Hoe(Zo) Sociaal Werk?! | een terugblik

Op 9 november 2017 vond de conferentie 'Hoe(Zo) Sociaal werk?' plaats. Het doel vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente was om professionals in het domein Social Werk te ondersteunen en toe te rusten dat bestaande kennis behouden blijft, nieuwe kennis met elkaar wordt ontwikkeld en vooral ook dat kennis én ervaringen breed wordt gedeeld. Sociaal werkers, zorg professionals, onderzoekers, docenten, bestuurders en beleidsmakers waren bij de conferentie aanwezig. 

>> Lees een korte impressie van de conferentie 'Hoe(Zo) Sociaal Werk?!'

Video

Van de conferentie zijn opnames gemaakt. Geïnteresseerd? Bekijk de video.

Video Conferentie Sociaal Werk Saxion

Lezingen

Tijdens de conferentie vonden plenaire lezingen plaats door Eelke Blokker (oprichter instituut voor Publieke Waarden), Jack de Swart (lector Social Work bij Saxion) en Somaya Ben Allouch (lector van het lectoraat Technology, Health & Care). Wil je de presentaties terugkijken? Ga dan naar: 

>> Download presentaties lezingen (pdf)

Tafelrondes

Naast de lezingen konden deelnemers ook zelf thema's 'ter tafel' brengen tijdens de tafelrondes. Wil je de ingebrachte thema's van de tafelrondes bekijken? Ga dan naar:

>> Thema's tafelrondes

Tijdens de lunch vonden er posterpresentaties plaats van diverse onderzoeksprojecten. 's Middags waren acteurs aanwezig van Crux Creaties en zij speelden scènes die aansloten bij de thema's van de tafelrondes en de lezingen. Met een knipoog hielden we de aanwezigen een spiegel voor om zo de dialoog te verlevendigen. 

Thema: Hoe(Zo) Sociaal Werk?!

Sociaal werk levert een belangrijke bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving, voor individuen, gezinnen en samenlevingsverbanden en voor de samenleving als geheel. In een samenleving die volop in ontwikkeling is. Waarbij vernieuwing van boven én beneden komt; de (westerse) verzorgingsstaat in transformatie is naar een participatie -en netwerksamenleving; technologische ontwikkelingen het leven van alle dag en iedereen beïnvloedt; mensenrechten en diversiteit onder druk staan; de tweedeling tussen kansrijk en kans arm acuut is…. In de context van die voortdurend veranderende samenleving moeten Sociaal Werkers zich bewegen, positie innemen, hun vakbekwaamheid laten zien en verder ontwikkelen.  

Na het 'wat' van alle nationale, euregionale en internationale ontwikkelingen zit het Sociaal Werk midden in de fase van hoe ze kan blijven bijdragen aan die sociale kwaliteit. Hoe zelfregie, inclusie, participatie, sociale samenhang en respect voor diversiteit worden bevorderd. Hoe het sociaal werk zich laat zien en sterk maakt… Ondertussen zijn er ook de nodige succeservaringen en resultaten. Ook die zijn gedeeld en kenbaar gemaakt: Zo hoort het!

samenwerkingspartners saxion en sociaal domein twente