Onderwijsvernieuwing, wat nu?
Onderzoek

Curriculumvernieuwing in het hoger onderwijs

Bent u geïnteresseerd in het hoger onderwijs van nu en in de toekomst? Kom dan op woensdag 12 december 2018 naar de middag rondom onderwijsvernieuwing van het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs. Volg één van de workshops en luister naar de lectorale rede van Irene Visscher-Voerman. Deze middag vindt plaats in het hoofdgebouw van hogeschool Saxion in Deventer aan de Handelskade 75.

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs onderzoekt, ondersteunt en adviseert op het gebied van een aantal onderwijskundige thema's, zoals onderwijskundig leiderschap, docentprofessionalisering, talentontwikkeling, curriculumontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag. U kunt bij uw aanmelding aangeven bij welke onderdelen u aanwezig wilt zijn. Meld u aan vóór maandag 26 november 2018.

Meedoen aan deze middag rondom onderwijsvernieuwing?

Schrijf nu in!

13.00 - 14.15

Eerste workshopronde

 • Loslaten door anders vast te houden
 • Een doelgericht curriculum
 • Verschillende rollen binnen het gezamenlijk leiding geven aan onderwijsontwikkeling
 • Hoe zien studenten het onderwijs van de toekomst? Naar een Saxion Onderwijs Model

14.30 - 15.45

Tweede workshopronde

 • Reflectie – leren, doen en begeleiden!
 • Over het ontwerpen van authentieke leertaken die aansluiten bij de complexe werkelijkheid
 • Docenten bereiken samen meer dan alleen
 • Het samenwerkproces als leerproces

15.45 - 16.15

Pauze en ontvangst voor lectorale rede

16.15 - 17.30

Uitspreken van de lectorale rede

17.30

Borrel

 

Er zijn acht workshops verdeeld over twee workshoprondes. Van 13.00 tot 14.15 uur volgen we de eerste ronde workshops. De tweede ronde is van 14.30 tot 15.45 uur. 

Eerste ronde workshop 

Binnen het hbo werken opleidingen steeds vaker met onderwijsvormen waarin studenten in groepsverband werken aan authentieke leertaken uit de beroepspraktijk. Deze onderwijsvormen vergen andere vaardigheden van de docent dan bij het geven van klassikaal onderwijs. Het accent verschuift van docent gestuurd onderwijs waarin kennisoverdracht wat meer centraal staat, naar student gestuurd onderwijs waarin het coachen van studenten van belang is. Tijdens deze workshop gaan we in op de vaardigheden die een docent nodig heeft om als coach dit soort onderwijsvormen te ondersteunen en hoe u dit binnen uw onderwijspraktijk kunt toepassen. We bespreken recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en verbinden deze aan praktische werkvormen om met deze ’nieuwe’ rol uit de voeten te kunnen.

erwin van harmelen.jpg

Erwin van Harmelen Msc.

Onderzoeker

088-019 3102 LinkedIn
Kariene Woudt-Mittendorf. Saxion

Dr. Kariene Woudt-Mittendorff

Associate lector SLB

088 - 019 3113 Bekijk profiel

Het studiesucces van onderwijs is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de kenmerken van de lerende en de opbouw en samenhang binnen het curriculum. In deze workshop gaat u (voor een deel van) uw eigen onderwijs de opbouw en samenhang in kaart brengen en deze samenhang versterken. We starten met het bepalen van de samenhang tussen de doelen, inhoud en leeractiviteiten en welke invloed de formulering van uw leerdoelen hebben op het vormgegeven onderwijs. Om het studiesucces daarnaast nog verder te bevorderen leggen we ook de koppeling met het bevorderen van de relevantie voor de student.

Samen vormgeven aan onderwijskundig leiderschap is essentieel om het leren van leerlingen en studenten te bevorderen. In deze workshop gaan we in op de kern van succesvol onderwijskundig leiderschap aan de hand van de volgende vier leiderschapspraktijken:

 1. Ontwikkelen van een gedeelde visie en aangeven van richting;
 2. Begrijpen en ontwikkelen van mensen;
 3. Ontwikkelen en (her)inrichten van de organisatie;
 4. Leidinggeven aan het onderwijsprogramma.  
Dr. Karin Brouwer-Truijen, Saxion

Dr. Karin Brouwer-Truijen

Onderzoeker

088 - 019 3013 LinkedIn
Marleen Rikkerink.jpg

Dr. Marleen Rikkerink

Docent/ onderzoeker

088- 019 5975

Binnen Saxion zijn we gestart met de ontwikkeling van het Saxion Onderwijs Model. De eerste activiteiten die daarin zijn uitgevoerd zijn het analyseren van wetenschappelijke literatuur, het ophalen van good practices binnen academies en het bevragen van studenten. Op die manier brengen we in kaart hoe het Saxion-onderwijs van de toekomst eruit kan komen te zien. In deze bijeenkomst geven we een kort overzicht van de beelden die studenten daarvan hebben. Vervolgens gaan we samen met de deelnemers aan de workshop aan de slag om te bekijken hoe het onderwijs van de toekomst in hun eigen onderwijs vorm kan krijgen.

