TPC-Cycle: Thermoplastische composieten recycling

 

TPC: Thermoplastische composieten

Bij de verwerking van thermoplastische composietmaterialen (TPC) tot hoogwaardige producten (met name voor de lucht- en ruimtevaart- en automobielindustrie), komt momenteel nog tot 1/3 van het materiaal als afvalstroom vrij. Door de groeiende marktvraag wordt verwacht dat de totale hoeveelheid TPC post-industrieel afval alleen al voor Nederlandse bedrijven tot 2024 oploopt tot ongeveer 1000 ton.

Schadepost materiaalstroom

Bij gebrek aan adequate recyclingtechnologieën voor TPCs, wordt deze materiaalstroom momenteel vaak als verloren beschouwd. Dit levert een aanzienlijke economische schadepost op (geschat tussen de 100-300 miljoen euro tot 2024) gezien de relatief hoge materiaalprijs van TPCs. TPCs zijn echter uitermate geschikt voor directe herverwerking in hoogwaardige TPC producten. Dit heeft bovendien een positief effect op de totale ecobalans van het product, één van de belangrijkste drijfveren achter de groei in TPC-toepassingen in de lucht- en ruimtevaart- en automobielindustrie.

Het lectoraat Lichtgewicht construeren van Saxion Hogeschool, krijgt in toenemende mate vragen uit het bedrijfsleven over de mogelijkheden, kosten- en milieu-effecten van de herverwerking van TPCs.

Oplossing voor kosteneffectieve herverwerking TPC-afval

Het project is erop gericht om een oplossing te ontwikkelen voor de kosteneffectieve herverwerking van postindustrieel TPC-afval, en de daarmee gepaarde kosten en milieubelasting te kwantificeren. Het ontwikkelt hiermee de basis voor de waardecirkel van thermoplastische composieten. De uitdagingen die zich met de verwerking van deze materialensoort voordoen, worden nader onderzocht. Ook worden  er richtlijnen opgesteld waarin specificaties en wensen worden gedefinieerd voor ketenschakels als (materiaal-) ontwerpers, verklein industrie, sorteer- en doseerindustrie, en producenten. De aangedragen oplossingen worden in verschillende soorten verwerkingsprocessen gevalideerd door geschikte producten te ontwerpen en ook daadwerkelijk te produceren.

Partners

Bij het project zijn veel toonaangevende, regionale bedrijven betrokken op het gebied van materialen, recyclingtechnologie, TPC verwerking, engineering, lichtgewicht construeren, thermoplastische composieten, productontwerp en levenscyclusanalyse. Door de bundeling van deze partijen worden er voor het Nederlandse MKB kansen gecreëerd om recyclaten in hoogwaardige producten toe te kunnen passen.

Overzicht partners

  • Ten Cate
  • NRT
  • DTC
  • CATO
  • Fokker
  • ThermoPlastic composite Research Center
  • Lectoraat Industrial Design
  • Universiteit Twente.

Looptijd TPC-C

Het project TPC-C loopt van 1 september 2015 tot 1 september 2019.

Meer informatie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door regieorgaan SIA, d.m.v. een RAAK-PRO subsidie.

 

 

 

TPC-afval
TPC-afval
TPC-afval