Nieuwsberichten

Dinsdag 23 januari - inspiratiemiddag Sterk in je werk: 'Pak je rol!'

20.12.2017

Heb jij al gehoord van de tuchtraad? Vraag je je ook af hoe jij zou reageren? Wat weet je eigenlijk van tuchtrecht, een professioneel statuut, de beroepsregistratie en de richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming? En weet je wat je wel en niet mag in het kader van privacy?

logo EJT Saxion

Al deze thema’s komen aan bod tijdens onze inspiratiemiddag Sterk in je werk: ‘Pak je rol!’ De inspiratiemiddag wordt georganiseerd op woensdag 23 januari 2018 bij Saxion in Enschede. De middag start om 14.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Laat je inspireren door de verschillende thema’s die worden verzorgd door professionals vanuit Jarabee, Ambiq, Saxion en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Je ontvangt informatie, je kunt met andere collega’s casuïstiek ter discussie te stellen en interessante workshops volgen.

Voor wie? 

De inspiratiemiddag is de plek voor uitvoerende professionals in de gezondheidszorg en jeugdzorg, docenten en studenten en andere geïnteresseerden om inspiratie op te doen, mee te denken, te discussiëren en collega’s te ontmoeten.

Aanmelden

Deelname aan de inspiratiemiddag is gratis. Je kunt je tot donderdag 18 januari aanmelden! Meld je aan via deze link.
Meer info: Miranda Eitink | m.eitink@saxion.nl

Workshops:

1. Privacy en informatiebeveiliging

Met alle ontwikkelingen op het gebied van social media, maar ook door de transitie naar de gemeenten staat het delen van informatie en daarmee de privacy van cliënten steeds vaker op de agenda. Ook staat het onderwerp regelmatig ter discussie in de media en dan vaak in negatieve zin.

Als hulpverlener maak je hierin afwegingen en beslissingen. Wat mag wel/niet (de wet), wat wil de cliënt hierin wel/niet (op basis van voldoende informatie hierover voor de cliënt) en wat is werkbaar (de praktijk)?  In deze workshop wordt aan de hand van stellingen en casuïstiek een bewustzijn gecreëerd of bevorderd over het delen van gegevens en de dilemma’s hierin. 

Workshopleider: Miranda Kamphuis en Beanka Meddeler (Ambiq).

2. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Hoe worden ze gebruikt en wat is nodig voor verdere implementatie?

Tijdens de workshop gaan we kennis uitwisselen omtrent de richtlijnen en de implementatie daarvan. We vertellen over het onderzoek en de huidige stand van zaken. Ook gaan we aan de slag! De vraag ‘Op welke manier kunnen de richtlijnen ondersteunend zijn in je dagelijkse werk?’ staat hierbij centraal!.

Workshopleider: Ilse Boswinkel (Jarabee).

3. Tuchtrecht binnen de jeugdhulp

Vraag je je af wat tuchtrecht nu precies is? Weet je het verschil tussen tuchtrecht en klachtrecht? Weet je welke verschillende uitspraken de tuchtraad kan doen en wat dit betekent voor de dagelijkse beroepspraktijk? Ben je benieuwd hoe tuchtrecht ook je werk kan ondersteunen? Kom dan naar de workshop Tuchtrecht binnen de jeugdhulp.

In deze workshop wordt verteld wat tucht is, welke plek het heeft binnen de jeugdzorg, hoe tuchtrecht werkt en hoe een zitting in zijn werk gaat. Daarnaast bespreken we aan de hand van casuïstiek welke uitspraak een tuchtcommissie kan doen en welke invloed dit kan hebben op de beroepspraktijk.

Workshopleider: Karin van der Heijden (Saxion).

4. Moreel juist handelen onderzoeken

Legitimeren van handelen vraagt om goede onderbouwing en (zelf) onderzoek naar wat je doet en hebt gedaan. Wanneer heb je moreel juist gehandeld, wat is de maatstaf voor moreel juist handelen en hoe kan je dit onderzoeken?
Tijdens deze workshop gaan we middels casuïstiek samen aan de slag om je handvatten aan te reiken die je helpen bij het onderzoek naar moreel juist handelen. Versterken in antwoord(en) kunnen geven als je jezelf de vraag stelt en/of bevraagd wordt.  

Workshopleiders: Hanneke Siers en Annemiek Scholten (Jarabee).

5. Professionele autonomie - Professionele vrijheid

Om goede hulp te kunnen bieden, wordt meer dan voorheen van professionals gevraagd dat zij zelf  - samen met de jeugdige en/of het gezin – zoeken naar oplossingen. Om deze ‘professionele autonomie’ vorm te geven vraagt inzet van de professional en organisatie. Want hoe geef je in de praktijk invulling aan deze positie van de jeugdhulpverlener? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? En wat doe je als je als professional vindt dat je geen verantwoorde hulp kan bieden, niet volgens je professionele standaard kunt werken? 

Tijdens de workshop krijg je handvatten om de verantwoordelijkheden van de organisatie en professional vorm te geven met het professioneel statuut als hulpmiddel.

Jolanda Winters is deskundig op het gebied van (jeugd)zorg & welzijn. Zij ontwikkelt en verzorgt vakinhoudelijke trainingen zoals het werken met Beroepscode & Tuchtrecht, Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming etc. Daarnaast is Jolanda bestuurslid van SKJ.

Workshopleider: Jolanda Winters (BPSW).

6. Wil jij ook het beste uit jezelf halen? Werk met VIB!

De instrumenten Video Home Training (VHT)/ Video Interactie Begeleiding (VIB) zijn de afgelopen jaren bijzonder krachtig gebleken om opvoeders bewust te maken van hoe ze hun rol als opvoeder in de praktijk brengen. Als ouders letterlijk zien welke invloed hun eigen handelen heeft op het gedrag van hun kind, dan heeft dat stevige impact. VIB haalt het beste uit de professional door af te stemmen op eigen kracht en ruimte te geven aan talenten en competenties (individuele empowerment). Het activeert de professional door meer bewust te worden van eigen mogelijkheden.

Tijdens deze workshop gaan we in op de kenmerken van VIB:

  • Zelfreflectie
  • Jezelf zien
  • Aandacht voor positieve contactinitiatieven
  • Opnames/ reviews
  • 2e kans
  • Op afstand kijken
  • Anders naar jezelf kijken
  • Genieten van je werk.

Workshopleiders: Kim Wognum en Helga Oude Hendriksman (Jarabee)


Locatie

Saxion | Hoofdlocatie ‘Ko Wierenga’ - Stadscampus
M.H. Tromplaan 28
7513 AB  Enschede

Parkeren

Klik hier voor meer informatie over route en parkeren.