Smart Functional Materials

Smart Functional Materials, English translation

Lector: ir. Ger Brinks
Associate lector:
dr. ing. Gerrit Bouwhuis

“The future of fashion and textiles is materials” 

Smart Functional Materials zijn overal en worden vandaag de dag steeds duurzamer, slimmer en functioneler. De textielindustrie innoveert dankzij nieuwe technologie, slimme materialen en duurzame processen. Ook de maatschappij staat voor complexe vraagstukken waarbij slimme en functionele materialen bijdragen aan oplossingen. Digitalisering van productienetwerken maakt snelle marktintroductie van innovaties mogelijk. Dankzij praktijkgericht onderzoek in samenwerking met bedrijven, onderzoekers en studenten, ontwikkelt het lectoraat Smart Functional Materials (SFM) innovatieve concepten en producten.

De belangrijkste onderzoeksgebieden van lectoraat Smart Functional Materials zijn: 

  • duurzame textiel
  • interactieve slimme textiel en 
  • oppervlaktebewerking van textiel. 

We koppelen materiaalkennis van zowel natuurlijke als synthetisch vezels aan duurzame textiel, procestechnologie en fysische chemie. Hightech apparatuur op onze laboratoria maakt het mogelijk op lab-schaal producten te ontwerpen, analyseren en karakteriseren. Door nieuwe materialen te verwerken op weef -en breimachines, digitale printmachines en technische boorduurmachines, kunnen we sensoren, actuatoren en elektronica daadwerkelijk in textiel integreren. Digitalisering maakt het mogelijk om deze apparaten in productieketens op te nemen. Lees meer over onze laboratoria en apparatuur>>

Duurzame textiel

Binnen de onderzoekslijn duurzame textiel worden nieuwe materialen ontwikkeld, zoals SaXcell een innovatieve gerecyclede cellulose vezel. Biomaterialen en lokaal geproduceerde vezels worden onderzocht. Ontwerp voor hergebruik (design for recycling), LCA’s en circulaire economie van de textielketen zijn belangrijke thema’s. Lees meer over de actuele projecten binnen de onderzoekslijn duurzame textiel:

Interactieve slimme textiel

Interactive slimme textiel is textiel dat reageert op veranderingen in de omgeving. Denk aan de integratie van elektronica in textiel waardoor kleding lichaamsfuncties als hartslag en temperatuurt kan meten. Integratie van sensoren en actuatoren in textiel maakt het mogelijk een exo-skeleton van textiel te ontwerpen, die ondersteuning kan bieden bij het lopen. Ook kleding of tenten met geïntegreerde flexibele zonnecellen om duurzaam en off-grid energie op te wekken worden onderzocht. Lees hieronder meer over de actuele projecten binnen de onderzoekslijn interactieve slimme textiel:

Oppervlaktebewerking van textiel

Binnen de onderzoekslijn oppervlaktebewerking van textiel vallen veel verschillende oppervlaktebewerkingstechnieken. Zoals finish, coat en lamineer technieken, maar ook het 3D printen op textiel. Digitalisering brengt nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld oppervlaktebewerking zodanig dat textiel meer comfort biedt, of Nano deeltjes die zich aan textiel hechten. De aanpassingen van materiaaleigenschappen maakt het textiel innovatief en functioneel. Lees hieroonder meer over de actuele projecten binnen de onderzoekslijn oppervlaktebewerking van textiel:

Samenwerking lectoraat Smart Functional Materials

Dankzij multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsleven, lectoraten en onderwijs worden innovatieve concepten en producten ontwikkeld. Samenwerking is zowel op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Lees meer over de samenwerking van het lectoraat Smart Functional Materials met het textielonderwijs op Saxion >>

Embedded conductive yarns by 3D printing , smart textiles
Optical fibres, Smart textiles