Light PP

Verbeterde glas-polyprypoleen (PP) composieten

In het project Light PP werkt het lectoraat Lichtgewicht Construeren samen met Addcomp Holland BV, Engel Benelux BV en CompTape. Doel is het doen van praktijkonderzoek naar lichtere spuitgietproducten tegen een aantrekkelijke kostprijs, door de toepassing van verbeterde glas-Polypropyleen (PP)-composieten, omspoten met een zeer lage dichtheid PP.

Nieuwe materiaaltechnologie

De vier samenwerkende organisaties ontwikkelen door dit onderzoek praktijkkennis op het gebied van nieuwe materiaaltechnologie. Deze kennis is nodig om in te spelen op de behoefte van de markt om grensverleggende producten te kunnen ontwikkelen met een significant lager gewicht.

Samengevat moet het project Light PP kennis opleveren over:

  • Gekwantificeerde eigenschappen van PP met verbeterde hechting en PP met lager soortelijk gewicht ('lichtgewicht PP') en kwalificatie van hun geschiktheid voor gebruik in spuitgiet-, extrusie- en composiet tape verwerkings-processen.
  • Haalbaarheid en indien mogelijk kwalificatie van de productie van Composiet tape met gelijke/verbeterde (mechanische/verwerkings-) eigenschappen gebaseerd op virgin PP, PP-recyclaat of combinaties daarvan met glasvezels.
  • Technologie en aanvullende equipment om kosteneffectieve toepassing van lichtgewicht PP, composiet tape/inserts of combinaties daarvan in spuitgietproducten mogelijk te maken.
  • Haalbaarheid en indien mogelijk kwalificatie van generieke Spuitgietproducten (en evt. afgeleide pers-producten) met
    o geïntegreerde composiet tape/inserts, met (semi-)constructieve eigenschappen
    o lichtgewicht PP, met aantoonbare gewichtsreductie in eindproduct
    o combinaties van bovenstaande.

Looptijd Light PP

De looptijd van het onderzoeksproject Light PP is 1 januari 2016 t/m 31 december 2017.

Meer informatie

Monsters thermoplastisch composiet van gerecycled materiaal