header.jpg
Onderwijs

Nationale studiedag ‘Jongens in het Primair Onderwijs’

Veel jongens groeien anders op dan meisjes: denk aan hun sterkere behoefte aan beweging. In fysiek opzicht laten ze zich maar al te graag gelden. Hun brein rijpt langzamer en meer onregelmatig. Ook hun taalontwikkeling verloopt anders dan bij meisjes, meer via beweging en dingen doen of maken. Opvoeden is uitvinden. Hoe kunt u met plezier inspelen op de ontwikkeling en creatieve energie van jongens?

Saxion Pabo Lerarenopleiding organiseert in samenwerking met Lauk Woltring (Werken met Jongens) op 14 november een studiedag. Tijdens deze studiedag gaan we kijken naar het feit dat prestaties van jongens over de gehele linie in het onderwijs (relatief) achteruit zijn gegaan. Bij gelijke eindtoets in het PO krijgen zij vaak een ‘lager’ vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs.  Verder vallen zij vaker uit en/of blijven zij onder hun vermogen presteren. Met nare gevolgen voor henzelf en last voor hun omgeving. Het is de vraag of het huidige onderwijs niet meer geschikt is voor meisjes dan voor jongens. Of passen meisjes zich juist beter aan?

Op deze dag niet alleen boeiende lezingen van topsprekers, maar ook een 23-tal grotendeels interactieve workshops. Er worden geen waarheden uitgedeeld maar  we gaan vooral  uitzoeken wat nodig is, wat ons te doen staat en waar we het verschil kunnen maken.

Doelgroep

Deze dag is onder andere bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs, leerlingbegeleiders, professionals in en om het PO, directeuren, bestuursleden, inspectie, beleidsmakers en overige professionals in en om het primair onderwijs.

Meedoen aan de nationale studiedag?

Schrijf je nu in

Dagvoorzitter en sprekers

IMG_1617_1-300x300.jpg

Willem Verdaasdonk

Manager van Bureau Professionalisering

LinkedIn
Inl. & 23  Lauk Woltring.jpg

Lauk Woltring

Adviseur/ trainer/ auteur

LinkedIn
inl. Jelle-Jolles (2).jpg

Jelle Jolles

Professor cognitieve neuropsychologie

inl. Louis Tavecchio.png

Louis Tavecchio

Professor Pedagogiek

LinkedIn
Inl. Marcel van Herpen.jpg

Marcel van Herpen

Pedagoog/ auteur

LinkedIn

9.00

Binnenkomst, registratie, koffie e.d.

9.30

Inleiding van Lauk Woltring; geschiedenis, sekse en gender, nature & nurture, opzet van deze dag

 

Ieder kind is anders, waarom dan een studiedag over jongens? Geschiedenis van het thema. Situatie in het onderwijs. Sekse en gender. Feminisering onderwijs? Wat wordt er mee bedoeld? Veel genderverschillen hangen samen met neurale ontwikkeling, ontwikkelingstempo, onregelmatiger rijping. Plus de vraag  hoe primaire socialisatie en onderwijs daarop inspelen en de daar weer op volgende emotionele ontwikkeling. Passen jongens wel in het huidige onderwijs?

 

Lauk Woltring. Bureau ‘Werken met jongens’; onderzoek, advies en training. Publicaties, lezingen en workshops over dit thema.

10.05

Even bewegen: energizers o.l.v. Menno Tuik

10.10

Het opgroeiende jonge brein door prof. Jelle Jolles

 

Jongens en meisjes ontwikkelen zich van geboorte tot in de volwassenheid volgens een iets ander tijdspad. Omgeving en cultuur als ook aanleg en biologische factoren zijn daarvoor verantwoordelijk en hebben grote invloed op neuropsychologische functies zoals aandacht, bewegen en gedrag en op de executieve functies. Opvoeder, coach en leraar kunnen de talentontwikkeling van jongens én van meisjes stimuleren door hierop in te spelen en door steun, sturing en inspiratie.

Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie e.m. en Directeur NeuroPsy (Centrum Brein & Leren) VU Amsterdam

10.50

Pauze 

11.20

Primaire socialisatie, hechting en de gevolgen van (on-)veilige gehechtheid door prof. Louis Tavecchio 

 

Opvoeding en ontwikkeling vanaf peuter- en kleuterstadium tot in het PO en de invloed van (on-)veilige gehechtheid aan ouders, pedagogische medewerkers en leerkrachten. Negatieve percepties over jongens werken door. Een gevoel van veiligheid is van grote betekenis voor het welbevinden en voor het leveren van prestaties, ook op school. Vaderschap, mannelijke sekserol-identificatie en de rol van mannen in kinderopvang en het PO.

