Basisonderwijs, Rekencoördinator (Post-hbo CPION gecertificeerd)

StudievormOverig
TypeCursus / training, Post-HBO
LocatieDeventer, Hengelo
Opleidingsduur15 dagdelen verdeeld over 1,5 jaar

Leerkrachten, RT-ers en IB-ers in het primair onderwijs

Studiebelasting en studieduur
Deze post-HBO opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur en heeft een belasting van 200 sbu. Dit is inclusief portfolio en assessments.

Elke deelnemer bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en ontwikkeling van het rekenonderwijs op de eigen school. Het portfolio en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments. Hierin toont de deelnemer de eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties aan.

Er is voor iedere cursist een intakegesprek met de cursusleiders. Het is gebruikelijk dat bij dit gesprek ook een lid van de directie aanwezig is.

Data en locatie
De opleiding vindt plaats op dinsdag van 17.00-20.00 uur

22-9-2015
13-10-2015
3-11-2015
24-11-2015
8-12-2015
12-1-2016
2-2-2016
23-2-2016
22-3-2016
12-4-2016
10-5-2016
31-5-2016


De volgende drie data zijn in schooljaar 2016-2017
13-9-2016
4-10-2016
1-11-2016

Intervisies (2x) worden gecombineerd met de lectoraat bijeenkomsten in april en november.

 

Doel
De post-HBO opleiding tot coördinator rekenen heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van coördinator rekenen in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Eencoördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in reken-wiskunde. Door een van de teamleden deze taak te laten vervullen – en de opleiding te laten volgen – komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel aandacht voor taken als:
-          het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs;
-          het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
-          het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in rekenen-wiskunde;
-          het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen/wiskunde;
-          het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs. 

Actualisering post-HBO opleiding tot Coördinator rekenen
De post-HBO opleiding tot coördinator rekenen is een product van Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze gecertificeerde opleiding is door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics education (FIsme) ontwikkeld. De opleiding is in 2011 geactualiseerd en gereviseerd. Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding nu ook aan op actuele ontwikkelingen als:
-          de referentieniveaus rekenen;
-          resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten;
-          rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken);
-          het protocol Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie (ERWD)

Inhoud
Al tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voert de deelnemer activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. De deelnemers ontwikkelen zich als coördinator rekenen op de volgende terreinen:
-          gecijferdheid;
-          vakdidactiek;
-          collegiale consultatie;
-          onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid.

In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat te kunnen beantwoorden? Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Uw investering bedraagt € 1.950,-- per persoon. Dit bedrag is exclusief het aan te schaffen literatuur.

Ook incompany
De leergang kan ook incompany gegeven worden. De data en locatie worden dan in overleg.

Locatie: Deventer en Hengelo

Saxion 
Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO)
Handelskade 75
7417 DH Deventer

Locatie Hengelo

Saxion 
Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO)
M.A. de Ruyterstraat 3
7556 CW Hengelo


Groepsgrootte
Maximaal 15 deelnemers

De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding een CPION  post-hbo diploma bij voldoende aanwezigheid (80% of meer).

Info en aanmelden bij:

Anita Schenkeveld
Projectcoördinator Bureau Professionalisering APO
Telefoon: 0570-603184
E-mail: m.j.h.schenkeveld@saxion.nl
 

Deze pagina delen