Share’, om de brochure in schermvullende weergave te openen.

  NB: in de brochure staan enkele koppelingen die alleen te openen zijn voor studenten van Saxion.