Basisonderwijs, Rekencoördinator (Post-hbo CPION gecertificeerd)

StudievormOverig
TypeCursus / training, Post-HBO
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur15 dagdelen verdeeld over 1,5 jaar

Leerkrachten, RT-ers en IB-ers in het primair onderwijs

Studiebelasting en studieduur
Deze post-HBO opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur en heeft een belasting van 200 sbu. Dit is inclusief portfolio en assessments. 

Elke deelnemer bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en ontwikkeling van het rekenonderwijs op de eigen school. Het portfolio en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments. Hierin toont de deelnemer de eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties aan.

Data locatie Deventer 
De opleiding vindt plaats op dinsdagavond van 16.00 tot 20.00 uur (18.00 uur soep met broodjes) op de volgende data:
20-09-2016     04-04-2017
11-10-2016     09-05-2017
08-11-2016     30-05-2017
29-11-2016     05-09-2017
10-01-2017     26-09-2017
31-01-2017     17-10-2017
14-02-2017     28-11-2017
14-03-2017
 

Data locatie Enschede:
De opleiding vindt plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 op de volgende data:
22-09-2016    21-09-2017
03-11-2016    19-10-2017
12-01-2017    16-11-2017
09-02-2017    18-01-2018
16-03-2017    22-02-2018
13-04-2017    05-04-2018
18-05-2017    08-06-2018 ( gehele dag)
22-06-2017

Ook incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden. De data en locatie worden dan in overleg vastgesteld.

 

 

Doel
De post-HBO opleiding tot coördinator rekenen heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van coördinator rekenen in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Eencoördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in reken-wiskunde. Door een van de teamleden deze taak te laten vervullen – en de opleiding te laten volgen – komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel aandacht voor taken als:
-          het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs;
-          het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
-          het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in rekenen-wiskunde;
-          het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen/wiskunde;
-          het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs. 

Actualisering post-HBO opleiding tot Coördinator rekenen
De post-HBO opleiding tot coördinator rekenen is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze gecertificeerde opleiding is door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics education (FIsme) ontwikkeld. De opleiding is in 2011 geactualiseerd en gereviseerd. Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding nu ook aan op actuele ontwikkelingen als:
-          de referentieniveaus rekenen;
-          resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten;
-          rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken);
-          het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD)

Inhoud
Al tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voert de deelnemer activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. De deelnemers ontwikkelen zich als coördinator rekenen op de volgende terreinen:
-          gecijferdheid;
-          vakdidactiek;
-          collegiale consultatie;
-          onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid.

In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat te kunnen beantwoorden? Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Uw investering bedraagt € 2.150,-- per persoon. Dit bedrag is exclusief literatuur.

 

Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO)

Locatie: Deventer 
Handelskade 75
7417 DH Deventer

Locatie Enschede (leslocatie Edith Stein)
Van Galenstraat 20
7511 JL Enschede

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers

De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een CPION  post-hbo diploma.

Info en aanmelden voor Deventer bij:
Anita Schenkeveld
Projectcoördinator Bureau Professionalisering APO 
Telefoon: 0570-603184
E-mail: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl