Lectoraten en onderwijs

 

Relatie lectoraten - onderwijs

De lectoraten zijn onderdeel van of Academie Creatieve Technologie of  Life Science Engineering & Design van Saxion. Er is dan ook een hechte band tussen de lectoraten en het onderwijs. De lectoren vinden het belangrijk de in hun onderzoeksprojecten ontwikkelde kennis te delen met het onderwijs. Zij zijn betrokken bij de opzet van de onderwijsprogramma's van de Saxion-opleidingen op hun vakgebied. Ook verzorgen zij regelmatig gastcolleges, workshops en creativiteitsdagen, zowel voor studenten als voor docenten. In vrijwel alle onderzoeksprojecten van de lectoraten werken studenten mee. Dat kan zijn in het kader van minor, Living Technology-project, stage of afstuderen.

Het lectoraat Industrial Design draagt bovendien bij aan het Honours Programma van de Academie Marketing & International Management. Het lectoraat Smart Functional Materials is betrokken bij de opzet van een hbo-master Innovative Textile Development en het lectoraat Nanotechnology bij de Master Applied Nanotechnology.

Minoren

Naast het bovenstaande zijn de lectoraten nauw betrokken bij de ontwikkeling van een groot aantal minoren, die via de onderwijsacademies aan studenten worden aangeboden. Lectoren verzorgen voor een deel ook zelf het onderwijs in deze minoren. Deelnemende studenten worden vaak ingezet in de onderzoeksprojecten van de lectoraten. 

Illustratie, stagiairs en afstudeerders in de open ruimte van KCDT
Illustratie, stagiairs en afstudeerders in de open ruimte van KCDT