Edith Baars - van de financiële wereld naar het welzijnswerk: 'Ik heb een totaal nieuw leven gekregen'
Ervaring

Van de financiële wereld naar het welzijnswerk: 'Ik heb een totaal nieuw leven gekregen'

Ze had het eigenlijk niet meer voor mogelijk gehouden, maar het lukte haar toch een carrièreswitch te maken: van de financiële wereld naar het welzijnswerk. Dit schooljaar startte Edith Baars (52) bij Saxion met de leergang Sociale Wijkteams. Met een pilot biedt Saxion, samen met het UWV, Menzis en de Wijkteams Enschede 16 zij-instromers de kans om deeltijdonderwijs te volgen en werkervaring op te doen in het Enschedese wijkwerk.

“Ik kom uit de financiële dienstverlening. De wereld van hypotheken en verzekeringen. Na het halen van mijn havo-diploma ging ik aan het werk en met interne bijscholingen specialiseerde ik me steeds verder,” vertelt Edith. Hoewel de Bathmense haar werk met plezier deed, miste ze toch iets. “Ik kon het gevoel nog niet zo plaatsen, maar ergens werd me duidelijk dat ik al die jaren niet goed op mijn plek zat.” Na een groot aantal reorganisaties te hebben doorgemaakt, verloor Edith in april 2018 haar baan. Er volgde een periode van bezinning en heroriëntatie. Workshops van het UWV zetten Edith op het spoor van het welzijnswerk.

Als jong meisje wilde ik altijd al graag voor iedereen zorgen. Ik voelde aan wat anderen nodig hadden.

Edith Baars - van de financiële wereld naar het welzijnswerk: 'Ik heb een totaal nieuw leven gekregen'
Edith Baars

“Eigenlijk was dat helemaal niet zo’n grote stap. Als jong meisje wilde ik altijd al graag voor iedereen zorgen. Ik voelde aan wat anderen nodig hadden. Mijn vader werkte als B-Verpleegkundige en zorgde vanuit zijn sociale hart ook altijd voor iedereen om hem heen. Toen hem dat te veel werd, moet ik destijds onbewust gedacht hebben: dit werk is misschien wel te zwaar voor me. Ik moet een ander beroep kiezen.”

Een vriendin, werkzaam als WMO-consulent, bracht Edith twee jaar geleden op het idee zich toch eens te gaan oriënteren op het Welzijnswerk. Na een aantal interesse- en beroepentests kwam Edith in gesprek met Annelies Nijenhuis van de Saxion Parttime School. “Ik raakte enorm enthousiast van het vakkenpakket van de opleiding Social Work. Al mijn interesses kwamen bij elkaar. Ik wilde eigenlijk wel direct starten.” Toch ging dat niet, vertelt ze: “Om de opleiding in de parttime-variant te volgen, moest ik relevante praktijkervaring in het welzijnswerk hebben. Dat is een logische eis, om je praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren. Ik startte bij diverse organisaties als vrijwilliger. Daarmee voldeed ik wel aan de eisen, maar het was voor mij financiële noodzaak een betaalde baan te hebben. Overal probeerde ik in een werken- en lerentraject terecht te komen, maar dat verliep moeizaam. De bedrijven waar ik aanklopte, vroegen om een hbo-diploma in de welzijnssector. Ik viel precies tussen de wal en het schip. Het was zo frustrerend.”

Gelukkig kwam er een kentering voor Edith. “In oktober 2018 zocht mijn begeleider van het UWV contact met de Saxion Parttime School. Via de gemeente Enschede werd ook Samen Meer Doen, de Wijkteams Enschede, bij het gesprek betrokken.” Wijkteams Enschede had veel openstaande vacatures, het UWV had diverse mensen in portefeuille die in het welzijnswerk aan de slag wilden en de Saxion Parttime School kon een aantal basismodules van de opleiding Social Work aanbieden in een speciaal ontworpen leergang. Zo kon Edith in een groep van 16 zij-instromers aan het begin van dit schooljaar starten in een traject dat werken en leren verbindt.

De modules die we bij Saxion volgen, richten zich op professionele identiteit, psychologie, methodisch werken, gespreksvoering en empowerment.