Louis Tavecchio is psycholoog en em. prof. pedagogiek, v/h lector Vraaggerichte Methodiekontwikkeling en Onderzoek

12.00

Even bewegen: energizers o.l.v. Menno Tuik

12.05

Contact in de klas door Marcel van Herpen

 

Wat moeten we doen met onze jongens? Van leraren wordt gevraagd om te doen wat nodig is, terwijl je soms nog niet precies weet wat dat is. Tactvol handelen begint met ‘verstaan’ wie de ander is. Maar hoe doe je dat als jij die ander niet bent? Geen straf en geen onvoldoende meer, maar wat dan wel?

Marcel van Herpen, Centrum voor Pedagogisch Contact. Boeken, lezingen & trainingen over leraarschap

12.45

LUNCH

13.30

Eerste ronde workshops á 75 minuten

14.45

PAUZE

15.15

Tweede ronde workshops á 75 minuten

16.35

Plenaire afsluiting.

 

Na afloop een drankje, even napraten en een gratis boek: Lauk Woltring ‘Dat maak ik zelf wel uit!?’ 6e herziene en aangevulde druk.

 

 

Van 13.30 tot 14.45 uur volgen we de eerste ronde workshops. De tweede ronde workshops volgen we van 15.15 tot 16.30 uur. Je kunt een 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven tijdens het inschrijven. Bij weinig inschrijvingen komt een workshop te vervallen, bij een hoog aantal inschrijvingen wordt, afhankelijk van de workshop, naar een grotere ruimte gezocht.  

Eerste ronde workshop 

Jongens krijgen 3 à 4 keer meer corrigerende opmerkingen en zo'n 5 keer minder positieve opmerkingen dan meisjes. Men spreekt vaak over "die lastige jongens". Maar lastige kinderen bestaan niet! Als leerkracht heb je mogelijk last van hun gedrag, dat is heel wat anders. Wat is dan een geschikte groepsaanpak, individuele aanpak, omgang en doorpak met jongens om te komen tot een plezierige omgang? Geen onderwijsprestatie zonder relatie (met jongens).

Bart van Campen studeerde o.a. orthopedagogiek en werkte 21 jaar als leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider en directielid in het S.O. en V.O. Hij werkt sinds 2006 bij Saxion.

1. Bart van Campen.png

Bart van Campen

Linkedin

Kennis overbrengen is leuk. Leerlingen zelf hun kennis laten bouwen is nog veel leuker: leidt tot meer intrinsiek gemotiveerde leerlingen en motiveert jongens in de klas. Dat vraagt wel om loslaten en ruimte geven. Hoe doe je dat? Hoe bereik je de juiste balans tussen vrijlaten en werken aan je lesdoelen? In deze workshop train je je coachende vaardigheden om leerlingen op een effectieve manier te begeleiden zonder te veel sturing. Verder tips voor het verhogen van de motivatie van je leerlingen met verwonderopdrachten en onderzoeksvragen.

Lars Henning (Pabo Saxion, Bureau Professionalisering) komt uit het PO en traint sinds 3 jaar PO-teams rond thema’s onderzoekend leren, coaching en visieontwikkeling.

2. Lars Henning.jpg

Lars Henning

LinkedIn

Jongens veilig bereiken met: ‘De Reis v.d. Held’ en ‘De lefdag’. Wie ben jij, waar sta jij voor en hoe ga jij om met de ‘slechte’ tijden in je leven. In goede tijden is er immers vaak weinig aan de hand. Heb jij het lef om jezelf te mogen zijn? Durf jij het stuur van jezelf te pakken? Een uitdagende workshop met veel beweging! Door iets fysiek mee te maken, maken jongens alsnog de nodige verbindingen.

Menno Tuik, Buro Weerbaarheid Leeuwarden, Master trainer Rots & Water. Zijn boek ‘Ut mut erût’ komt binnenkort uit. http://www.buroweerbaarheid.nl/

3. Menno Tuik.jpg

Menno Tuik

LinkedIn

Neem uw eigen voorbeelden mee. Wanneer en hoe houdt u bij vakspecifieke didactiek rekening met de jongens in uw klas? Hoe en wanneer grijpt u in bij stoeiende of vechtende jongens? We bespreken hier voorvallen in de klas (div. leeftijden/groepen). A.d.h.v. exploratie van allerlei incidenten in het alledaagse onderwijs gaan we nader in op de inleidingen van de ochtend.

Melanie Bos werkt 21 jaar in het PO, deels freelance, vooral met bewegend leren m.b.v. alle zintuigen.

4. & 14. Melanie Bos.jpg

Melanie Bos

Er zijn signalen dat veel jongens hun schrijfvaardigheden wat later ontwikkelen en als zij geforceerd worden soms ook weerstand tegen schrijven ontwikkelen. Mogelijk is er samenhang met langere dominantie van de grote motoriek en wat latere ontwikkeling van de fijne motoriek, hun wat langzamer taalontwikkeling en meer visueel ruimtelijke ontwikkeling, wellicht ook met ontwijken van controle (niets willen vastleggen). Deelnemers aan deze workshop wordt gevraagd tevoren zelf nauwkeurig te observeren in hun praktijk.

Judith van Kesteren-Kanon is docent handschriftontwikkeling en schrifteducatie bij Saxion Pabo Enschede.

19.Judith van Kesteren.jpg

Judith van Kesteren-Kanon

Linkedin

Hoe jongens te stimuleren in hun taalontwikkeling? Jongens ontwikkelen hun taal (passief: luisteren, begrijpen en lezen; actief: taalproductie) trager dan meisjes. Deels door andere breinontwikkeling, maar in hun socialisatie raken ze soms ook op hun hoede: met uitleg van wat je voelt of denkt, doet kom je onder controle van veel taalvaardiger volwassenen. “Alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt”.

Kees Broekhof werkt bij Sardes. http://www.sardes.nl/C6-M12-Kees-Broekhof.html

6. Kees Broekhof.jpg

Kees Broekhof

LinkedIn

Jongens én meisjes zijn gebaat bij gemengde teams, maar hoe houd en krijg je meer meesters in het PO? Meestert werkt als landelijke beweging van meesters vanuit communities. De community doet veel met PABO’s en studenten en voert ludieke acties uit om het imago van meester te verbeteren. Wil je weten hoe? Voorbeelden? Zelf een community starten? Let op: vooral voor meesters!

Robert-Jan Kooiman is initiatiefnemer Meestert beweging. 2 dochters. Werkt ook met zijn handen in de garage.  https://meestert.nl/

7.Robert-Jan Kooiman.jpg

Robert-Jan Kooiman

LinkedIn

Wat moet er veranderen om ook jongens recht te doen? Met een blik op Dalton, Jenaplan. Montessori, Vrije School: Verticale lesgroepen? Meer gepersonaliseerd leren? Meer beweging? Ruimte en afwisseling van lijf en hoofd, doen en denken. Natuurlijk leren, vertrouwen, verantwoordelijkheid en ook mannen in de school. Natuur en cultuur. Vraag het ook jongens zelf!

Ton van Rijn verbindt wetenschap en pedagogiek in onderwijsprojecten en begeleiding van Scholen (NIVOZ) www.onderwijsgewoondoen.nl

8. TonvanRijn.png

Ton van Rijn

LinkedIn

Via de aansprekende metafoor van een kasteel, neemt Gijs ons mee. Wat zie je aan de buitenkant, wat leeft er van binnen en welke ervaringen zijn vormend geweest?  Hoe help je jongens om meer in contact te zijn met hun eigen verhaal en met wat ze nodig hebben? Deze workshop biedt je inspiratie en tools in het bieden van een veilige, uitdagende samenwerking met jongeren.

Gijs Visser; verliesbegeleider Praktijk GO! Opleider bij Land van Rouw & Ruud van Nistelrooy Foundation. https://www.praktijk-go.nl/

9. Gijs Visser (002).jpg

Gijs Visser

Denk aan gebouw, inrichting, faciliteiten, onderwijsformat, aandacht bij team en ouders of overleg met de inspectie. Is slechts 5-15% mannelijke leerkrachten okay? Hoe krijgt u meer mannen voor de klas die ook blijven? We verzamelen in deze workshop succesvolle voorbeelden en tips vanuit de bestuurlijke praktijk.

Peter Velseboer is interim bestuurder, adviseur en toezichthouder in bedrijfsleven, zorg en onderwijs

10. Peter Velseboer.jpg

Peter Velseboer

LinkedIn

Een verwachtingsvolle houding van jou als leerkracht draagt bij aan motivatie en talentontwikkeling. Hoe werkt dat bij jongens en welke aanpak werkt? In deze workshop laat ik ook zien dat ‘saai’ niet altijd ‘saai’ betekent bij jongens.

