Industrial Design

 

Industrial Design, English translation

Lector Product Design: ir. Karin van Beurden

Het lectoraat Industrial Design van Saxion biedt bedrijven kennis en praktijkgericht onderzoek voor de ontwikkeling van producten en diensten. Hierbij worden op creatieve wijze technologische mogelijkheden geïntegreerd met behoeftes van mensen.

In onze missie is dat als volgt verwoord:

"Lectoraat Industrial Design, voor grip op dagelijkse problemen en vertaling naar niet alledaagse oplossingen voor morgen.

“Wij geloven dat industrieel ontwerpen meer is dan het uitwerken van technische oplossingen. Producten worden pas succesvol als ze aansluiten op de daadwerkelijke behoeften van de mens. Wij ontwerpen producten of diensten waarbij de behoefte van de doelgroep centraal staat en waar nieuwe technologieën en materialen een uitkomst bieden. Zo werkten wij bijvoorbeeld aan een ergonomische kwaststeel, een slimme bouwhelm en een duurzame bio-based koffer. Een mix van toegepast onderzoek en kennis van de nieuwste technologieën en materialen, kennis van doelgroepen, gecombineerd met een flinke portie creativiteit, leidt bij het lectoraat Industrial Design tot oplossingen die er echt toe doen."

Multidisciplinair praktijkgericht onderzoek en onderzoeksfaciliteiten

In ons team van circa tien onderzoekers doen we samen met studenten in multidisciplinaire settings praktijkgericht onderzoek. Zo creëren we toepasbare kennis, duurzame oplossingen en slimme ontwerpen. Hierbij maken we onder andere gebruik van onze materialenstudio en ons observatielab. Het Saxion FabLab Enschede is onze experimenteerplek met als identiteit: Smart, High Tech en Textiel.

Onderzoekslijnen lectoraat Industrial Design

  • De onderzoekslijn Mens en Ontwerp is gericht op onderzoek dat bijdraagt aan het zodanig ontwerpen van een product dat het aansluit bij de belevingswereld en werkelijke behoefte van de gebruiker. We betrekken hier in een vroeg stadium de (eind)gebruikers en andere stakeholders in het ontwerpproces bij. Onze onderzoekers ontwikkelen en vertalen thema’s naar de beroepspraktijk. Denk aan beleving, beïnvloeding en diverse ontwerpmethodieken: emogram, customer journey, design thinking, doelgroepmodellen en co-designmethodieken. Enkele doelgroepen die we al in kaart hebben gebracht zijn ouderen en professionele thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers.

  • De onderzoekslijn Materialen en Technologie in ontwerp richt zich op het opbouwen en toegankelijk maken van kennis op het gebied van vernieuwende materialen en technologieën voor innovatieve concepten. Speerpunten zijn digitale technologieën als 3D-printen (niet alleen kunststof, maar ook metaal en beton) en smart technologies. Met kennis op het gebied van functionele oppervlaktes, zoals intelligente en waterafstotende oppervlaktes, dragen we bij aan miniaturisering en personifisering van producten.

  • Binnen de onderzoekslijn Duurzaam in ontwerp zetten we onze kennis op het gebied van duurzame productontwikkeling in om duurzame concepten te ontwikkelen. Ontwerptools daarbij zijn Levenscyclus Analyse (LCA), Biomimicry (het gebruik van de natuur als inspirator), circular design en hernieuwbare materialen in ontwerp. Ook kijken we naar duurzame productbeleving: welke doelgroep spreekt welke uitstraling van het product aan?

Het belangrijkste aandacht- of toepassingsgebieden van de kennis die we in de drie onderzoekslijnen ontwikkelen zijn:

  1. Ouderen en (thuis)zorg
  2. Veiligheid
  3. Bouw.

Biografie lector Karin van Beurden

Bekijk de biografie van Karin van Beurden, lector Product Design binnen het lectoraat Industrial Design.

Onderzoeksprojecten lectoraat Industrial Design

Bekijk het overzicht van onderzoeksprojecten van het lectoraat Industrial Design

 

Ergonomische kwaststeel, ontwikkeld door lectoraat Industrial Design, Saxion
Beeld gesprek in kader gebruiksonderzoek lectoraat Industrial Design, Saxion
Gerecycled kunststof
3D-printen metaal bij lectoraat Industrial Design, Saxion