Workshop tweede ronde

Veel opleidingen in het hbo zijn op zoek naar manieren om reflectie in het onderwijs te verbeteren. Het gaat dan niet alleen om reflectie op de persoonlijke ontwikkeling van studenten maar ook het reflecteren van studenten op producten of hun professionele ontwikkeling. Er liggen voor opleidingen aandachtspunten op het gebied van doelstellingen (wat bedoelen we precies met de kwalificatie ‘reflective practitioner’?), maar ook het curriculum (hoe kunnen we reflectieactiviteiten in het onderwijs beter vormgeven en op welk niveau?) en het begeleiden van studenten bij (leren) reflecteren. Hoe gaan we om met het begeleiden van reflectie in groepen, en hoe zorgen we voor betere instructie voor en feedback op reflectieactiviteiten? Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met concrete handvatten om reflectie in de eigen onderwijspraktijk te verbeteren, aan de hand van recente inzichten uit onderzoek.

Kariene Woudt-Mittendorf. Saxion

Dr. Kariene Woudt-Mittendorff

Associate lector SLB

088 - 019 3113 Bekijk profiel

In het (Hoger) Onderwijs werken studenten steeds meer aan authentieke leertaken. Dit zijn taken die gebaseerd zijn op realistische situaties uit de beroepspraktijk. Ze vormen het startpunt van waaruit de onderliggende kennis, vaardigheden en attitude door studenten eigen gemaakt worden. In deze workshop gaat u aan de slag met het ontwerpen van zo’n authentieke leertaak. U leert wat kenmerken zijn van authentieke taken en hoe u ze het beste vorm kunt geven. We beginnen met het bepalen van wat een professional in werkelijkheid zou moeten kunnen laten zien in de beroepspraktijk. Wat is de ideale beroepsrelevante output en welke doelen zijn daaraan gekoppeld? Dit vormt de basis zodat u vervolgens de leeractiviteiten en toetsing verder in kunt richten.

In het huidige onderwijs werken docenten op verschillende manieren samen. De doelen van deze samenwerkingsvormen kunnen verschillen. Het primaire doel kan bijvoorbeeld gericht zijn op professionalisering, ontwerpen of innovatie. Tijdens deze workshop gaan we in op verschillende doelen en middelen als belangrijke voorwaarden voor een effectief samenwerkingsproces tussen docenten. Hoe kunnen docenten hun kritische en onderzoekende houding benutten en ontwikkelen vanuit de verschillende ervaringen die zij inbrengen? Voor een goed samenspel bij de ontwikkeling van het onderwijs is het van belang om doelen, randvoorwaarden en inhoud op elkaar af te stemmen.

In het hbo werken studenten op veel verschillende manieren samen. Vaak staat daarbij het eindproduct dat zij opleveren centraal. Maar om studenten beter te leren samenwerken is het belangrijk om juist ook stil te staan bij het proces van een groep en het proces als leerobject te nemen. Studenten kunnen veel leren van reflectie op het samenwerken voor toekomstige groepsprojecten. Tijdens deze workshop gaan we in op hoe docenten inzicht kunnen krijgen in het proces van een studentgroep, maar ook hoe studenten werkende binnen een groep daar zelf inzicht in kunnen krijgen. Dit doen we aan de hand van verschillende tools en inzichten uit de wetenschappelijke literatuur.

 • Handelskade, Handelskade 75, Deventer

 • 12 december 2018 - 13:00 tot 17:30

Schrijf nu in!

Gerelateerde artikelen

Conferentie 'All inclusive hospitality' bij Saxion in Apeldoorn SaxTV

Video: 'All inclusive hospitality' bij Saxion in Apeldoorn

17 december 2018
Winnaar regiofinale FIRST® LEGO® League Stedendriehoek bekend Onderzoek

Winnaar regiofinale FIRST® LEGO® League Stedendriehoek bekend

17 december 2018
Saxion Deventer Onderzoek

Installatie Irene Visscher-Voerman als lector Innovatief en Effectief Onderwijs