Smart Functional Materials

Lector: ir. Ger Brinks
Associate lector:
dr. ing. Gerrit Bouwhuis

Smart Functional Materials, English translationIn het creatieve proces spelen nieuwe materialen en hun mogelijke vormgeving een grote rol. Nieuwe materialen kunnen immers leiden tot creaties die voordien niet denkbaar waren. Functionaliteit is daarbij het kernwoord, waarbij de materialen waarmee gewerkt wordt zowel kernmaterialen kunnen zijn, als materialen die samen met het kernmateriaal composieten of samengestelde producten vormen. Bijvoorbeeld door speciale coating- of andere veredelingsprocessen. Door de kennis op deze gebieden te combineren, komt een bedrijf tot materiaalkeuze. En daaruit ontstaan direct gerelateerde vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, industrialisering, maakbaarheid, kostprijs en supply chain.

Verbinding tussen creativiteit, techniek en businessmodellen

Het lectoraat Smart Functional Materials richt zich met name op onderzoek naar de ontwikkeling en vermarkting van hoogwaardig textiel en op onderzoek naar de voorwaarden voor innovaties in functionele materialen. De onderzoekslijnen van het lectoraat Smart Functional Materials concentreren zich op de vraag hoe die keuzes plaatsvinden. Bedrijven kunnen zich onderscheiden door kennis, innovatie en creativiteit toe te passen in de ontwikkeling van hun producten. Het leggen van de verbinding tussen creativiteit, techniek en businessmodellen is de kern van succesvol en onderscheidend ondernemen, waarbij functionaliteit hét sleutelbegrip is. Deze driehoek is de kern van het lectoraat Smart Functional Materials. Verder speelt 'Smart Functional Materials' in op de erkenning van het belang van kennis en creativiteit van deze branche voor de Nederlandse economie en het grote belang van materiaaltechnologie.

Onderzoekslijnen lectoraat Smart Functional Materials

Het lectoraat kent de volgende onderzoekslijnen:

Biografieën Ger Brinks en Gerrit Bouwhuis

Bekijk de biografie van Ger Brinks, lector Smart Functional Materials.
Bekijk de biografie van Gerrit Bouwhuis, associate lector Smart Functional Materials.

Onderzoeksprojecten lectoraat Smart Functional Materials

Lees meer over de onderzoeksprojecten van het lectoraat Smart Functional Materials

Saxcell: textiel van afvalkatoen

Saxcell: textiel van afvalkatoen

Presentation Smart Functional Materials 2017