Over Saxion: get ready for a smart world

De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien je producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereidt Saxion studenten op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Get Ready for a Smart World: Lifestyle scan

Samen met marketingbureau Youngworks vertaalden wij Living Technology – de profilering waar we een aantal jaren geleden voor hebben gekozen– naar een concept dat aansluit bij de belevingswereld van studiekiezers en studenten: Get Ready for a Smart World. In de bijbehorende campagne wordt technologie van de toekomst ingezet in de wereld van jongeren. De afgelopen maanden zijn een aantal ‘smart hoax’ met een verborgen camera. Eén ervan was de Lifestyle Scan: een scanner die – op basis van social data op je smartphone  – bepaalt of clubbezoekers wel of niet naar binnen mochten. Bekijk de eerste video uit onze serie Get ready for a smart world:

Slimme oplossingen

Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. Verpleegkundigen ontwikkelen bijvoorbeeld samen met gamedesigners een game om het geheugen van dementerenden te trainen. Forensisch onderzoekers werken samen met veiligheidsexperts aan een nieuwe generatie drones voor brandweer en politie. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Vooruit kijken: get ready for a smart world

De voortdurend veranderende wereld vraagt om professionals die alert kunnen reageren op nieuwe situaties. Saxion leert studenten vooral verder vooruit te kijken en oplossingsgericht te denken, om in de toekomst het verschil te kunnen maken. In al onze opleidingen - Associate degree, bachelor, master, voltijd en deeltijd – stimuleren wij studenten open te staan voor vernieuwing en verandering. Maar ook om kritisch te kijken en om gefundeerd tegengas te durven geven. Want is alles wat technisch kan, ook wenselijk? Door het bedrijfsleven en organisaties nauw te betrekken bij ons onderwijs en onderzoek, leren studenten waar in de praktijk behoefte aan is. Het oplossen van complexe vraagstukken uit de dagelijkse praktijk, vraagt om kennis uit verschillende disciplines. Het combineren van kennis uit diverse vakgebieden levert veelal nieuwe, onverwachte oplossingen op. Zo werken studenten van verschillende opleidingen bij Saxion steeds vaker nauw samen. Op die manier wordt hun onderzoekend, ondernemend en probleemoplossend vermogen uitgedaagd.

Solide basis

Studeren bij Saxion betekent ook groeien als persoon. Zelfontplooiing, de ontwikkeling van een moreel kompas en interculturele ontmoetingen dragen bij aan de vorming van verantwoordelijke en bewuste studenten met zelfvertrouwen. Als alternatief voor een carrière in de dienstverband, stimuleert Saxion het ondernemerschap onder studenten. Velen starten naast hun studie al een bedrijf. Onze internationale oriëntatie trekt vele buitenlandse studenten, verruimt de horizon van Nederlandse studenten en geeft hen een solide basis voor een loopbaan waar ook ter wereld.