Lichtgewicht construeren

Lightweight Construction, English translation

Lector: dr.ir Ferrie van Hattum

Lichtgewicht Construeren

Lichtgewicht construeren is tegenwoordig van belang voor verschillende toepassingen, omdat deze lichtheid helpt om energiebesparingen te behalen. In het verleden was met name de luchtvaartindustrie op zoek naar lichtgewichte materialen. In het licht van klimaatverandering en schaarste van grondstoffen worden efficiente en lichte structuren ook gebruikt in de auto-, sport-, verpakkings- en andere industrie├źn.

Doel

De onderzoeksgroep dient als ontmoetingspunt voor studenten, onderzoekers en industrie. Samen met regionale bedrijven en Saxion studenten wil het lectoraat Lichtgewicht Construeren de brug tussen fundamenteel (wetenschappelijk) onderzoek en toepasbaar, praktische onderzoek bouwen. Het lectoraat streeft naar de toepassing van kosteneffectieve, innovatieve, lichtgewichte structuren door bedrijven. Studenten uit verschillende vakgebieden bij Saxion (Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Industrieel Product Ontwerp of Textile Technologies) kunnen vakken kiezen die door het lectoraat worden gegeven, bijvoorbeeld de minorvak Lichtgewicht Construeren.

Samenwerking

De onderzoeksgroep werkt nauw met meer dan 60 kleine en middelgrote bedrijven en diverse onderzoekscentra samen. Sterke partners zijn TPAC, het ThermoPlastic composites Application Center, en TPRC, het ThermoPlastic composites Research Center, in Enschede. TPAC en TPRC zijn onafhankelijke onderzoeks- en ontwikkelingscentra die het doel hebben thermoplastische composieten en hun productieprocessen op een toegepast en fundamenteel niveau voor een breed scala van eindgebruikers te onderzoeken. TPRC is opgericht door Boeing, Fokker, TenCate en de University of Twente. De meeste onderzoeksprojecten van het lectoraat Lichtgewicht Construeren worden uitgevoerd binnen het TPAC.  Samen met TPAC, de University of Twente en TPRC heeft  het lectoraat de status van een Smart industry fieldlab, het TPC NL, ontvangen van het ministerie van Economische Zaken.

 

Onderzoekers Lichtgewicht Construeren voor Saxion-locatie Edith Stein, Enschede