TPC Future; seriematig produceren met thermoplastische composieten

Thermoplastische composieten (TPCs) bieden interessante voordelen als het gaat om duurzaamheid, circulariteit, materiaalprestaties en potentiele materiaal-efficiency bij productie, een belangrijke drijfveer voor hun toepassing in onder andere de vliegtuig- en automobielindustrie. Ook buiten deze industrieën bestaan goede ontwikkelingsmogelijkheden, maar nog altijd worstelt de praktijk met de daadwerkelijke toepassing, vooral rondom de kosten efficiëntie en technische knelpunten (in bv productie) van deze materialengroep.

Low-cost TPC materiaal

Op het gebied van kostenefficiëntie worden sinds enkele jaren door het lectoraat Lichtgewicht construeren (LC) in samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen onderzoek gedaan. Met name in de vorm van studentenopdrachten worden technologieën ontwikkeld en in de praktijk getoetst. Daarmee wordt het mogelijk om low-cost TPC materiaal (typisch glasvezel-polypropyleen in de vorm van tapes) door middel van low-cost processen toe te passen. Met het project ‘3DComp - 3D print technologie voor continu-vezelversterking in kunststof producten’ (SIA 2014-01-19M) zijn basistechnieken ontwikkeld (werkend principe) om TPC kosten-efficiënt in producten toe te passen, en zijn verscheidene cases uitgewerkt met TPC verstijving. Dit bleek in de meeste gevallen succesvol te zijn, waarmee een van de belangrijkste knelpunten, kosten-efficiëntie, succesvol lijkt te zijn overwonnen.

Productie met TPC materialen wordt echter nog sterk belemmerd door een mix aan technische knelpunten. Bij de projectpartners bleek een sterke behoefte te bestaan om hier nader onderzoek naar te verrichten.

Onderzoeksvraag TPC Future; seriematig produceren met thermoplastische composieten

De onderzoeksvraag van dit project luidt: "Hoe kunnen productietechnieken voor TPC in de praktijkomgeving toegepast worden voor seriematige volume-productie met een lage kostprijs?"

Bij de uitwerking van deze onderzoeksvraag richten we ons concreet op onderzoek naar productietechnieken met de focus op:

  • Ontwikkeling kritieke deelprocessen (insert moulden, hechten/verbinden)
  • Automatiseren van productie (autonomie en inpassing in productie)
  • Flexibiliseren van productie (configureerbaarheid, modulariteit en detectie d.m.v. vision).

Dit project vindt voor een groot deel plaats in het fieldlab Thermoplastische Composieten Nederland (TPC NL). Omdat in dit project zowel TPC-technologie als automatiseringstechnologie bij elkaar komen, werken we intensief samen met het lectoraat Mechatronica.

Projectpartners

Allseas, Bond, CPE, Demcon, Fawic, Flevobike, Gampet products, KVE, Norma, Pontis Engineering.

Looptijd project TPC Future

De looptijd van het project TPC Future is 2017-2019

Meer informatie / contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferrie van Hattum, lector Lichtgewicht Construeren, f.w.j.vanhattum@saxion.nl.

Bekijk de webpagina van het lectoraat Lichtgewicht construeren voor meer informatie over het lectoraat Lichtgewicht construeren en andere projecten van het lectoraat.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door regieorgaan SIA, d.m.v. een RAAK-mkb subsidie.

 

Logo Smart Industry