Basisonderwijs, Bovenbouw ik hou van jou! (Bart van Campen)

StudievormOverig
TypeCursus / training, Post-HBO
LocatieDeventer
Opleidingsduur5 bijeenkomsten

Leerkrachten primair onderwijs van groep 6,7 en 8

Opbouw van de leergang

De cursus bestaat uit theoretische informatie, het werken aan opdrachten, discussies en veel direct in de praktijk toepasbare tips.

De thema’s voor de 5 bijeenkomsten:

  1. Opdrachtencircuit: het belang van een interactieve leeromgeving
  2. Groepsdynamica in de bovenbouw
  3. Omgaan met moeilijk gedrag: aanpak, doorpak en uitpak
  4. Sfeerverbetering in de groepen van de bovenbouw
  5. Gesprekken met ouders

De cursus vindt plaats op dinsdagavond bij Saxion in Deventer van 19.00 – 22.00 uur op de volgende data:

Data  2015-2016
12-1-2016
26-1-2016
9-2-2016
8-3-2016
22-3-2016
reservedatum 5-4-2016
 

 

Waarom?
Onverdraagzaamheid, ruzies, vechten, pesten, beledigingen en intimidatie (via social media bijvoorbeeld) bedreigen de sfeer en de veiligheid op school. Vooral het gedrag van leerlingen in de bovenbouw van basisscholen wordt steeds problematischer. Ook het gedrag van ouders ten opzichte van groepsleerkrachten en schoolleiding wordt steeds vaker veeleisender.
Steeds meer leerkrachten in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) vinden het moeilijk om een goede relatie met hun groep aan te gaan en/of te behouden. Een belangrijke rol daarbij spelen: omgang met elkaar, leefwereld, interesse, motivatie en zelfstandigheid. Ook invallers ondervinden aan den lijve dat lesgeven in de bovenbouw soms zwaar is. Directeuren verzuchten maar al te vaak dat het steeds moeilijker wordt om leraren te vinden die in de bovenbouw les willen geven. Het zijn vaak dezelfde mensen die de bovenbouw voor hun rekening nemen of moeten nemen.

Doel 
Groepsleerkrachten inzicht geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en onderwijsbegeleiding van bovenbouwleerlingen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de leerkracht, het individuele kind, de groep kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en de school. Het praktijkgehalte van de leergang is hoog.

Uw investering bedraagt:
voor Bovenbouw, ik hou van jou 1 t/m 5   €675,--
Een vervolg voor Bovenbouw, ik hou van jou 6 t/m 10 is mogelijk. 
Ook incompany:
Uw investering is mede afhankelijk van uw wensen.  

Maximum aantal deelnemers is 20.

De cursus vindt plaats bij: 
Saxion  
Handelskade 75 
7417 DH Deventer 


Incompany
De cursus wordt ook incompany gegeven.
De data en locatie worden in overleg met u vastgesteld.

U ontvangt een bewijs van deelname.

Info en aanmelden bij:

Yvonne Dijkhuizen
Projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
tel: 0570 - 603 715
E-mail: y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl