Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar

Studente in laboratorium Biologie en Medisch LaboratoriumonderzoekWil jij onderzoek doen naar ziektes zoals kanker? Of wil je betere voedingsmiddelen ontwikkelen die zorgen dat we een gezonder leven kunnen leiden? Denk maar eens aan bananen waar al een vaccin tegen malaria is ingebouwd. Of wil je je bezig houden met het opsporen van daders door middel van DNA? Dan ben je hier aan het juiste adres. Welkom!

Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) leer je alles over de gezondheid van mensen, dieren en planten. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar ziekte van de mens probeer je aan de hand van materiaal afkomstig van de patiënten te achterhalen wat er precies aan de hand is. Na het tweede jaar is er de mogelijkheid om je te specialiseren in een bepaald vakgebied; research, diagnostiek, infection & contamination control of nanotechnologie. 

Na de opleiding kun je aan de slag in ziekenhuizen, laboratoria, onderzoeksinstituten of bedrijven. Lees bij 'carrière' meer over wat je kunt doen met je BML-diploma!

Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) werk je op het kruispunt van scheikunde, biologie en geneeskunde. Je doet belangrijk onderzoek op een gevarieerd en groot aantal terreinen. 

Eerste jaar opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

Het eerste jaar staat in het teken van colleges op het gebied van biologie, scheikunde en wiskunde. Naast de theorie ga je ook veel aan de slag in het laboratorium, bijvoorbeeld met praktijk en projecten. Daarnaast krijg je door middel van excursies en gastcollege's een goed beeld van je toekomst. 

Voorbeelden van vakken die je in het eerste jaar krijgt:

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4
 • Research Skills
 • Wiskunde en statistiek
 • Veiligheid en Chemisch rekenen
 • Biologie
 • Chemie
 • Experimenteren
 • Project
 • SLB
 • Research Skills
 • Wiskunde en statistiek
 • Biologie
 • Chemie
 • Experimenteren
 • Project
 • SLB
 • Research Skills
 • Wiskunde en statistiek
 • Biologie
 • Onderzoeksmethoden/
  statistiek
 • Biomoleculen en Analyse
 • Experimenteren
 • Project
 • SLB
 • Research Skills
 • Biomoleculen en Analyse
 • Biologie
 • Project
 • SLB

SLB = Studieloopbaanbegeleiding

Tweede jaar opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

In het tweede jaar ga je dieper in op medisch-biologische vakgebieden. Hierbij is een duidelijke combinatie van theorie en praktijk aanwezig. Onderwerpen in het tweede jaar waar je dus zowel theorie als practicum over krijgt:      

Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4
 • Biochemie
 • Hematologie
 • Practicum biochemie
 • Practicum hematologie 
 • Project
 • SLB
 • Medische microbiologie
 • Pathofysiologie
 • Practicum medische microbiologie
 • Project
 • SLB
 • Klinische chemie
 • Moleculaire biologie
 • Practicum klinische chemie
 • Practicum moleculaire biologie
 • Project
 • SLB
 • Immunologie
 • Analysetechnieken
 • Practicum immunologie / weefselkweek
 • Project
 • SLB

 

Derde en vierde jaar opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

Na de eerste twee jaren heb je bij BML de mogelijkheid je te specialiseren in een bepaald vakgebied: research of diagnostiek. Je bent vrij om dit te kiezen, je kunt ook bij beide onderwerpen ervaring opdoen. Ook kun je je specialiseren op het gebied van infectiepreventie. Een andere mogelijkheid is om je de laatste twee jaren van je studie volledig te richten op nanotechnologie, de techniek van de toekomst. Je volgt dan het volledige programma van de studieroute Nanotechnology.

Het derde en vierde jaar van de opleiding BML zijn opgedeeld in vier blokken van een half jaar: major, minor, stage en afstuderen. In overleg met je studieloopbaanbegeleider kies je in welke volgorde je deze onderdelen doet. Meestal begin je in het derde jaar met een stage. Het onderdeel major wordt binnen de opleiding ingevuld in een onderzoeksgroep. Hierbij werk je in een team onder begeleiding van docenten aan een onderzoek. De minor bestaat uit een keuze van verschillende vakken die door de opleiding worden aangeboden. Zo kun je je verdiepen in die vakken die je zelf belangrijk vindt voor je verdere carrière, maar je kunt ook een extra stage doen, een tweede onderzoek of een minor van een andere opleiding. De afsluiting van je opleiding is de afstudeeropdracht; vaak een onderzoek dat je uitvoert bij een universiteit, in een ziekenhuis, een onderzoekinstituut of een (farmaceutisch) bedrijf.  Toelatingseisen 2013/2014

  Om te starten met de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek heb je een gedegen vooropleiding nodig. Kijk welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.
   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2013-2014. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt behaald, moet je, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4. Binnen Saxion zijn er diverse korte trajecten voor mbo'ers. Kijk op de pagina van mbo naar hbo voor het overzicht.

  Verkort traject


  Algemene informatie

  De normale studieduur voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is 4 jaar. Echter als je een mbo-getuigschrift Medische Laboratoriumtechniek of Chemische Laboratoriumtechniek hebt, kun je een verkort programma volgen. Met een geschikte stage in je vooropleiding is het zelfs mogelijk om in 2,5 jaar af te studeren. 

  Aansluiting

  De mbo-opleidingen Medische Laboratoriumtechniek of Chemische Laboratoriumtechniek sluiten goed aan op de opleiding BML.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

  Daarnaast toon je met een certificaat Staatsexamen NT2 programma 2, het certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO), het Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of door deename aan het Saxion Toelatingsonderzoek NT2 aan dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

  Ben je een Duits sprekende student dan kun je ook inschrijven wanneer je middels het volgen van de zomercursus Nederlands de Nederlandse taal tussen niveau 2 en 3 beheerst. Daarbij is het wel van belang dat je je realiseert dat je pas kunt deelnemen aan het propedeutisch examen als je, door middel van deelname aan de vervolgtaalcursus Nederlands, hebt aangetoond dat je de Nederlandse taal op niveau 5 beheerst.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2013, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Ook als je in het bezit bent van een VWO diploma met het juiste profiel kun je een verkorte leerroute volgen (drie jaar).

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de studentenbalie:
  Locatie Apeldoorn en Deventer:     0570 - 603773 
  Locatie Enschede:                         053 - 4871808

  Toelatingseisen 2014/2015

  Er is voor de aanmelding bij het hoger onderwijs veel veranderd. Je moet je nu uiterlijk op 1 mei aanmelden via Studielink. Verder is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Bij Saxion houdt dat in dat je verplicht moet deelnemen aan intakeactiviteiten die gevolgd worden door een studiekeuzeadvies.
  Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2014-2015. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4. Binnen Saxion zijn er diverse korte trajecten voor mbo'ers. Zie de pagina van mbo naar hbo voor meer informatie.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

  Daarnaast toon je met een certificaat Staatsexamen NT2 programma 2, of het certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO), of het Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of door deelname aan het Saxion Toelatingsonderzoek NT2 aan dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

  Beschik je over een Duits diploma, dan kun je je voor veel opleidingen ook inschrijven wanneer je over één van de volgende documenten beschikt waaruit blijkt dat je taalniveau B1 beheerst:

  • Het certificaat dat je ontvangt na het volgen van de zomertaalcursus Nederlands van Saxion, met voldoende resultaat afgesloten;
  • Het diploma Staatsexamen Programma I;
  • Het CNaVT-diploma Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (PMT).

  Let wel, je kunt pas deelnemen aan het propedeutisch examen van jouw opleiding als je hebt aangetoond dat je de Nederlandse taal op niveau B2 beheerst. Je kunt je daar bij Saxion naast je studie op voorbereiden in de vervolgtaalcursus NT2 voor Duitse studenten.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2014, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 – 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2015/2016

  Er is voor de aanmelding bij het hoger onderwijs veel veranderd. Je moet je nu uiterlijk op 1 mei aanmelden via Studielink. Verder is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Bij Saxion houdt dat in dat je verplicht moet deelnemen aan intakeactiviteiten die gevolgd worden door een studiekeuzeadvies.
  Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2015-2016. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Nieuwe regeling toelatingseisen voor mbo’ers  
  Voor toelating tot het hbo gelden vanaf 1 augustus 2015 toelatingseisen voor mbo’ers. Vanuit bepaalde mbo-opleidingen word je dan bij een aantal hbo-studies niet meer automatisch toegelaten. De mbo-domeinen met de opleidingen die onder de regeling vallen, en de hbo-sectoren met de Saxionopleidingen die het betreft, vind je hier. Hoe Saxion met de regeling omgaat lees je hieronder.

  Hoe gaat Saxion met de regeling om?
  Voor studiejaar 2015 – 2016 zal Saxion de nadere vooropleidingseisen niet gebruiken.
  Vanaf studiejaar 2016 – 2017 doet Saxion dit wel. Van mbo4-studenten waarvoor nadere vooropleidingseisen gelden wordt dan een “sufficiëntieverklaring” gevraagd. Die verklaring krijg je door bijvoorbeeld in een toelatingsonderzoek aan te tonen dat je ‘sufficiënt’ bent, dat wil zeggen dat je aan de vooropleidingseisen voldoet.

