Congres van stress naar succes. 7 november 2019.shutterstock_768294451.jpg
Onderzoek

Van stress naar succes: een congres over prestatiedruk & studentenwelzijn

Handelskade, Handelskade 75, Deventer

Veel studenten ervaren stress. Waar komt dit vandaan? Hoe ontstaat stress? Hoe buig je stress om naar iets positiefs en productiefs? Tijdens dit congres deelt Jolien Dopmeijer, mede-initiatiefnemer actieplan Studentenwelzijn, actuele onderzoeksgegevens. Debby Mendelsohn, psycholoog, geeft een lezing over stress. In diverse workshops ga je zelf gericht aan het werk. Je krijgt ‘tips en trics’ die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen bij de begeleiding van studenten. Kortom een middag die je niet mag missen.

Voor wie

Dit congres is bedoeld voor docenten uit het voortgezet-, mbo- en hoger onderwijs, HR-medewerkers, studieloopbaanbegeleiders en andere professionals die persoonlijke begeleiding geven aan studenten.

Er zijn workshops op het gebied van:

 • Smartphone in het onderwijs: leermiddel of afleiding?
 • Werkdruk en geluk
 • School of inspiration
 • Mindfulness en stressmanagement
 • Binding en veilig studieklimaat
 • Stress en neurodiversiteit

Geïnteresseerd? Meld je dan aan onderaan de pagina.

Programma

Dagvoorzitter Trea van der Vecht, Business Developer AMA

Tijd 

Onderwerp

12.30 – 13.00 uur

Inloop met koffie/thee

13.00 – 13.15 uur

Anka Mulder,  voorzitter College van Bestuur, Saxion

13.15 – 13.45 uur

Eigen ervaringen

 • Felix Nijboer, student Human Resource Management (HRM)

 • Eline Francken, student Toegepaste Psychologie (TP)

13.45-14.15

‘Facts and figures’ door Jolien Dopmeijer, onderzoeker Hogeschool Windesheim en mede-initiatiefnemer actieplan Studentenwelzijn

De actuele ontwikkelen rondom stress volgen elkaar snel op. Een thema wat hierbij hoort is ‘prestatiedruk’. Wat is dat nu eigenlijk en wat zijn oorzaken en gevolgen? Actuele cijfers van stress onder studenten en de bijbehorende oorzaken en gevolgen worden gepresenteerd. Uiteindelijk heb je duidelijk voor ogen hoe groot het probleem is en wat de impact is op het functioneren en welzijn van de student en werknemer.

14.15 – 14.45 uur

Stress’ door Debby Mendelsohn, psycholoog, trainer en schrijver

Aan bod komen de achtergronden en ideeën over stress, oorzaken en de gevolgen van stress zowel positief als negatief. Wat doet stress met iemand en hoe buig je het naar iets goed om.  

14.45 – 15.00 uur

Korte pauze

15.00 – 15.45 uur

Workshop ronde 1

15.45 – 16.30 uur

Workshop ronde 2

16.30 – 17.00 uur

'Blik vooruit' door Jolise ’t Mannetje, Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Saxion, promovenda Welbevinden van studenten in honours programma’s

Het welbevinden van studenten komt steeds vaker en duidelijker op de agenda van instellingen voor Hoger Onderwijs. En dat is niet voor niks. Niet alleen het verhelpen van stress-gerelateerde klachten, maar juist ook het versterken van het welbevinden van studenten verdient aandacht. Onderzoek en de onderwijspraktijk kunnen hierin samen optrekken. Op basis van een Saxionbrede vragenlijst waarin studenten aangeven hoe zij hun stress en bevlogenheid ervaren en welke behoefte aan hulp zij hebben, bepaalt Saxion haar koers. In deze afsluitende lezing wordt ingegaan op onderzoeksresultaten van binnen én buiten Saxion en blikken we vooruit op hoe Saxion verder vorm kan geven aan de ondersteuning van studenten. Want studeren in een omgeving die jouw welbevinden stimuleert, dat gunnen we toch elke student?

17.00 – 17.30 uur

Borrel met ‘open podium’ voor deelnemers om opbrengst van de dag te delen.

