ICT en nieuwe media in de publieke ruimte

ICT and new media in the public space, English translation

 

De onderzoekslijn ‘ICT en nieuwe media in de publieke ruimte’, onder leiding van lector dr. Mettina Veenstra, gaat onder meer over het onderzoeken van de mogelijkheden van interactieve beeldschermen, interactieve installaties en locatie-gebaseerde services op mobiele apparaten.

Publieke ruimte 
ICT en nieuwe media zijn een steeds belangrijker onderdeel van de publieke ruimte. Hierdoor ontstaan voor burgers en organisaties nieuwe mogelijkheden. Anderzijds doemen er gevaren en nadelen op. Denk bijvoorbeeld aan zowel het gemak als de gevaren voor de privacy van de OV-chipkaart. Dit vraagt om onderzoek naar de mogelijkheden in verschillende sectoren en omgevingen. Bijvoorbeeld naar nieuwe diensten die organisaties kunnen aanbieden om het leven van burgers te vergemakkelijken. Het vraagt ook om instrumenten, richtlijnen en aanpakken die de grootste voordelen bieden voor burgers en organisaties. Het lectoraat doet hier onderzoek naar, samen met bedrijven, gemeenten, burgers en studenten .

Nieuwe media en privacy
Het belang van burgers is voor het lectoraat essentieel, onder andere vanwege de risico’s op het schenden van de privacy. Visionaire wetenschappers verwachten dat de verschillende technologieën steeds meer met elkaar verbonden en onzichtbaarder worden. Dat maakt dat de angst voor privacyschending groter is dan bij internetgebruik. Burgers zijn zich niet altijd bewust op welke momenten er data over hen verzameld worden, waardoor ze de grip kwijtraken op het beeld dat over hen ontstaat bij organisaties als gemeenten of vervoersbedrijven.

Het lectoraat Media Technology Design houdt bestaande ontwikkelingen, liefst in een vroeg stadium, kritisch tegen het licht. Het onderzoekt het nut voor de publieke ruimte, de gebouwde omgeving en de burger en kijkt hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

Biografie Mettina Veenstra
Bekijk de biografie van Mettina Veenstra, lector Media Technology Design

Gamende jongens op interactief scherm op Oude Markt in Enschede