Purple; PolyUrethaan Recycling Project

Daar waar de eigenschappen van gebruikelijke kunststoffen niet toereikend zijn, biedt PolyUrethaan (PU) een uitkomst. Het materiaal is cruciaal in allerlei technische producten (aandrukrollen, machinebekledingen) en consumententoepassingen (schoenen, laarzen, matrassen, bouw). Het materiaal is tegenwoordig deels biobased te produceren, maar recycling is nog altijd een groot probleem. Het jaarlijks productievolume bedraagt circa 9 procent van alle kunststoffen in Europa en veroorzaakt daarmee een substantiële retourstroom. De huidige verwerkingsroute van PU is doorgaans verbranding, al dan niet in cementovens, vanwege diverse argumenten. Zo is het volume kleiner dan van de echte bulk-kunststoffen (PE,PP, PS, PVC), is de diversiteit van het materiaal ongekend. Tevens is de structuur voor het overgrote deel vernet, en kan daardoor niet-reversibel (smeltbaar) verwerkt worden. Op kleine schaal  wordt het maalgoed ingezet als vulstof voor allerlei laagwaardiger toepassingen.

Figuur: Geperste platen van gecrosslinkt polyurethaan soorten.

Al enige tijd geleden is in samenwerking met andere bedrijven een nieuwe verwerkingstechniek proefondervindelijk ontdekt. De techniek is door Herikon gepatenteerd. Een goede uitleg van de optredende verschijnselen, en tot welke families van de polyurethanen dit zich beperkt, vereist aanvullend toegepast onderzoek. In dit project doen we daarom nader onderzoek naar de mogelijkheid om PU-materialen thermisch te herverwerken.

Onderzoeksvraag Purple; PolyUrethaan Recycling Project

De onderzoeksvraag in dit project luidt: "Welke materiaalfamilies van PU kunnen thermisch herverwerkt worden en wat zijn de materiaalprestaties?"

Door middel van verschillende labproeven op meest voorkomende materiaalfamilies zoeken we een antwoord op deze vraag.

Projectpartners

Herikon en Kreunen Kunststoffen zullen bijdragen met materialen, middelen en expertise.

Looptijd project Purple

Het project wordt uitgevoerd in 2017.

Meer informatie / contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferrie van Hattum, lector Lichtgewicht Construeren, f.w.j.vanhattum@saxion.nl.

Bekijk de webpagina van het lectoraat Lichtgewicht construeren voor meer informatie over het lectoraat Lichtgewicht construeren en andere projecten van het lectoraat.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door regieorgaan SIA, d.m.v. een KIEM VANG subsidie.