Observe

(= Omgevingsbewuste schermen voor interactie)

Diverse projecten in het buitenland tonen aan dat publieke schermen de levendigheid en aantrekkingskracht van hun omgeving bevorderen en het gebruik van de publieke ruimte als ontmoetingsplek stimuleren. In Nederland dringen deze mogelijkheden steeds meer door tot eigenaren en beheerders van publieke ruimten. Tegelijkertijd echter, dreigen deze kansen voor publieksvriendelijke schermen niet verzilverd te kunnen worden: het is duur om aantrekkelijke interactieve content te ontwikkelen en om bij de contentkeuze in te spelen op de actuele context van het scherm.

Doelstelling en onderzoekslijnen Observe

Met het innovatieprogramma Observe spelen we in op vragen vanuit de creatieve sector en outdoor-mediabedrijven. Die kunnen we als volgt samenvatten: “Hoe kunnen we de producten en diensten van creatieve bedrijven en outdoor-mediabedrijven publieksvriendelijker en goedkoper maken?”.

Hiertoe kent Observe twee onderzoekslijnen:

  1. Richtlijnen en best practices voor het ontwikkelen van betaalbare, kwalitatief goede en herbruikbare interactieve content. Interactieve content is duur omdat het vaak voor een specifiek scherm ontwikkeld moet worden. Op welke manier kan wel herbruikbaar en hardware-onafhankelijk ontwikkeld worden? En aan welke voorwaarden dient interactieve content te voldoen om geschikt te zijn in een bepaalde context?
  2. Een contextgevoelig contentselectiesysteem. Momenteel wordt content op publieke schermen vooraf, in zich herhalende loops geprogrammeerd. Het is duur om de programmering handmatig aan te passen aan de (actuele) fysieke, sociale en technische context van het scherm. Om een scherm publieksvriendelijk te maken is flexibel reageren echter noodzakelijk. Hoe kan dit met een contextgevoelig systeem betaalbaar gerealiseerd worden?

Beoogde resultaten

De toegevoegde waarde van Observe voor de betrokken bedrijven zit in het gezamenlijk doorlopen van een innovatieproces aan de hand van een aantal pilotstudies. In het kader van deze studies – onder andere op basis van een aantal representatieve, interactieve contentdemonstratoren – ontwikkelen we kennis, software en tools waarmee alle betrokken partijen publieksvriendelijke beeldschermen in de publieke ruimte kunnen realiseren.

Partners

In Observe bouwen we, met gedeeltelijk dezelfde deelnemers, voort op het Raak-mkb-project SpaceSee van de Hogeschool van Amsterdam en streven we naar een verdere verdieping. Observe is een samenwerkingsverband van de lectoraten Media Technology Design, en Ethiek & Technologie van Saxion, Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven, de creatieve industrie en outdoor-mediabedrijven.

Looptijd

Het project loopt van september 2014-september 2016

Meer informatie / contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mettina Veenstra, lector Media Technology Design, m.j.a.veenstra@saxion.nl of met Irene Sijgers, projectleider, i.sijgers@saxion.nl

 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Interactief scherm op de Oude Markt in Enschede