ACTMediaLab

ACTMedialab is de webomgeving van het lectoraat Media Technology Design. De onderzoeksopdrachten van ACTMediaLab zijn gericht op toegepast onderzoek. De resultaten moeten bruikbaar zijn in de beroepspraktijk waarvoor de Saxion Academie Creatieve Technologie studenten opleidt. Door nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers, met een vraagstelling die voor het beantwoorden het ontwikkelen van nieuwe kennis nodig maakt, en met  begeleiding door ervaren onderzoekers, leren studenten de fijne kneepjes van praktijkgericht onderzoek. De resultaten van de onderzoeken zijn doorgaans vlot toepasbaar in de praktijk, doordat de beroepsgerichte insteek van het hbo de focus daar legt, waar die voor praktijkgericht onderzoek hoort te liggen.

In het onderwijskundig model van de Academie Creatieve Technologie zijn student, praktijkomgeving en onderwijscontext volledig geïntegreerd. Hierbij heeft elke betrokkene zijn specifieke inbreng, die het geheel tot een rijke leeromgeving voor allen maakt. Binnen die inbedding ontstaat cocreatie in optima forma.

Meer informatie over het ACTMediaLab en/van het lectoraat Media Technologie Design vindt u op de eigen website van het lectoraat.