RECURF-UP!


RECURF-UP!: Re-using Circular Urban Fibres and Biobased Plastics in Urban Products

In de samenleving is sprake van toenemende aandacht voor de circulaire economie. Inzet is Nederland afvalloos in 2050. Biobased materialen zijn in opkomst, recycling en upcycling staan in de belangstelling. Nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en waarde creatie worden ontwikkeld. Digitale productietechnieken zoals 3D-printing, robot-aangedreven bewerkingen en lasersnijden komen beschikbaar en bieden kansen voor nieuwe toepassingen en werkgelegenheid.  

Circulaire bio-composieten en de inzet van digitale productietechnieken

Saxion onderzoekt al enige jaren de mogelijkheden van hergebruik van textielvezels, waarbij we  in het project RECURF ook speciaal bio-plastics en bio-composieten hebben onderzocht. We hebben diverse materiaalcombinaties onderzocht, waarbij we textiele restvezels van drie bedrijven (Sympany, Starbucks en Ahrend) gecombineerd hebben met verschillende bio-plastics en toepassingsmogelijkheden hebben verkend. Gebleken is dat er specifieke kansen liggen voor het ontwikkelen van plaat- en schaalvormige interieurtoepassingen. Denk aan wandpanelen van denim, cafétafels van jute en geluiddempende panelen. In  het project RECURF-UP! verkennen we deze kansen voor het ontwikkelen en verdiepen van kennis over circulaire bio-composieten en de inzet van digitale productietechnieken.

Projectdoel

Het onderzoek richt zich op concrete materiaaleigenschappen, op het daadwerkelijk circulair maken van de ketens van vezel tot eindproduct en op het gebruiken van digitale productietechnieken. Hierbij kijken we niet alleen naar technische aspecten, maar ook naar de belevingswaarde. We ontwikkelen deze aan de hand van vier casestudies die we uitvoeren met mkb-bedrijven uit de gehele keten. Eerder onderzoek laat zien dat er op dit gebied goede kansen liggen voor bio-composieten met textiel.  

Partners project RECURF-UP!

RECURF-UP! is een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam, Saxion, vezelleveranciers en mkb-bedrijven uit het eerdere RECURF-project, met nieuwe kennispartijen Avans en HZ (Centre of Expertise Biobased Economy) en een aantal nieuwe mkb-ondernemingen die kennisvragen hebben op het gebied van circulaire bio-composieten en digitaal produceren. Via brancheorganisaties Modint, NRK en FME komt de kennis uit het project breed beschikbaar voor bedrijven in de sectoren textiel, kunststof en digitaal produceren.

Looptijd

Het project RECURF-UP! heeft een looptijd van september 2017 tot september 2019.

Meer informatie/ contact RECURF-UP!

Voor meer informatie over het project RECURF-UP! kun u contact opnemen met Pramod Agrawal, p.b.agrawal@saxion.nl, of lees meer over het project op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Het project RECURF-UP! wordt medegefinancierd door RAAK-mkb.

Biobased textiel