Basisonderwijs, Rekencoördinator (Post-hbo CPION gecertificeerd)

StudievormOverig
TypeCursus / training, Post-HBO
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur15 dagdelen verdeeld over 1,5 jaar

Leerkrachten, RT-ers en IB-ers in het primair onderwijs

 

 

 

 

Opzet
Deze post-hbo opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur en heeft een studiebelasting van 200 uren.
Elke deelnemer bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en ontwikkeling van het
rekenonderwijs op de eigen school. Het portfolio en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de
assessments. Hierin toont de deelnemer de eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties aan.

Data locatie Deventer 
De opleiding vindt plaats op dinsdagavond van 16.00 tot 20.00 uur (18.00 uur soep met broodjes) op de volgende data:
20-09-2016     04-04-2017
11-10-2016     09-05-2017
08-11-2016     30-05-2017
29-11-2016     05-09-2017
10-01-2017     26-09-2017
31-01-2017     17-10-2017
14-02-2017     28-11-2017
14-03-2017
 

Data locatie Enschede:
De opleiding vindt plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 op de volgende data:
22-09-2016    21-09-2017
03-11-2016    19-10-2017
12-01-2017    16-11-2017
09-02-2017    18-01-2018
16-03-2017    22-02-2018
13-04-2017    05-04-2018
18-05-2017    08-06-2018 ( gehele dag)
22-06-2017

Ook incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden. De data en locatie worden dan in overleg vastgesteld.

 

 

Doel
De post-hbo opleiding tot coördinator rekenen heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van coördinator
rekenen in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Een coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke
kwaliteit van het onderwijs in reken-wiskunde. Door een van de teamleden deze taak te laten vervullen – en de
opleiding te laten volgen – komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel
aandacht voor taken als:
- het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en
uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs;
- het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
- het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in
rekenen-wiskunde;
- het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen/wiskunde;
- het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs.

Actualisering post-hbo opleiding tot Rekencoördinator

De post-hbo opleiding tot coördinator rekenen is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair
Onderwijs (LPNPO). Deze gecertificeerde opleiding is door een landelijke werkgroep in samenwerking met het
Freudenthal Institute for Science en Mathematics education (FIsme) ontwikkeld. Naast de bestaande inhouden als
didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding naadloos aan op actuele ontwikkelingen als:
- de referentieniveaus rekenen;
- resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten;
- rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken);
- het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD)
- bovenpresteerders in de reken-wiskundeles

Inhoud
Al tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op
de eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voert de deelnemer
activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak.

De deelnemers ontwikkelen zich als coördinator rekenen op de volgende terreinen:
- gecijferdheid;
- vakdidactiek;
- collegiale consultatie;
- onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid.
 

Uw investering bedraagt € 2.150,-- per persoon. Dit bedrag is exclusief literatuur.

 

Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO)

Locatie: Deventer 
Handelskade 75
7417 DH Deventer

Locatie Enschede (leslocatie Edith Stein)
Van Galenstraat 20
7511 JL Enschede

Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De deelnemers
ontvangen aan het einde van de opleiding een geregistreerd post-hbo diploma. Mits de opdrachten
en assessments met een voldoende zijn afgerond. Naast het diploma wordt u ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Deze post-hbo is gevalideerd door het lerarenregister.

 

 

 

 

 

 

 

Info en aanmelden bij:
Anita Schenkeveld
Projectcoördinator Bureau Professionalisering APO 
Telefoon: 0570-603184
E-mail: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl