Masters

Saxion heeft Masteropleidingen op diverse maatschappelijke terreinen, waaronder zorg en welzijn. De Academie Mens en Maatschappij biedt de master Health Care and Social Work en de studieroute Innovation & Technology (onderdeel van de master Health Care and Social Work) aan.

Master Health Care and Social Work

locatie Enschede | www.saxion.nl/hcsw

Leidt professionals in zorg en welzijn op tot experts die de uitdagingen in de hedendaagse gezondheidszorg het hoofd kunnen bieden. Als afgestudeerde bent u om op wetenschappelijk verantwoorde wijze bestuurlijke en strategische vraagstukken in kaart te brengen en oplossingen te bedenken.

Studieroute Technology & Innovation

locatie Enschede | www.saxion.nl/mti

De studieroute is onderdeel van de Master Health Care & Social Work. Zo’n 50% van de studieroute is gelijk aan het reguliere masterprogramma. De overige 50% richt zich op technologie en innovatie binnen het zorg en welzijnsdomein.

Snel naar