Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO)

De academie Pedagogiek en Onderwijs (APO) van Saxion richt zich op het opleiden van leraren, vanuit twee locaties: Deventer en Enschede. Allereerst met de bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs voor aankomende leraren. Ons cursusaanbod geeft leraren de mogelijkheid tijdens hun loopbaan in het primair onderwijs de eigen professionalisering verder vorm te geven. Leraren basisonderwijs, maar ook docenten uit het speciaal en voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen zich verder ontwikkelen met onze hbo-masters.

Aan de academie Pedagogiek en Onderwijs is ook een Kenniscentrum Onderwijsinnovatie verbonden, dat zich richt op vernieuwing in het onderwijs. Het Kenniscentrum doet onderzoek en geeft vorm aan projecten, waarbij we kennis ontwikkelen over ‘wat werkt’ in de beroepspraktijk. Zo leveren we een bijdrage aan de doorontwikkeling van het onderwijs in onze regio’s. De kennis die we opdoen gebruiken we voor het opleiden van nieuwe leraren en het na- en bijscholen van ervaren leraren.

Het uiteindelijke doel van de academie Pedagogiek en Onderwijs is een actieve bijdrage te leveren aan beter onderwijs voor ieder kind.