Participatieve media

Participatieve media is de tweede onderzoekslijn binnen het lectoraat Media Technology Design. Deze onderzoekslijn gaat over het strategisch gebruik van participatieve media, zoals Facebook, YouTube en interactie via apps. Deze onderzoekslijn staat onder leiding van associate lector dr. Robin Effing, Het doel is daarbij om te komen tot waardevolle verbindingen tussen mensen. Bijvoorbeeld voor een actievere betrokkenheid van burgers in de samenleving of bevordering van politieke participatie. Of voor een betere relatie tussen consumenten en bedrijven. Wij onderzoeken hoe organisaties deze middelen, waarmee participatie bevorderd kan worden, effectief kunnen inzetten.

Social Indicator

Een voorbeeld van een lopend project is ‘Social Indicator’. Samen met de Universiteit Twente en eLabbs, maar onder regie van Saxion, is een start gemaakt met het ontwikkelen van een software-toolkit. Deze software verzamelt en analyseert gegevens van sociale-mediaprofielen aan de hand van technische koppelingen met open data bronnen. In een nader uit te bouwen digitaal dashboard wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate iemand invloed heeft via de sociale media op anderen. Op www.socialindicator.nl staat een beknopte live demo.

Bereiken van participatiedoelstellingen

Ook gaat het bij participatieve media om het bepalen van beleid en strategie ten behoeve van het bereiken van participatiedoelstellingen. Zo ontstaat kennis over de strategische toepassing van vernieuwende technologieën in sectoren als de publieke sector, retail, travel en omroepsector.

Biografie Robin Effing

Bekijk de biografie van Robin Effing, associate lector Media Technology Design.

Collage met logo's diverse social media kanalen