Dalton: basisopleiding, nascholing

DaltonDeventer is uw partner in alles wat te maken heeft met daltononderwijs. U kunt bij ons officiële daltoncertificaten behalen voor:

  • Daltonleraar primair onderwijs
  • Daltondocent voortgezet onderwijs
  • Pedagogisch medewerker dalton kinderopvang
  • Daltoncoördinator
  • Daltonleidinggevende

Ook voor maatwerk kunt u terecht, zoals:

  • Begeleiding van schoolbrede daltonontwikkeling
  • Thematische scholingen voor het hele team
  • Coaching/begeleiding van uw daltoncoördinator

Lees meer op www.saxion.nl/daltondeventer.