R5-COP

R5-COP, English translation(= Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems; ROS= Robotic Operating System: herconfigureerbare ROS-gebaseerde flexibel redenerende samenwerkende robotische systemen)


In de concurrentie met lage-lonen landen heeft automatisering van productie door middel van robotica aangetoond dat het behouden van productie in de westerse wereld financieel mogelijk is. Dit geldt  vooralsnog echter alleen nog voor starre massaproductieprocessen. Voor het mkb, dat veelal te maken heeft met kleine tot middelgrote productieseries, zijn robotische oplossingen te duur. Dit mede omdat robotische systemen niet alleen duur zijn in de aanschaf, maar vooral omdat de huidige systemen niet flexibel inzetbaar zijn. Dit laatste wordt veroorzaakt door de hoge mate van expertise en tijd die op dit moment nodig is om een productielijn bestaande uit robots om te programmeren voor de assemblage/productie van een nieuw product.

Flexibele inzetbaarheid van robots

In het R5-COP project worden nieuwe methodes ontwikkeld, waarmee een flexibele inzetbaarheid van robots mogelijk wordt. Hiertoe moet de robot  intuïtiever geprogrammeerd kunnen worden en beter in staat zijn om in variërende en onbekende omgevingen te opereren. De ontwikkelde technieken zullen in een aantal use-case scenario’s gedemonstreerd worden.

Europese samenwerking

Het Saxion-lectoraat Mechatronica is één van de circa 30 Europese deelnemers in dit project en werkt hierbij nauw samen met de andere Nederlandse partners: Robomotive, de Technische Universiteit Eindhoven en Alten Mechatronics. Het lectoraat Mechatronica is actief in het Work Package ‘Professional Service Robots’ en gaat assistentie leveren bij het onderzoek naar de voordelen van de aansturing  van robotarmen met 7 vrijheidsgraden in 3D-ruimte en de implementatie hiervan op de verschillende demonstratorrobots bij de Nederlandse partners, zoals een servicerobot die speciaal is ontworpen om te functioneren in zorgomgevingen en een robot die bewakings- en snelle verkenningstaken kan uitvoeren op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Hierbij valt te denken aan het chassis van voertuigen, smalle kamers, ventilatiekanalen etc.

Looptijd project

Het project is gestart op 1 februari 2014 en loopt tot 31 maart 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rini Zwikker, projectleider, j.m.zwikker@saxion.nl