Bij- en nascholing basisonderwijs

Het nascholingsaanbod voor leraren basisonderwijs van Academie Pedagogiek en Onderwijs is zeer uitgebreid. Voor iedere leerkracht die zich verder wil professionaliseren is er wel een passend traject te vinden. 

Klik voor meer informatie op de betreffende cursus.

B
Bewegingsonderwijs  Bewegingsonderwijs (Vakbekwaamheid)  
Bewegingonderwijs   Verdieping vakbekwaam bewegingonderwijs
Bewegingsonderwijs  Bewegen en leren 

C    
Cultuur  Cultuurbegeleider CPION
gecertificeerde post-hbo

D
Dalton   NDV certificaat Daltoncoördinator
Dalton   NDV certificaat leerkracht
Dalton   NDV certificaat leidinggevende
Digitale didactiek Effectief onderwijs met tablets
Digitale didactiek Specialist digitale didactiek   CPION gecertificeerde post- hbo
 

E
EHBO    Eerste hulp diploma
EHBO    Eerste hulp diploma herhalingslessen
Engels   Anglia-training: Engelse taalvaardigheid
Engels   Coördinator VVTO
Engels   Engels op school: begeleiding op maat 
Engels   Masterclass Engels


G

Gedrag  Bovenbouw, ik hou van jou  
Gedrag  Gedragsspecialist CPION gecertificeerde post-hbo  
Gedrag  In mijn sas met mijn klas
Gedrag  Lastige jongens bestaan niet  
Gedrag  Onderbouw, ik hou van jou  
Gedrag  Stoorzenders in de klas
Gedrag Typisch meiden! Hun gedrag in de klas

Groep 8 Motiveren en coachen van groep 8 nieuw

I
Identiteit  Coördinator Identiteit CPION gecertificeerde post-hbo
Identiteit  Schoolleiders en Identiiteit ( studiedag)
IRIS Connect IRIS Connect


Jonge Kind Jonge kind specialist  CPION gecertificeerde post-hbo

L
Levensbeschouwing   Levensbeschouwing

M
Montessori  Montessori-onderwijs
Montessori  Montessori Professionalisering
Muziek (Vakspecialist  muziek) CPION gecertificeerde post-hbo

O
Opleiden in de school  Schoolleider/Instituutopleider
Opleiden in de school  Scholing voor mentoren en directies in opleidingsscholen
Opleiden in de school  Registratietraject voor lerarenopleiders
 

P
Psychodiagnostiek Psychodiagnostiek in het onderwijs

R
Rekenen: Rekencoördinator  CPION gecertificeerde post-hbo
Rekenen  Taal in de rekenles 

T
Taal  Taalcoördinator CPION gecertificeerde post-hbo
Taal  Beter in taal, beter met taal
Taal  Onderwijs aan vluchtelingkinderen
Taal  Taal leren in het ZML-onderwijs 
Taal  Verbeteren van stelvaardigheid 

V
Visie en profilering
Een sterke school begint met een sterke visie
Visie en profilering Leiding geven aan een toekomst bestendig onderwijs 

W

Wetenschap & Technologie Begrijpend lezen geïntegreerd in W & T
Wetenschap & Technologie Maker Education
Wetenschap & Technologie  Meten , meetkunde en techniek voor kleuters
Wetenschap & Technologie Onderwijskundig Expert W & T CPION gecertificeerde post-hbo
Wetenschap & Technologie
 Onderzoeken, coachen, leren
Wetenschap& Technologie  Ontdek het zelf, onderzoekend en ontwerpend leren 
Wetenschap & Technologie Taalgericht  W & T onderwijs twee vliegen in één klap
Wetenschap & Technologie Wetenschap & Technologie en Burgerschap