Media, Technology & Design

 

Het lectoraat Media, Technology & Design richt zich op het onderzoeken en toepasbaar maken van interactieve technologie voor waardevolle verbindingen tussen mensen. Het lectoraat bestaat uit twee onderzoekslijnen: 'ICT en nieuwe media in de publieke ruimte' en 'Participatieve media'.

Onderzoekslijn ‘ICT en nieuwe media in de publieke ruimte’

Lector: dr. Mettina Veenstra

ICT en nieuwe media zijn een steeds belangrijker onderdeel van de publieke ruimte. Hierdoor ontstaan voor burgers en organisaties nieuwe mogelijkheden. Anderzijds doemen er gevaren en nadelen op. Dit vraagt om onderzoek naar de mogelijkheden in verschillende sectoren en omgevingen. Het vraagt ook om instrumenten, richtlijnen en aanpakken die de grootste voordelen bieden voor burgers en organisaties. Het lectoraat doet hier samen met bedrijven, gemeenten, burgers en studenten onderzoek naar.

Lees meer over de onderzoekslijn 'ICT en nieuwe media in de publieke ruimte'

Onderzoekslijn ‘Participatieve media’

Associate lector: dr. Robin Effing

De tweede onderzoekslijn gaat over het strategisch gebruik van participatieve media, zoals Facebook, YouTube en interactie via apps. Het doel is daarbij om te komen tot waardevolle verbindingen tussen mensen. Bijvoorbeeld voor een actievere betrokkenheid van burgers in de samenleving of bevordering van politieke participatie. Of voor een betere relatie tussen consumenten en bedrijven. Het lectoraat onderzoekt hoe organisaties deze middelen, waarmee participatie bevorderd kan worden, effectief kunnen inzetten. 

Lees meer over de onderzoekslijn 'Participatieve media'

Samenwerkingen lectoraat Media, Technology & Design

Het lectoraat werkt samen met diverse bedrijven (bijvoorbeeld op het gebied van architectuur, outdoor media, interactieve content, sensortechnologie en schermentechnologie), overheidsinstellingen (zoals gemeenten en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) en kennisinstellingen (zoals Hogeschool Utrecht, KU Leuven en Hogeschool van Amsterdam).

Lopende/actuele projecten lectoraat Media, Technology & Design

Een overzicht van de lopende/actuele projecten vindt u op de eigen website van het lectoraat Media, Technology & Design.