Startup mindmap

Connect Forward is het traineeship-programma bedoeld voor talentvolle en gedreven internationale afgestudeerde hbo- en wo-studenten. We koppelen young professionals aan interessante internationale bedrijven en organisaties in Oost-Nederland.

Interesse in een trainee van Connect Forward?

Ja ik wil een trainee!

Ambitieuze internationale trainees binden aan de regio Twente. Dat is onze missie. Daarbij willen we de brug slaan tussen de internationale ambities van ondernemingen en instellingen in de regio en de talenten en toevoegde waarde van internationaal talent. Dat doen we samen. Met een netwerk van bedrijven en (onderwijs)instellingen.  

We ontwikkelen een programma waarin een optimale ondersteuning wordt geboden aan de maximale ontplooiing van de talenten van de trainee. Daarbij is het uitgangspunt deze talenten op zowel persoonlijk als professioneel vlak te beschouwen.  

De trainee volgt een tweejarig programma op één dagdeel per week. Dat programma is opgezet rond drie lijnen: 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

Binnen de lijn persoonlijke ontwikkeling gaan de trainees intensief aan de slag met de ontwikkeling van persoonlijke doelen, kwaliteiten en uitdagingen. Daarbij kan worden gedacht aan (motiverende) gespreksvoering, omgaan met weerstanden, personal branding, werken in teamverband en  leidinggeven aan projecten.  

Taalbeheersing

Iedere trainee verlaat het tweejarig programma met goede beheersing van zowel Nederlands als Engels. Daartoe wordt zowel schriftelijke als mondelinge taalvaardigheden getraind. Deze trainingen worden aangepast op het startniveau van iedere trainee. 

Leergemeenschappen 

Om de toegevoegde waarde van een internationale trainee optimaal te kunnen inzetten is het mogelijk de kandidaat met een opdracht te laten deelnemen aan Connect Forward. De invulling en uitwerking opdracht is direct gekoppeld aan de (strategische) bedrijfsvoering en helpt uw bedrijf of organisatie in de internationale opdracht. 

Voorbeelden van van opdrachten zijn:  

  • De verbetering van de synergie tussen een moederbedrijf in Nederland en een dochter in Argentinië 

  • De juridische aspecten van het betreden van de Duitse markt  

  • Het zoeken naar afzetgebieden in de Azië 

Momenteel geen plek voor een trainee, maar wel op de hoogte blijven?

Ja ik wil op de hoogte blijven!

Nieuws

Contact

Connect FORWARD

Wil je graag de mogelijkheden bespreken? Mail dan naar connect@saxion.nl of bel met 088 - 019 1674. Dan plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze adviseurs. Klik op de naam om een mail te sturen.