Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar

Studente in laboratorium Biologie en Medisch LaboratoriumonderzoekWil jij onderzoek doen naar ziektes zoals kanker? Of wil je betere voedingsmiddelen ontwikkelen die zorgen dat we een gezonder leven kunnen leiden? Denk maar eens aan bananen waar al een vaccin tegen malaria is ingebouwd. Of wil je je bezig houden met het opsporen van daders door middel van DNA? Dan ben je hier aan het juiste adres. Welkom!

Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) leer je alles over de gezondheid van mensen, dieren en planten. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar ziekte van de mens probeer je aan de hand van materiaal afkomstig van de patiënten te achterhalen wat er precies aan de hand is. Na het tweede jaar is er de mogelijkheid om je te specialiseren in een bepaald vakgebied; research, diagnostiek, infection & contamination control of nanotechnologie. 

Na de opleiding kun je aan de slag in ziekenhuizen, laboratoria, onderzoeksinstituten of bedrijven. Lees bij 'carrière' meer over wat je kunt doen met je BML-diploma!

 

Student met flesje voor laboratoriumonderzoekDe meeste afgestudeerde studenten BML vinden hun weg als onderzoeker in een biologisch of medisch laboratorium in de gezondheidszorg, bij de overheid of in het bedrijfsleven. De werkzaamheden bestaan daar vooral uit het zelfstandig of in teamverband onderzoek doen om problemen op biologisch en/of medisch gebied op te lossen.

Als onderzoeker moet je beschikken over een flinke dosis natuurlijke nieuwsgierigheid. Je wilt weten hoe de natuur in elkaar zit om hiermee de mensheid een stukje verder te helpen. Dat betekent meteen dat je geen solist bent. Hoewel je goed zelfstandig, zorgvuldig en nauwkeurig moet kunnen werken, is teamwork van essentieel belang.

Mogelijke werkgevers na je opleiding zijn:

   Toelatingseisen 2015/2016

  Er is voor de aanmelding bij het hoger onderwijs veel veranderd. Je moet je nu uiterlijk op 1 mei aanmelden via Studielink. Verder is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Bij Saxion houdt dat in dat je verplicht moet deelnemen aan intakeactiviteiten die gevolgd worden door een studiekeuzeadvies.
  Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2015-2016. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Nieuwe regeling toelatingseisen voor mbo’ers  
  Voor toelating tot het hbo gelden vanaf 1 augustus 2015 toelatingseisen voor mbo’ers. Vanuit bepaalde mbo-opleidingen word je dan bij een aantal hbo-studies niet meer automatisch toegelaten. De mbo-domeinen met de opleidingen die onder de regeling vallen, en de hbo-sectoren met de Saxionopleidingen die het betreft, vind je hier. Hoe Saxion met de regeling omgaat lees je hieronder.

  Hoe gaat Saxion met de regeling om?
  Voor studiejaar 2015 – 2016 zal Saxion de nadere vooropleidingseisen niet gebruiken.
  Vanaf studiejaar 2016 – 2017 doet Saxion dit wel. Van mbo4-studenten waarvoor nadere vooropleidingseisen gelden wordt dan een “sufficiëntieverklaring” gevraagd. Die verklaring krijg je door bijvoorbeeld in een toelatingsonderzoek aan te tonen dat je ‘sufficiënt’ bent, dat wil zeggen dat je aan de vooropleidingseisen voldoet.

  Wat betekent dit nu voor de mbo4-studenten die in 2015 – 2016 bij Saxion willen starten?
  Wanneer je in studiejaar 2015 – 2016 bij Saxion een opleiding wilt gaan volgen - waarvoor eigenlijk voor jou de automatische toelating niet meer geldt - dan kan dat. De vraag is wel of het verstandig is! De laatste jaren halen de meeste studenten die vanuit de mbo4- opleidingen instromen in een ‘geblokkeerde’ hbo-opleiding hun diploma niet. Ons advies is om je in dat geval extra goed te oriënteren door open dagen te bezoeken, met docenten en studenten van de hbo-opleiding in gesprek te gaan, deel te nemen aan meeloopdagen en/of proeflessen, en als je door wilt zetten je zo goed mogelijk voor te bereiden op de vakken die voor jou mogelijk extra zwaar gaan worden.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2015, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 – 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2016/2017

  Als je je voor een hoger beroepsopleiding wilt inschrijven, moet je rekening houden met een aantal spelregels. Je moet je uiterlijk op 1 mei via Studielink aanmelden. Verder is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Bij Saxion houdt dat in dat je verplicht moet deelnemen aan intakeactiviteiten die gevolgd worden door een studiekeuzeadvies.
  Om te kunnen beginnen met de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) werk je op het kruispunt van scheikunde, biologie en geneeskunde. Je doet belangrijk onderzoek op een gevarieerd en groot aantal terreinen. 

  Eerste jaar opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

  Het eerste jaar staat in het teken van colleges op het gebied van biologie, scheikunde en wiskunde. Naast de theorie ga je ook veel aan de slag in het laboratorium, bijvoorbeeld met praktijk en projecten. Daarnaast krijg je door middel van excursies en gastcollege's een goed beeld van je toekomst. 