Henno Oldenbeuving is senior adviseur en trainer in het onderwijs. Schreef o.a. Geef jongens vleugels in het MBO

11. en 15. Henno Oldenbeuving.jpg

Henno Oldenbeuving

LinkedIn

Naar aanleiding van de ochtendlezingen gaan we aan de hand van eigen casuïstiek en herkenningspunten kijken naar Jenaplan. Wat maakt Jenaplan nou juist geschikt voor jongens? En binnen welke onderdelen kan het Jenaplan juist weer leren van andere vormen van onderwijs? Samen gaan we op onderzoek waar de overeenkomsten en de verschillen liggen. En hoe we dit in onze eigen praktijk kunnen toepassen.

Izaac de Vries is docent binnen het (speciaal)onderwijs, gedragsspecialist en begeleider thuiszitters. www.masterlijkonderwijs.nl

12. Izaac de Vries.jpg

Izaac de Vries

LinkedIn

Workshop tweede ronde

Maatschappij en de media geven gemengde signalen. Voldoen aan de ‘mannelijke’ norm, maar ook #Metoo en de eis respectvol om te gaan met wensen en grenzen van een ander. Samen bezien we hoe we jongens hierin kunnen helpen en versterken. Tips en tools om jongens te helpen om los van genderstereotypen hun eigen seksualiteit te ontdekken, met respect voor zichzelf en de ander.

 Elsbeth Reitzema en Karlijn de Blécourt werken bij Rutgers. Elsbeth als expert op het gebied van seksuele vorming in het po met o.a. de Week van de Lentekriebels. Karlijn als genderexpert. www.rutgers.nl/

13. Elsbeth Reitzema (002).jpg

Elsbeth Reitzema

13. Karlijn de Blécourt (002).jpg

Karlijn de Blécourt

LinkedIn

Wat komen jullie tegen als je wordt gevraagd jongens (en hun ouders) extra te begeleiden? Wat heb je nodig? Bewustwording van de specifieke eigenschappen en behoeftes van jongens en hun emotionele ontwikkeling zijn belangrijk om jongens beter te kunnen begeleiden. Maar hoe zorgt u dat u tegemoet komt aan de motivatie en specifieke leerbehoeften van jongens?

Melanie Bos werkt 21 jaar in het PO, deels freelance, vooral met bewegend leren m.b.v. alle zintuigen.

4. & 14. Melanie Bos.jpg

Melanie Bos

Een nukkige, superslimme, brutale of juist teruggetrokken jongen van 11 á 12 moet na de les bij leerkracht, directeur of interne begeleider komen n.a.v. incident of n.a.v. terugvallende schoolresultaten.  Leerkrachten uit het publiek gaan het gesprek aan. Anderen mogen inspringen als het niet lukt. De acteur geeft weer wat uw interventie met hem deed. Meerdere cases.

Henno Oldenbeuving is senior adviseur en trainer in het onderwijs. Schreef o.a. Geef jongens vleugels in het MBO Maarten Twisk is student en acteert in dit soort rollenspelen.

11. en 15. Henno Oldenbeuving.jpg

Henno Oldenbeuving

LinkedIn

Jongens ontwikkelen hun talige vermogens trager en anders dan meisjes. Minder via uitvoerige sociale communicatie maar meer via korte zinnen, lijfelijk en met spannende beelden. Jongens zijn bovendien op hun hoede “Alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt” en kunnen zich afsluiten. Hoe kunnen we taal – nodig voor leren! – voor jongens meer aantrekkelijk maken?

Dolf Hautvast is onderwijskundig trainer, adviseur, coach en mediator in Nederland en internationaal, o.a. Antillen, Congo en de Filippijnen http://www.dolfhautvast.nl/

16. Dolf Hautvast (2).jpg

Dolf Hautvast

LinkedIn

Het Zoogdier en de Krijger zit nog steeds in ons DNA en vormt de basis van de Egel aanpak. In een psychofysieke workshop neem ik je mee in het belang en effect van lichaamstaal, non verbaal gedrag en de inzet van de elementen in interactie en communicatie. Daarnaast staan we stil bij wat het betekent om een Krijger te zijn en hoe je dit in de dagelijkse praktijk vorm geeft.

Jurgen van Gorkum geeft o.a. training aan ouders en hun kinderen in het onderwijs www.egel-group.com

17. Jurgen van Gorkum.jpg

Jurgen van Gorkum

LinkedIn

Ouders en leerkrachten klagen over de smartphone (tijd en energie, afleiding, verkeerde beelden). Jongens gamen of zoeken spannende filmpjes, meisjes chatten meer naast filmpjes. Veelgebruik is op die leeftijd sowieso niet goed (ogen, houding, maar ook aandacht, ‘zuigende’ werking, niet zelf dingen fysiek uitzoeken, tast veelzijdige zelfregulering aan, etc.). Wat zijn de voordelen? Hoe leer je e.e.a. te hanteren en hoe kunnen leerkrachten daarop inspelen. 

