Oneindig sterker

In het project Phoenix hebben we een techniek ontwikkeld om laagwaardige vermengde afvalplastics kosten-efficiënt te kunnen herverwerken tot eenvoudige producten. Het bedrijf Gampet heeft gevraagd of en zo ja, hoe de productkwaliteit nog verder verbeterd kan worden.

Doel project Oneindig sterker

Doel van dit project is het integreren van thermoplastische composieten bij extrusie van afvalplastics voor structureel belastbare profielen. Het beperken van de kostprijs van het proces is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.
Als voorbeeld in dit project denken we aan een geëxtrudeerd plat profiel, met aan boven- en onderzijde glasvezelversterkt PE of PP- tape. Zo kunnen we een hoogwaardiger product maken en het toepassingsbereik van afvalplastics vergroten. Zo komen we tegemoet aan de Circulaire Economie ambities in Nederland (o.a. Grondstoffenakkoord d.d. 24 januari jl. met als doel 100% circulair in 2050). In potentie is een dergelijke oplossing geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld vangrails.

Figuur: De beoogde vangrail uit continu vezelversterkte recyclaten zullen lijken op vergelijkbare oplossingen uit hout, maar met betere structurele eigenschappen (foto: Wijma).

Projectpartner

Projectpartner in Oneindig sterker is Gampet Products.

Looptijd project Oneindig sterker

Het project Oneindig sterker wordt uitgevoerd in 2017-2018.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Tech for Future.

Meer informatie / contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferrie van Hattum, lector Lichtgewicht Construeren, f.w.j.vanhattum@saxion.nl.

Bekijk de webpagina van het lectoraat Lichtgewicht construeren voor meer informatie over het lectoraat Lichtgewicht construeren en andere projecten van het lectoraat.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door TechForFuture.