Onderzoeksprojecten lectoraat Ambient Intelligence


Belangrijkste actuele onderzoeksprojecten Ambient Intelligence

 


H2020 AIOSAT Autonomous indoor and outdoor safety tracking system (2017-2020)


H2020 XoSoft (2016-2019) 


RAAK MKB Data in smart industry (2017-2019)


RAAK MKB SaxShoe (2016-2018)

 

 


 

RAAK PRO Sensing alarm responses of ungulate herds to prevent poaching of endangered megafauna (2017-2021)


 

 

 


RAAK PRO VIA NOVA (2017-2021)

 

 

 

 
STW Keep them rolling (2017-2019)

 

 

Overige actuele projecten

Afgesloten onderzoeksprojecten Ambient Intelligence

Naorobot Saxion