“Dat was een kans die ik met beide handen aangreep. Met onze groep hebben we op woensdagochtend les bij Saxion. Daarnaast werken we drie, soms vier dagen in de wijkteams van Wijkteams Enschede. De modules die we bij Saxion volgen, richten zich op professionele identiteit, psychologie, methodisch werken, gespreksvoering en empowerment. Stuk voor stuk prachtige onderwerpen, vind ik. Het onderwijs is een mix van klassikaal les, het uitwerken van opdrachten in subgroepen en thuisstudie. Mijn eigen praktijkopdrachten kan ik bij Wijkteams Enschede uitvoeren.”

Het volgen en afronden van de modules gaat Edith goed af. Op de werkvloer loopt ze als ondersteunend-wijkteammedewerker intussen mee met de wijkcoaches van Wijkteams Enschede. “Soms gaan we op huisbezoek, maar meestal melden inwoners zich bij ons. We zijn het eerste aanspreekpunt voor wijkbewoners, maar ook van instanties als Veilig Thuis Twente, als blijkt dat onze inzet nodig is. Mensen zoeken contact met vragen over financiën, opvoedproblemen, soms hebben ze het psychisch zwaar of spelen er andere problemen in het huishouden. Een mens kan van alles meemaken, dat komt allemaal langs. We kijken praktisch wat mensen in eerste instantie en soms urgent nodig hebben, maar ook welk verhaal er achter hun problemen zit. Hoe zijn bepaalde situaties ontstaan en kunnen we ze in de toekomst voorkomen? Naar welke andere professionals kunnen we mensen doorverwijzen? Cliënten moeten weer in balans komen. Het Wijkteam speelt daar een rol in. Het is mooi en dankbaar werk. Ik zeg altijd: er is altijd weer een opening om verder te komen.”

Eigenlijk heb ik zelf ook die nieuwe opening gevonden, nu ik veel meer vanuit mijn eigen interesses, gevoel en levenservaring kan werken. De modules van de opleiding Social Work ondersteunen me daarbij.

Die laatste uitspraak lijkt ook van toepassing op Edith zelf, wanneer ze enthousiast en ook geëmotioneerd vertelt over wat deze nieuwe opleiding en werkervaring haar gebracht heeft. “Eigenlijk heb ik zelf ook die nieuwe opening gevonden, nu ik veel meer vanuit mijn eigen interesses, gevoel en levenservaring kan werken. De modules van Social Work ondersteunen me daarbij. In het contact met mensen vaar ik vanzelfsprekend op mijn eigen gevoel en ervaring, maar door de opleiding doorzie ik beter wat er in sommige situaties nodig is. Ik leer hoe ik gesprekstechnieken kan inzetten. Of hoe methodisch werken me helpt om mijn werkwijze en keuzes te onderbouwen. Vanuit mijn nieuwe kennis kan ik beter de regie nemen, in de hulpverlening. Deze leergang met modules uit de opleiding Social Work geeft me al een stevige basis voor het werken in de praktijk. We krijgen als ondersteunend-wijkteammedewerker ook steeds meer ruimte om zelfstandig in gesprek te gaan met cliënten. We nemen deel aan leerkringen, wijkoverleggen en projectteams. Het voelt heel goed om op deze manier te mogen groeien in het vakgebied.”

Edith ervaart het contact en de samenwerking tussen de opleiding en Wijkteams Enschede als positief. Zo bood de pilot-leergang al ruimte om de volgorde van de modules aan te passen, zodat ze voor de studenten beter aansloten op het praktijktraject bij Wijkteams Enschede. “Als ik naar mijzelf kijk, heb ik een totaal nieuw leven gekregen,” besluit Edith. “Ik voel me thuis op de plek waar ik terecht ben gekomen: de sector, de organisatie en de opleiding, op al die plekken kom ik nu mensen tegen die werken vanuit een roeping. Dat past bij me. Mijn leer- en werktraject staat nu heel dicht bij wie ik zelf ben als persoon. Daarmee hoop ik cliënten verder te helpen, wil ik ze hoop en zelfvertrouwen geven. Ik vind het mooi als ik hun ogen weer zie sprankelen. Als deze pilot een vervolg kan krijgen, ga ik ervoor.”