  Wat betekent dit nu voor de mbo4-studenten die in 2015 – 2016 bij Saxion willen starten?
  Wanneer je in studiejaar 2015 – 2016 bij Saxion een opleiding wilt gaan volgen - waarvoor eigenlijk voor jou de automatische toelating niet meer geldt - dan kan dat. De vraag is wel of het verstandig is! De laatste jaren halen de meeste studenten die vanuit de mbo4- opleidingen instromen in een ‘geblokkeerde’ hbo-opleiding hun diploma niet. Ons advies is om je in dat geval extra goed te oriënteren door open dagen te bezoeken, met docenten en studenten van de hbo-opleiding in gesprek te gaan, deel te nemen aan meeloopdagen en/of proeflessen, en als je door wilt zetten je zo goed mogelijk voor te bereiden op de vakken die voor jou mogelijk extra zwaar gaan worden.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2015, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Biologie
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 – 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Student met flesje voor laboratoriumonderzoekDe meeste afgestudeerde studenten BML vinden hun weg als onderzoeker in een biologisch of medisch laboratorium in de gezondheidszorg, bij de overheid of in het bedrijfsleven. De werkzaamheden bestaan daar vooral uit het zelfstandig of in teamverband onderzoek doen om problemen op biologisch en/of medisch gebied op te lossen.

  Als onderzoeker moet je beschikken over een flinke dosis natuurlijke nieuwsgierigheid. Je wilt weten hoe de natuur in elkaar zit om hiermee de mensheid een stukje verder te helpen. Dat betekent meteen dat je geen solist bent. Hoewel je goed zelfstandig, zorgvuldig en nauwkeurig moet kunnen werken, is teamwork van essentieel belang.

  Mogelijke werkgevers na je opleiding zijn:

   

  Voor een opleiding bij Saxion moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hier vind je het standaard bedrag 'wettelijk collegegeld'. Kijk voor de volledige beschrijving op de pagina Collegegeld.

  Studiejaar 2014-2015
  Voltijd             € 1.906,-
   


  Naast het collegegeld zijn er ook andere kosten waar je rekening mee moet houden. Het boekengeld voor het eerste jaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is ongeveer € 500,-. Daarnaast heb je een labjas, veiligheidsbril en labsetje nodig (ongeveer € 50,-). Ook gaan we één keer per jaar drie dagen op excursie. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 60,-.

  Studieduur opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

  De normale studieduur voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is 4 jaar. Echter als je een mbo-getuigschrift in de juiste richting hebt, kun je een verkort programma volgen (3 jaar).

  Ook als je in het bezit bent van een vwo-diploma met het juiste profiel kun je na overleg in aanmerking komen voor een verkorte leerroute.

  Aansluiting mbo-hbo

  De volgende mbo-vooropleidingen sluiten goed aan op de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: 

  • Biotechnologisch analist
  • Analist klinische chemie
  • Chemisch-fysisch analist
  • Analist Technisch Onderwijs Assistent (TOA).

  Meer informatie

  Heb je vragen over de overstap van mbo naar hbo? Neem dan contact op met mevr. Wielens s.m.b.wielens@saxion.nl 

  Meer informatie over instroom vanuit het mbo

  Schrijf je in vóór 1 mei 2015!

  Aanmelden voor een hbo- of universitaire opleiding doe je via Studielink.nl. Let op: je verzoek moet uiterlijk 1 mei 2015 binnen zijn! Daarna vervalt het recht op toelating bij de studie van je keuze. Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een ‘studiekeuzecheck’. Saxion doet dit in de vorm van een verplicht intakegesprek. 

  Jij en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BM)L: een goede match?

  Bij Saxion begin je goed voorbereid aan je opleiding. Voordat je start maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens een groepsintake. Daarin praat je samen met een docent over jouw keuze voor de opleiding, motivatie, je verwachtingen en wat je hebt ondernomen om je te oriënteren. Ook bespreek je jouw kansen voor het succesvol afronden van de opleiding en eventuele aandachtspunten, bijvoorbeeld twijfel over de juiste studiekeuze, een functiebeperking etc. Indien nodig krijg je meer informatie over de voorzieningen die Saxion biedt om jouw kans van slagen te vergroten.

  Hoe gaat de studiekeuzecheck in zijn werk?

  Om de kennismaking en de studiekeuzecheck goed te laten verlopen maak je thuis een digitaal intake-assessment. Dit is een test van ongeveer 1 uur. Zorg ervoor dat je in een rustige ruimte zit en genoeg tijd hebt. Zet tijdens de test je mobiele telefoon uit.

  Het assessment is niet bedoeld om te beoordelen of jij goed genoeg bent, maar om jouw sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Het is belangrijk dat je met het juiste beeld aan de opleiding begint en dat wij weten welke eventuele begeleiding je nodig hebt om succesvol te kunnen studeren.

  Je ontvangt een mail met inloggegevens voor het maken van het digitale assessment. Wacht niet te lang met het maken van dit assessment! Na het afsluiten van je assessment krijg je automatisch een scherm met de mogelijkheid om je aan te melden voor een groepsgesprek plannen met een van de docenten.

  Verzetten gesprek studiekeuzecheck

  Het intakegesprek is bij Saxion voor alle aankomende studenten verplicht. Ook gelden er regels voor het mogen verzetten van het gesprek

  Meer weten?

  Stel al je vragen door een e-mail te sturen naar intake.led@saxion.nl

  Meer informatie over intake en studiekeuzecheck vind je op www.saxion.nl/studiekeuzecheck

   

  Deze pagina delen