Internationalisering

Een van de speerpunten van Saxion is internationalisering. We vinden het belangrijk dat onze afgestudeerde leraren hun leerlingen leren om over de grens te kijken en respect te hebben voor andere culturen. Daarnaast willen wij stimuleren dat (aanstaande) leraren kennisnemen van het onderwijs in andere landen.

Naar het buitenland
Wij bieden studenten diverse mogelijkheden om in aanraking te komen met andere culturen en onderwijssystemen.

Buitenlandse studenten op Saxion
Studenten uit het buitenland zijn welkom om kennis te maken met Nederland en onze cultuur.

Professionalisering
Tot slot zijn er voor leraren basisonderwijs regelmatig mogelijkheden om zich te professionaliseren op het gebied van internationalisering.