Nieuwsberichten

Geralien Holsbrink prijs 2017

31.10.2017

Iris Jonker, Lyanne ten Brummelhuis, Katharina Börsch, Franziska Rohfleisch, Isabell Wiefhof en Monique Kruishaar hebben de Geralien Holsbrink scriptieprijs 2017 gewonnen.

De prijs is uitgereikt in drie categorieën. Er was een prijs voor een Nederlandse scriptie, een Duitse scriptie en een scriptie voor de master HC&SW.

De Duitse scriptie onderzoekt wat de opname van pleegkinderen in een gezin met de biologische kinderen doet. Uit het onderzoek komt dat er meer op de biologische kinderen gelet moet worden dan eerder. Het onderzoek is geschreven door Katharina Börsch, Franziska Rohfleisch en Isabell Wiefhoff.

De winnende Nederlandse scriptie gaat over stigmatiseren van mensen met ‘een steekje los’. Is het van maatschappelijk belang dat we mensen met een psychiatrische aandoening een stempel geven? Deze scriptie is geschreven door Iris Jonker en Lyanne ten Brummelhuis.

De beste scriptie van de master Health Care & Social Work gaat over de terugkeer van militairen en hoe hun partner daarbij betrokken is. De scriptie is geschreven door Monique Kruishaar.

Geralien Holsbrink was lector van het lectoraat Community Care & Youth, het huidige lectoraat Social Work en binnen de beroepspraktijk van zorg en welzijn was zij een boegbeeld en vooraanstaand wetenschapper op het gebied van effectiviteit van interventies, jeugdzorg en innovaties in maatschappelijke ondersteuning.

De Academie Mens en Maatschappij wil studenten stimuleren om maatschappelijk relevant praktijkonderzoek te doen om zowel zichzelf als het sociale domein te profileren en legitimeren.
 


Iris Jonker, Lyanne ten Brummelhuis, Katharina Börsch, Franziska Rohfleisch, Isabell Wiefhof und Monique Kruishaar haben den „Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2017“ (Preis für die beste Abschlussarbeit) gewonnen.

Der Preis wurde in drei Kategorien verliehen. Ausgezeichnet wurden eine niederländische und eine deutsche Abschlussarbeit sowie eine Abschlussarbeit für den Master in HC&SW.
Die deutsche Abschlussarbeit untersucht die Auswirkungen der Aufnahme von Pflegekindern auf die leiblichen Kinder der Familie. Die Studie zeigt, dass mehr auf die leiblichen Kinder eingegangen werden muss als bisher angenommen. Die Studie wurde von Katharina Börsch, Franziska Rohfleisch und Isabell Wiefhoff beschrieben.

Die beste niederländische Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Stigmatisierung von Menschen, die „eine Schraube locker haben“. Ist es von gesellschaftlichem Interesse, dass wir Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung einen Stempel aufdrücken? Diese Abschlussarbeit wurde von Iris Jonker und Lyanne ten Brummelhuis geschrieben.

Die beste Abschlussarbeit des Masterstudiengangs Health Care & Social Work handelt von der Rückkehr von Soldaten und dem Umgang ihrer Partner damit. Die Abschlussarbeit wurde von Monique Kruishaar verfasst.

Geralien Holsbrink war Leiterin des Forschungsbereichs Community Care & Youth, dem heutigen Forschungsbereich Social Work. In der sozialen Berufspraxis war sie Galionsfigur und herausragende Wissenschaftlerin im Bereich der Wirksamkeit von Interventionen, der Jugendhilfe und von Innovationen in den sozialen Hilfen.

Der Fachbereich Sozialwesen möchte Studierende dazu anregen, gesellschaftlich relevante Praxisforschung zu betreiben, um sich selbst und den sozialen Bereich zu profilieren und zu legitimieren.