Lectoraat 'Technology, Health & Care'Binnen het lectoraat Technology, Health & Care staan mensen en hoe zij omgaan met technologieën centraal. Alle onderzoeken die binnen dit lectoraat verricht worden, hebben betrekking op adoptie en acceptatie van technologieën door mensen. De domeinen die centraal staan in de onderzoeken, zijn gezondheid, welzijn en communicatie. Binnen deze drie domeinen worden onderzoeken op verschillende niveaus verricht. Het adoptie- en acceptatieproces kan zich op verschillende niveaus afspelen, namelijk op individueel niveau (micro), op organisatorisch niveau (meso) en op maatschappelijk niveau (macro).

Lector

Dr. S. Ben Allouch

Lectorale rede Somaya Ben Allouch

Promotieonderzoek

Binnen het lectoraat Technology, Health & Care worden er verschillende promotieonderzoeken uitgevoerd op het gebied van adoptie en acceptatie van nieuwe technologieën waarbij de gebruiker centraal staat.

Healthy and Active Aging met behulp van technologie

Christina Jaschinski

In juni 2013 is, in samenwerking met de Universiteit Twente, Christina Jaschinski, MSc gestart met haar promotieonderzoek op het gebied van Healthy and Active Aging met behulp van technologie. Dit promotieonderzoek maakt deel uit van het Europese onderzoeksproject SONOPA, Social Networks for Older Adults to Promote an Active Life. Zie: www.sonopa.eu

Blended Smoking Cessation Treatment

Lutz Siemer

Lutz Siemer is begin 2014 begonnen met een promotieonderzoek over Blended Smoking Cessation Treatment, een nieuwe therapie voor stoppen met roken. In een evaluatieonderzoek bekijkt hij hoe effectief een blended versie van face-to-face behandeling met onlinebehandeling is, vergeleken met enkel een face-to-facebehandeling voor stoppen met roken. Het onderzoek wordt ondersteund door Universiteit Twente, Tactus verslavingszorg en Medisch Spectrum Twente.

Risico’s bij de toepassing van zorgtechnologie in de thuissituatie

Ingrid ten Haken

In de loop van 2014 is drs. Ingrid ten Haken gestart met haar promotieonderzoek gestart naar de reductie van risico's bij de toepassing van zorgtechnologie in de thuissituatie. Een aspect hiervan is kennismanagement van technologie in de zorgketen. Het onderzoek wordt ondersteund vanuit het regionale werkveld, met name het Medisch Technisch Handelen-Team van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), en door de Universiteit Twente.

Cognitive Bias Modification in web-based treatment for alcohol addiction

Melissa Laurens

In dit onderzoek staat Cognitive Bias Modificatie training (CBM-training) centraal. CBM-trainingen richten zich op het veranderen van onbewuste processen, in deze studie de automatische actietendensen die een alcoholverslaving mede veroorzaken en in stand houden. Uit eerder onderzoek blijkt dat de automatische actietendensen in de gewenste richting kunnen worden getraind met behulp van de Approach Avoidance Task (AAT). Dit is een computertraining waarbij de deelnemer wordt geleerd alcoholgerelateerde plaatjes weg te drukken (waardoor deze kleiner worden) en niet-alcohol gerelateerde plaatjes naar zich toe te trekken (waardoor deze vergroten). Deze CBM-training zal in combinatie met een reeds bestaande online behandeling voor alcoholproblemen worden aangeboden, om te kijken in hoeverre deze combinatie voor meer behandeleffect zorgt. Een van de doelen in het verdere verloop van het promotietraject is het in kaart brengen van de effectiviteit van een gepersonaliseerde AAT met de aanname dat persoonlijke plaatjes meer positieve effecten laten zien. Een tweede doel is het ontwikkelen van een AAT-app, opdat deze CBM-training door een grotere groep mensen gebruikt kan worden. Het onderzoek komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, Universiteit Amsterdam, Tactus Verslavingszorg en het lectoraat Technology Health & Care van Saxion, University of applied sciences.