Vochtabsorptie van entreevloerbedekking

Rinos is een producent van entreevloerbedekking. Entreevloerbedekking heeft als functie om water en zand, en in kleine mate organisch vuil, vet en olie te absorberen om te voorkomen dat dit verder een gebouw wordt ingelopen. In een huishoudelijke situatie vegen mensen over het algemeen hun voeten bij binnenkomst. Dit is afdoende om de zolen te reinigen en voorkomt het binnenlopen van vuil voldoende. In openbare en zakelijke gebouwen vegen veel mensen hun voeten niet vegen. Schoonloopzones zijn daarom voorzien van speciaal schoonlooptapijt, dat vuil en vocht moet opvangen door er overheen te lopen, zonder echt te vegen. 

Stempelen

Het hoofdprobleem voor facility-managers van gebouwen is 'stempelen': het verschijnsel dat een schoonloopzone de schoenzolen onvoldoende droogt, waardoor er achter de mat op een harde vloer natte schoenafdrukken zichtbaar zijn. Bij veel traffic wordt dit vies en glad: er moet extra worden schoongemaakt en er is een veiligheidsrisico op uitglijden. Rinos heeft recent al een methode ontwikkeld om de verschillen van zandabsorptie tussen verschillende producten te meten, maar voor vochtabsorptie bestaat nog geen goede meetmethode. 

Meten en verbeteren vochtopname entreevloerbedekking

De doelstelling van het project is tweeledig: 

  1. In de eerste fase van het project ontwikkelen we een methode waarmee we de vochtopname en met name de dynamiek hiervan door entreevloerbedekking kunnen bepalen. Het eindresultaat van fase 1 is een nieuwe, voor de praktijk representatieve, meetmethode om de vochtopname door entreevloerbedekking te kunnen bepalen. 
  2. Om het stempelprobleem op te lossen onderzoeken we in de tweede fase van het onderzoek hoe we de mate van absorptie van de textiele bovenlaag van een mat op een dusdanige manier kunnen verhogen dat na drie meter doorlooplengte zonder voeten vegen geen stempeling meer optreedt.

Partner

Rinos

Looptijd 

Het project Vochtarbsorptie van entreevloerbedekking wordt uitgevoerd in 2017.

Meer informatie project vochtabsorptie entreevloerbedekking

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Gooijer, projectleider E: h.gooijer@saxion.nl. Meer informatie over dit project is binnenkort ook te vinden op de website van TechForFuture


Lees meer over het lectoraat Smart Functional Materials