Veiligheid op de werkvloer

Safety at Work, English translation

Hoe kunnen we de veiligheid op de werkvloer met behulp van ambient technologie bevorderen? Dat is de centrale vraagstelling van het nieuwe onderzoeksproject Veiligheid op de werkvloer.

Met het innovatieprogramma Veiligheid op de werkvloer speelt het Kenniscentrum Design en Technologie in op vragen vanuit (MKB-)bedrijven in de regio.
De maakindustrie heeft diepe wortels in Twente en is belangrijk voor Saxion. Van de beroepsbevolking in Nederland is per jaar circa 2% betrokken bij een bedrijfsongeval. De meest voorkomende letsels zijn botbreuken, brandwonden, vergiftiging, amputaties, open wonden en infecties. Hierbij spelen onder andere onveilige werksituaties in de industrie zoals bij plaatwerkers en machinebank­werkers. Het gebruik van ICT voor observatie, analyse of waarschuwen kan de veiligheid verbeteren. Deze technologie kan in hoge mate ‘onzichtbaar’ zijn, verweven in de omgeving (ambient). Dit heeft geleid tot de centrale onderzoeksvraagstelling (probleemstelling): hoe kunnen we de veiligheid op de werkvloer met behulp van ambient technologie bevorderen?

Onderzoekslijnen Veiligheid op de werkvloer

Bij veiligheid spelen materialen (textiel) en beschermende uitrusting een belangrijke rol. Ook hier kent Twente een rijke traditie en veel bedrijvigheid, met TenCate als karakteristieke vertegenwoordiger. Daarnaast spelen sensoren en sensornetwerken een belangrijke rol. Veiligheid begint er immers mee dat men zich bewust is van een potentieel onveilige situatie. Daarvoor is een analyse nodig van wie aanwezig zijn en wat er precies gebeurt (situational awareness). Naast mechanische zaken spelen er ook menselijke factoren; vermoeidheid, stress of een verkeerde werkhouding zijn fysieke factoren die van grote invloed zijn op de veiligheid. Protocollen rond veiligheid worden niet altijd nageleefd, of soms bewust omzeild, omdat ze ‘onwerkbaar’ zijn. Ook de zogenaamde ‘user interface’ van apparaten is essentieel, en in hoeverre deze aansluit bij de manier van denken bij de gebruiker; snapt de gebruiker het en sluit het aan bij hoe hij het wil?

Het onderzoeksproject Veiligheid op de werkvloer is opgedeeld in drie onderzoekseenheden (kennislijnen), waarin we onderzoek doen naar een aantal afgeleide vraagstellingen.

Het onderzoeksproject Veiligheid op de werkvloer start op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van vier jaar.

Resultaat: www.veiligheidopdewerkvloer.nu

Het resultaat van het project is opgeleverd: een website met:

  • een kennisbank: informatie over wat een werkvloer veilig maakt, met doorverwijzingen naar talloze bronnen, artikelen en onderzoeksgegevens
  • cases: ontwerp- en onderzoeksprojecten gericht op het vergroten van de veiligheid op de indusriële werkvloer
  • een toolbox: de 'veilig-gedrag-check' en voorstellen voor verbeteracties in de eigen bedrijfssitatie (nog in ontwikkeling, beschikbaar najaar 2015).

Bekijk de website Veiligheidopdewerkvloer.nu

 

Meer informatie Veiligheid op de werkvloer

 

Meer informatie / contact Veiligheid op de werkvloer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lector Ambient Intelligence, Wouter Teeuw,  w.b.teeuw@saxion.nl.

 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

 

Prototype innovatieve veiligheidshelm met sensoren
Zichtmodel innovatieve veiligheidshelm met sensoren