man presenteert in Gasfabriek Deventer
Ondernemerschap

Werkconferentie CIRCLES & Onderwijs

Ketelhuis, Zutphenseweg 6C (Business Innovatie Campus 'De Gasfabriek'), Deventer

Op vrijdag 21 juni organiseert het Saxion Centrum van Ondernemerschap in CIRCLES-verband een werkconferentie bij de Gasfabriek in Deventer. Deze conferentie draait om drie hoofdvragen: Hoe realiseren de HBO- en MBO kennisinstellingen een interdisciplinaire benadering; Hoe implementeren zij circulair denken in hun onderwijs en hoe zorgen zij er voor dat de kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk? En wat verwacht het bedrijfsleven op dat gebied? Denk jij mee?

Wil jij meedenken? Meld je aan voor vrijdag 14 juni!

Aanmelden

De transitie naar een circulaire economie vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Belangrijke aandachtspunten zijn 'multidisciplinaire' vaardigheden (diverse technologische disciplines in combinatie met economische disciplines) en multi-level skills. Het onderwijs heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het opleiden van de benodigde vakmensen. De partners binnen het CIRCLES-programma willen de dynamiek in en na CIRCLES gebruiken om de in de toekomst vereiste vaardigheden een belangrijke plek te geven binnen onderwijssystemen. Het integraal benaderen van vraagstukken uit de markt daagt onderwijsinstellingen uit om tot nieuwe interne methodieken te komen die moeten worden ingebed in interne meetsystemen, overlegstructuren en begeleidingsmethodieken. Er is een parallel met de manier waarop het bedrijfsleven moet leren omgaan met nieuwe businessmodellen.

De drie CIRCLES-hogescholen in de regio, HAN, Saxion en Windesheim willen de samenwerking in circulaire economie ook na afloop van het CIRCLES-programma (september 2019) continueren, maar ze willen daar ook graag collega-instituten van HBO en MBO bij betrekken. Alleen samen kunnen we de arbeidsmarkt voorzien van adequaat opgeleide krachten die mee kunnen denken in de ontwikkelingen richting een circulaire economie. Om dat te concretiseren is het gewenst om nader in te zoomen op de verschillende werkwijzen binnen de kennisinstellingen. 

Wij kunnen veel van elkaar leren. Daarnaast kan bekendheid van elkaars programma’s de onderlinge uitwisseling van studenten bevorderen. Daarmee bieden de kennisinstellingen hun studenten meer keuzedifferentiatie hetgeen de aantrekkelijkheid van het onderwijs en van de regio bevordert.

Daarom organiseren wij in CIRCLES-verband een werkconferentie op vrijdag 21 juni aanstaande bij de Gasfabriek in Deventer. Deze conferentie draait om drie hoofdvragen:

 1. Hoe realiseren de HBO- en MBO kennisinstellingen een interdisciplinaire benadering?
 2. Hoe implementeren de HBO- en MBO kennisinstellingen circulair denken in hun onderwijs?
 3. Hoe zorgen de HBO- en MBO kennisinstellingen er voor dat de kennis die wordt ontwikkeld in het kader van hun onderwijs en onderzoek, ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk? En wat verwacht het bedrijfsleven op dat gebied?

Omdat dit vrij veel is om in één middag om achter elkaar te bespreken, doen we dit in parallelle groepen. Aan het eind van de middag delen we de conclusies plenair.

We nodigen bewust niet alleen docenten en onderzoekers uit om mee te doen. Ook het bedrijfsleven is nadrukkelijk, vooral bij het laatste thema, betrokken. En last but not least: studenten kunnen ons hun ervaringen vertellen met diverse vormen van onderwijs. Neem hen dus waar mogelijk mee!

Genodigden

 • Collega’s docenten en onderzoekers aan HBO- en MBOW instellingen in Oost-Nederland
 • Studenten die hun ervaringen met het aangeboden onderwijs willen delen
 • Bedrijfsleven dat zich betrokken voelt bij het beroepsonderwijs

Programma        
13.00 uur   : Ontvangst
13.30 uur   : Plenaire start    
13.40 uur   : Uiteen in drie deelsessies (details zie hieronder)
15.40 uur   : Pauze & verzamelen
16.00 uur   : Plenaire terugkoppeling & vooruitblik
17.00 uur   : Netwerkborrel in de Kantine         

Deelsessies

1. Interdisciplinariteit

 • Start met pitches vanuit de drie kennisinstellingen
  • Niet alleen de succesverhalen
  • Ervaringen van studenten met interdisciplinair onderwijs

2. Integratie CE

 • Start met pitches vanuit de drie kennisinstellingen
  • Aandacht voor facetbenadering, dan wel sectorale opzet
  • Ervaringen van studenten met CE-projecten/CE in onderwijs

3. Koppeling bedrijfsleven 

 • Start met pitch vanuit bedrijfsleven (Chris Lorist, VNO_NCW)
 • Reacties met pitch vanuit elk van de drie hogescholen

Bij alle drie de deelsessies:

 • Aanvulling vanuit andere kennisstellingen
 • Gedachtewisseling over knelpunten en mogelijke werkwijze/aanpak
 • Mogelijke samenwerking, participatie

Wil jij meedenken? Meld je aan voor vrijdag 14 juni!

Aanmelden
 • Ketelhuis, Zutphenseweg 6C (Business Innovatie Campus 'De Gasfabriek'), Deventer (Route en contact)

 • 21 juni 2019 - 13:00 tot 17:00

Gerelateerde artikelen

Juniorstartupchallenge.jpg Event

Finale Junior Startup Challenge 2019

27 juni 2019 Enschede Alphons Ariëns
June 05, 2019-21-4513-SaxionOndernemersAward-SaxionCVO-2Y3A5081-Shotmaniacs.jpg Ondernemerschap

Overdonderde winnaars na zinderende finale Saxion Ondernemers Award

6 juni 2019
Lancering START programma voor studentondernemers / Foto: Antoine - Shotmaniacs Ondernemerschap

Lancering START programma voor studentondernemers