Phoenix: herverwerken plastic soep

Productblad Phoenix, klik voor leesbare versie, PDF 1,35MBKlik op de afbeelding om een leesbare versie te downloaden, PDF 1,35MB

Low-cost productietechnieken voor plastic soep


Het project Phoenix richt zich op het herverwerken van kunststofafvalstromen uit rivieren en van remote communities, waar plastic afval tot op heden nog in grote hoeveelheden in rivieren terecht komt. Er zijn inmiddels meerdere initiatieven gericht op het verzamelen van deze afvalstromen, mede om daarmee de vervuiling van de wereldzeeën te voorkomen. Maar voor de herverwerking van deze verzamelde kunststoffen bestaan nog maar nauwelijks initiatieven; doorgaans wordt gekozen voor verbranding. 

Van kunststofafval tot product

In dit project leggen we de basis voor een techniek die op zeer eenvoudige wijze kunststofafvalstromen uit rivieren en communities om kan zetten in producten met toegevoegde waarde. Als uitgangspunt hebben we gekozen voor de productie van ‘bouwstenen voor woningen’ of slipperzolen voor lokale bevolking. De beoogde techniek moet namelijk eenvoudig, mobiel en goed kopiëerbaar zijn. Bij succes zullen we het open source aanbieden, zodat overal ter wereld van deze techniek gebruik gemaakt kunnen worden. Om een zo hoog mogelijke waarde toe te voegen met de techniek, zullen we tegelijkertijd zoeken naar een zo hoogwaardig mogelijk productontwerp.

Gewenst resultaat Phoenix

Het gewenste resultaat van het project Phoenix is een universeel eenvoudig te kopiëren verwerkingsmethode voor de omzetting van afvalplastics uit rivieren in nuttige producten.

Partners

Partners zijn Gampet Products en Airhunters.

Looptijd

Het project Phoenix loopt van mei 2016 tot april 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Voerman, onderzoeker en projectleider, j.h.d.voerman@saxion.nl

Lees meer over het lectoraat Lichtgewicht construeren

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door regieorgaan SIA, d.m.v. een KIEM VANG subsidie.

Jongen bij productie van slippers gemaakt van afvalplastic
Mensen verwerken plastic soep tot producten