Saxion-header Fast Forward.jpg

Het project Connect Forward streeft naar behoud van internationaal talent van de regio Twente. Het is een samenwerkingsverband tussen Saxion, Universiteit Twente en Novel-T.

Door het Connect Forward programma brengen we de internationale studenten al tijdens hun studietijd in contact met belangstellende bedrijven, waaronder een groot aantal werkgevers. Door deze vroege ‘kennismaking’ van studenten en bedrijven zal het een succesvolle overgang naar een werkrelatie na de studie verbeteren. Tegelijkertijd wordt de internationale oriëntatie van bedrijven direct beïnvloed door de aanwezigheid van de internationale studenten.

De afdelingen Career Services van UT en Fast Forward Saxion bieden programma’s aan waar het Connect Forward programma gebruik van zal maken. We organiseren online en offline activiteiten, en coachen internationale trainees. 

Samenwerking aangaan met Connect International?

Ja ik ga de samenwerking aan!

Ambitie 

Ambitieuze internationale talenten binden aan deze regio. Dat is de missie! Daarbij wordt een brug geslagen tussen de ambities van ondernemingen en instellingen in deze regio en de talenten en toevoegde waarde van internationaal talent. Waarbij zoveel mogelijk barrières worden weggenomen. Zowel bij de startende professionals als bij bedrijven en instellingen. Dat doen we samen. Met een netwerk van bedrijven en (onderwijs)instellingen.   

 

Netwerk 

Bent u op zoek naar internationale studenten of medewerkers?  Dan leggen we graag contact! Door uw gegevens achter te laten, wordt u lid van het netwerk Connect Forward. We nemen dan tweejaarlijks contact op om uw ambities te bespreken.   

Connect-programma  

Binnen het Connect-programma brengen we internationale studenten van Saxion en de Universiteit Twente in contact met bedrijven en instellingen met een internationale agenda of ambitie. De ambitie is een win-win te creëren: door internationale studenten wordt de internationale agenda van bedrijven en instellingen versterkt en kunnen internationale studenten toegevoegde waarde tonen.   
 

Connect Forward  

Connect Forward richt zich op oud-studenten en bedrijven en instellingen in de regio, Binnen Connect Forward worden verschillende scholingen geboden om barrières te nemen. Deze scholingen staan open voor (oud-)studenten en medewerkers van de –aan het Connectprogramma- verbonden bedrijven en instellingen. Deze scholingen kunnen los worden gevolgd, afhankelijk van vraag en ontwikkelbehoefte. 

Voorbeelden van deze scholingen zijn: 

Taalbeheersing 
Een goede beheersing van Nederlands, Engels en/of Duits: daartoe wordt zowel schriftelijke als mondelinge taalvaardigheden getraind. Deze trainingen worden aangepast op het startniveau van iedere deelnemer.  

Culturele diversiteit 
Hoe ga je effectief om met culturele diversiteit tussen mensen? Daarbij kan ondermeer worden gedacht aan het inzetten van interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie en als zodanig bewust(er) worden van (interculturele) diversiteit, binnen diverse contexten en gedragsvormen.  

Leergemeenschappen  
Om de toegevoegde waarde van een internationale trainee optimaal te kunnen inzetten is het mogelijk de kandidaat met een opdracht te laten deelnemen aan Connect Forward. Deze opdracht wordt waar mogelijk gekoppeld aan lopende onderzoeken op de Universiteit Twente en Saxion.  

Nieuws

Contact

Connect Forward

Wil je graag de mogelijkheden bespreken? Mail dan naar connect@saxion.nl of bel met 088 - 019 1674. Dan plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze adviseurs. Klik op de naam om een mail te sturen.