  Voorbeelden van vakken die je in het eerste jaar krijgt:

  Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4
  • Research Skills
  • Wiskunde en statistiek
  • Veiligheid en Chemisch rekenen
  • Biologie
  • Chemie
  • Experimenteren
  • Project
  • SLB
  • Research Skills
  • Wiskunde en statistiek
  • Biologie
  • Chemie
  • Experimenteren
  • Project
  • SLB
  • Research Skills
  • Wiskunde en statistiek
  • Biologie
  • Onderzoeksmethoden/
   statistiek
  • Biomoleculen en Analyse
  • Experimenteren
  • Project
  • SLB
  • Research Skills
  • Biomoleculen en Analyse
  • Biologie
  • Project
  • SLB

  SLB = Studieloopbaanbegeleiding

  Tweede jaar opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

  In het tweede jaar ga je dieper in op medisch-biologische vakgebieden. Hierbij is een duidelijke combinatie van theorie en praktijk aanwezig. Onderwerpen in het tweede jaar waar je dus zowel theorie als practicum over krijgt:      

  Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4
  • Biochemie
  • Hematologie
  • Practicum biochemie
  • Practicum hematologie 
  • Project
  • SLB
  • Medische microbiologie
  • Pathofysiologie
  • Practicum medische microbiologie
  • Project
  • SLB
  • Klinische chemie
  • Moleculaire biologie
  • Practicum klinische chemie
  • Practicum moleculaire biologie
  • Project
  • SLB
  • Immunologie
  • Analysetechnieken
  • Practicum immunologie / weefselkweek
  • Project
  • SLB

   

  Derde en vierde jaar opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

  Na de eerste twee jaren heb je bij BML de mogelijkheid je te specialiseren in een bepaald vakgebied: research of diagnostiek. Je bent vrij om dit te kiezen, je kunt ook bij beide onderwerpen ervaring opdoen. Ook kun je je specialiseren op het gebied van infectiepreventie. Een andere mogelijkheid is om je de laatste twee jaren van je studie volledig te richten op nanotechnologie, de techniek van de toekomst. Je volgt dan het volledige programma van de studieroute Nanotechnology.

  Het derde en vierde jaar van de opleiding BML zijn opgedeeld in vier blokken van een half jaar: major, minor, stage en afstuderen. In overleg met je studieloopbaanbegeleider kies je in welke volgorde je deze onderdelen doet. Meestal begin je in het derde jaar met een stage. Het onderdeel major wordt binnen de opleiding ingevuld in een onderzoeksgroep. Hierbij werk je in een team onder begeleiding van docenten aan een onderzoek. De minor bestaat uit een keuze van verschillende vakken die door de opleiding worden aangeboden. Zo kun je je verdiepen in die vakken die je zelf belangrijk vindt voor je verdere carrière, maar je kunt ook een extra stage doen, een tweede onderzoek of een minor van een andere opleiding. De afsluiting van je opleiding is de afstudeeropdracht; vaak een onderzoek dat je uitvoert bij een universiteit, in een ziekenhuis, een onderzoekinstituut of een (farmaceutisch) bedrijf.

  Studieduur opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

  De normale studieduur voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is 4 jaar. Echter als je een mbo-getuigschrift in de juiste richting hebt, kun je een verkort programma volgen (3 jaar).

  Ook als je in het bezit bent van een vwo-diploma met het juiste profiel kun je na overleg in aanmerking komen voor een verkorte leerroute.

  Aansluiting mbo-hbo

  De volgende mbo-vooropleidingen sluiten goed aan op de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: 

  • Biotechnologisch analist
  • Analist klinische chemie
  • Chemisch-fysisch analist
  • Analist Technisch Onderwijs Assistent (TOA).

  Meer informatie

  Heb je vragen over de overstap van mbo naar hbo? Neem dan contact op met mevr. Wielens s.m.b.wielens@saxion.nl 

  Meer informatie over instroom vanuit het mbo

  Voor een opleiding bij Saxion moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hier vind je het standaard bedrag 'wettelijk collegegeld'. Kijk voor de volledige beschrijving op de pagina Collegegeld.

  Studiejaar 2016-2017
  Voltijd € 1.984,-


  Naast het collegegeld zijn er ook andere kosten waar je rekening mee moet houden. Het boekengeld voor het eerste jaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is ongeveer € 500,-. Daarnaast heb je een labjas, veiligheidsbril en labsetje nodig (ongeveer € 50,-). Ook gaan we één keer per jaar drie dagen op excursie. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 60,-.

   

  Oriënteren bij Saxion doe je op allerlei manieren. Vaak begint je oriëntatie op de website, gevolgd door een bezoek aan een open dag. Of je zoekt contact met studenten van de opleiding, bijvoorbeeld via IntoSaxion.

  Proefstuderen
  Proefstuderen bij Saxion betekent dat je een dag(deel) meedraait om alvast kennis met die opleiding te maken. Je doet dat tijdens een proeflessendag, meeloopdag of Studie try-out. Lees meer op saxion.nl/proefstuderen.

  Hieronder vind je de mogelijkheden voor proefstuderen, aanmelden doe je door op een activiteit te klikken.

  Activiteitenoverzicht

  [PLACEHOLDER-FEB-ACTIVITY-LIST]

  Meeloopdagen
  Je hebt al een open dagen bezocht en je wil graag nog een dag met een student meelopen om je studiekeuze definitief te maken. Je proeft de sfeer en je krijgt uitleg over roosters, vakken, boeken en colleges. Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek koppelen we je aan een eerstejaars student. Je loopt een dag of een dagdeel met hem/haar mee.  

  Studie try-out
  Wil je alvast ervaren hoe het is om als student een studie te volgen, doe dan mee aan een Studie try-out. Je verdiept je in de lesstof van je toekomstige opleiding.  Je komt 3 middagen naar Saxion. 

  Meer informatie over studie try-outs vind je hier. Aanmelden kan uitsluitend digitaal via Study try out.nl.

  Proeflessendag
  De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek biedt geen proeflessendagen aan.

  Aanmelden
  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Meer informatie over proefstuderen bij Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, locatie Deventer
  Rolinda Dijkhof
  0570 - 603655
  j.j.g.dijkhof@saxion.nl