Saxion-header Fast Forward.jpg

Connect International is een programma waarin talentvolle en gedreven internationale hbo- en wo’ers, zowel als student als afgestudeerde worden gekoppeld aan interessante bedrijven en organisaties met een internationale ambitie in Oost-Nederland.

Samenwerking aangaan met Connect International?

Ja ik ga de samenwerking aan!

Ambitie 

Ambitieuze internationale talenten binden aan deze regio. Dat is de missie! Daarbij wordt een brug geslagen tussen de ambities van ondernemingen en instellingen in deze regio en de talenten en toevoegde waarde van internationaal talent. Waarbij zoveel mogelijk barrières worden weggenomen. Zowel bij de startende professionals als bij bedrijven en instellingen. Dat doen we samen. Met een netwerk van bedrijven en (onderwijs)instellingen.   

Connect International bestaat uit twee deelprojecten: Connect en Connect Forward, waarbij Connect zich richt op internationale studenten en Connect Forward op internationale medewerkers.  

Netwerk 

Bent u op zoek naar internationale studenten of medewerkers?  Dan leggen we graag contact! Door uw gegevens achter te laten, wordt u lid van het netwerk Connect International. We nemen dan tweejaarlijks contact op om uw ambities te bespreken.   

Connect-programma  

Binnen het Connect-programma brengen we internationale studenten van Saxion en de Universiteit Twente in contact met bedrijven en instellingen met een internationale agenda of ambitie. De ambitie is een win-win te creëren: door internationale studenten wordt de internationale agenda van bedrijven en instellingen versterkt en kunnen internationale studenten toegevoegde waarde tonen.   
 

Connect Forward  

Connect Forward richt zich op oud-studenten en bedrijven en instellingen in de regio, Binnen Connect Forward worden verschillende scholingen geboden om barrières te nemen. Deze scholingen staan open voor (oud-)studenten en medewerkers van de –aan het Connectprogramma- verbonden bedrijven en instellingen. Deze scholingen kunnen los worden gevolgd, afhankelijk van vraag en ontwikkelbehoefte. 

Voorbeelden van deze scholingen zijn: 

Taalbeheersing 
Een goede beheersing van Nederlands, Engels en/of Duits: daartoe wordt zowel schriftelijke als mondelinge taalvaardigheden getraind. Deze trainingen worden aangepast op het startniveau van iedere deelnemer.  

Culturele diversiteit 
Hoe ga je effectief om met culturele diversiteit tussen mensen? Daarbij kan ondermeer worden gedacht aan het inzetten van interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie en als zodanig bewust(er) worden van (interculturele) diversiteit, binnen diverse contexten en gedragsvormen.  

Leergemeenschappen  
Om de toegevoegde waarde van een internationale trainee optimaal te kunnen inzetten is het mogelijk de kandidaat met een opdracht te laten deelnemen aan Connect Forward. Deze opdracht wordt waar mogelijk gekoppeld aan lopende onderzoeken op de Universiteit Twente en Saxion.  

Nieuws

Contact

Connect International

Wil je graag de mogelijkheden bespreken? Mail dan naar connect@saxion.nl of bel met 088 - 019 1674. Dan plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze adviseurs. Klik op de naam om een mail te sturen.