SLIBBER: Kunststoffen recyclen uit rioolzeefgoed

Door rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) worden jaarlijks miljoenen liters water gezuiverd en vele tonnen slib geproduceerd. Een component uit rioolslib die steeds meer in de belangstelling staat, bestaat uit kunststoffen. Kunststoffen worden totnogtoe met de reststroom uit slib verbrand. Het idee is om deze afvalplastics op een relatief hoogwaardiger manier te herverwerken in eenvoudige producten.

Figuur: Scheiden van kunststoffen uit het slib middels een trommelfilter. Met de Plastic Fantastic extruder-techniek zou dit op goedkope wijze omgezet kunnen worden in bijvoorbeeld bruine paaltjes - Klik op de afbeelding voor een leesbare versie.

Eerder is met het project Phoenix (tevens gesteund met een KIEM VANG subsidie) aangetoond dat het goed haalbaar is om eenvoudige producten van afvalplastics uit rivieren te maken. De vraag is nu of ook andere laagwaardige kunststof afvalstromen geschikt zouden kunnen zijn voor herverwerking. Het lectoraat Duurzame Energievoorziening heeft uitgebreide kennis van RWZI’s en beschikt over een laboratorium om het scheiden nader te onderzoeken.

Beoogde resultaten project SLIBBER

  • Aandeel kunststoffen in een extraheerbare stroom uit rioolslib
  • Procesbeschrijving hoe deze stroom te genereren
  • Proces- en product demonstrator met een voorbeeld kunststofstroom
  • Rapport over de haalbaarheid, gebaseerd op deze resultaten.

Naast het direct sluiten van de kringloop bestaat een andere potentiele kans: het combineren met andere reeds lopende projecten om microplastics uit rioolwater te herverwerken door dit aan de kunststoffen toe te voegen.

Projectpartners SLIBBER

Vechtstromen beschikt over een experimenteerlocatie in Glanerbrug en wil deze graag beschikbaar stellen voor deelname in dit project.
Gampet Products zal bijdragen in het herverwerken van het materiaal.

Looptijd project

Het project SLIBBER; Kunststofrecyclaat uit rioolzeefgoed wordt uitgevoerd in 2017

Meer informatie / contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferrie van Hattum, lector Lichtgewicht Construeren, f.w.j.vanhattum@saxion.nl.

Bekijk de webpagina van het lectoraat Lichtgewicht construeren voor meer informatie over het lectoraat Lichtgewicht construeren en andere projecten van het lectoraat.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door regieorgaan SIA, d.m.v. een KIEM VANG subsidie.