Freek Zwanenberg werkt bij Bureau Jeugd en Media

Freek Zwanenberg

Freek Zwanenberg

LinkedIn

Jongens moeten kunnen vallen en opstaan. Inrichting van de omgeving moet mogelijkheden bieden om veel te bewegen en te ervaren. Jongensbrein wordt geactiveerd door een voetbal, een klimrek, misschien wel midden in het lokaal.  (Inter-)actieve workshop: kennis delen, inspirerend beeldmateriaal, trial & error, geschaafde knieën. Je komt eruit met ideeën voor de ideale jongensomgeving. Meiden ook welkom!

Rudo Snabilie is SEN-master, div. banen in en om het onderwijs, richtte div. (speciale) scholen in.

19. Rudo Snabilie.JPG

Rudo Snabilie

LinkedIn

Jongens scoren hoger op ADHD, PDD-NOS, Autisme, e.d.  Zin en onzin van diagnoses. Wanneer moeten we ons zorgen maken? Wat kan de leerkracht hier betekenen? Een gesprek over verschillen tussen jongens en meisjes. Wanneer is gedrag nog natuurlijk, wanneer zit er meer problematiek onder en is onderzoek gewenst? U krijgt handvatten die u in uw praktijk toe kunt passen.

Marjolein van ’t Leven is jeugdarts en Petra Keizer is Jeugdverpleegkundige, bij de GGD Noord- & Oost Gelderland. Zij volgen de kinderen tussen 4 en 19 jaar in hun ontwikkeling

20. Leven Marjolein van 't (002).jpg

Marjolein van 't Leven

20. Petra Keizer.jpg

Petra Keizer

Op sommige PABO’s groeit het aantal mannelijke studenten. Goed nieuws want diversiteit in teams is goed voor de kinderen in de klas. Lerarenopleidingen en werkveld moeten blijven streven naar meer mannen in het onderwijs. We houden ‘good practices’ tegen het licht om de dialoog aan te gaan over wat nu wél werkt om de mannelijke studenten te motiveren voor de opleiding en het werk.

Ilja van Santen (Hogeschool Leiden) en Koen de Jonge (Thomas More Hogeschool) zijn docent en trekken samen op in het verwerven van kennis over jongens op de Pabo.

Ilja van Santen

Ilja van Santen

LinkedIn
21. Koen de Jonge.jpg

Koen de Jonge

Wat komen leerkrachten tegen? Waar lopen jullie tegenaan en wat hebben jullie nodig? Hoe bereik je jongens het beste? Korte gedragstraining in gemengde groepen werkt vaak goed bij jongens met beginnende gedragsproblemen. Hoe zet je die tools ook individueel of in de klas in? Hoe kan school samenwerken met ouder-kind teams en wijkteams.

Karel Drexhage werkt als adviseur en seniortrainer bij CTKD - Competentie Trainingen.  www.ctkd.nl  

22. Karel Drexhage.jpg

Karel Drexhage

LinkedIn

3 á 4 pitches van vertegenwoordigers van scholen waar het expliciet juist goed gaat met jongens. In welk opzicht? Waarom? Wat kunnen anderen hiervan leren? Discussie o.l.v. Lauk Woltring met mogelijkheid om vanuit de zaal te reageren.
Lauk Woltring organiseert deze studiedag. Bureau ‘Werken met jongens’; onderzoek, advies (o.a. Rots & Water) en training. Diverse publicaties, lezingen en workshops over jongens en hun ontwikkeling. www.laukwoltring.nl

Inl. & 23  Lauk Woltring.jpg

Lauk Woltring

Adviseur/ trainer/ auteur

LinkedIn

Erkenning van dit certificaat voor het lerarenregister wordt aangevraagd.

Contactadres voor praktische informatie:

m.m.e.terbogt@saxion.nl

Contactadres voor inhoudelijke informatie, perscontacten, e.d.:

lauk.woltring@planet.nl / www.laukwoltring.nl

  • Handelskade, Handelskade 75, Deventer

  • 14 november 2018 - 09:30 tot 17:00

  • €275 (Early bird €245, inschrijving en betaling voor 22 september)

Schrijf je nu in

Gerelateerde artikelen

Suzan Koning Corporate

Suzan Koning nieuwe directeur Academie Pedagogiek en Onderwijs

15 juni 2018
Saxion Deventer Onderzoek

Installatie Irene Visscher-Voerman als lector Innovatief en Effectief Onderwijs

12 december 2018
Onderhoud SIS Onderwijs

Onderhoud aan Saxion Inschrijf Systeem (SIS)