 

Workshops

Door Andrieke Thissen en Geerle van der Wijk

Smartphones zijn inmiddels overal. In het onderwijs kunnen ze efficiënt worden ingezet om lessen aantrekkelijker te maken en de interactie te bevorderen. Maar smartphones kunnen ook een bron van afleiding zijn in het onderwijs. Met lesmateriaal willen we studenten aan het denken zetten over de effecten van smartphones en social media, zowel binnen als buiten de collegebanken. Het lesmateriaal dat ontwikkeld is, wordt na afloop van de workshop beschikbaar gesteld voor de deelnemer

Foto Geerle van Wijk

Geerle van der Wijk

Programma coördinator video-unit

06-22569561
Andrieke Thissen

Andrieke Thissen

Docent/ neuropsycholoog

LinkedIn

Door Mirjam Spitholt

Hoe is het mogelijk dat de ene student met vergelijkbare capaciteiten en ongeveer dezelfde nevenactiviteiten veel meer druk ervaart dan de andere student? Het geheim is dat we niet de wereld van buiten naar binnen ervaren maar andersom. Inzicht in de werking van het menselijke systeem kan enorm helpend zijn. Graag onthul ik een aantal geheimen die de druk van de ketel kunnen halen.

Mirjam Spitholt

Mirjam Spitholt

Docent

LinkedIn

Door Judith van Vlaanderen

De School of Inspiration organiseert inspiratie-classes over levensthema’s waarover je zo weinig leert op school en zo belangrijk is voor plezier en succes in je werk en je leven. Zoals bijvoorbeeld over het thema ’stress’.

Druk, druk, druk. Mogelijk ongezonde stress. Dat zelfs kan leiden tot burn-out. Misschien herken je het bij jezelf? Misschien vooral in je omgeving, bijvoorbeeld de studenten. De cijfers liegen er niet om: “Bijna driekwart van de studenten, 74% om precies te zijn, zegt regelmatig emotioneel uitgeput te zijn als gevolg van de hoge studiedruk, weet RTL Nieuws. Ook zegt dit onderzoek dat één op de drie studenten een verhoogde kans heeft op een burn-out.”

Best goed besteedde tijd dus om het gemoed van stress eens nader te belichten en een uurtje deze middag aandacht aan te besteden. Kom ook en word weer een stapje wijzer en slimmer over het thema ‘stress’.

Judith van Vlaanderen

Judith van Vlaanderen

Docent

LinkedIn

Door Veronique Tijhuis en Hendrika Timmerman

Wat is mindfulness en hoe kun je dit als student- of leerlingbegeleider inzetten in de begeleiding van je leerlingen/studenten die stress ervaren? Of voor jezelf in drukke tijden? Om antwoord te geven op deze twee vragen doen we het volgende. We zoomen in op de uitgangspunten van mindfulness in het algemeen en stressreductie in het bijzonder. We gaan verschillende mindfulness oefeningen doen om te ervaren hoe dit werkt en welk effect het kan hebben op stressreductie.

Veronique Tijhuis en Hendrika Timmerman zijn beide werkzaam als studentenpsycholoog bij Saxion. Zij geven de training mindfulness aan studenten van Saxion.  Veronique en Hendrika nemen je graag mee in het verhaal en ervaringen van mindfulness en stressmanagement.

Veronique Tijhuis

Veronique Tijhuis

LinkedIn
Hendrika Timmerman

Hendrika Timmerman

LinkedIn

Door Astrid Wieferink en Mariska Ansink

Om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen, lijkt het van belang dat de student/leerling zich veilig, vertrouwd, verbonden en op ‘zijn plek’ voelt. Oftewel: verbonden in een veilig leerklimaat. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, die van invloed zijn op het welbevinden van de student. Wat zijn deze belemmerende en bevorderende factoren, en wat kun je als docent, (studieloopbaan) begeleider doen om een stimulerend studieklimaat te bevorderen? Deze interactieve workshop gaat over oprechte aandacht, omgaan met spelregels en het voorkomen van uitval.

Astrid Wieferink

Astrid Wieferink

Studentdecaan

LinkedIn
Mariska Ansink

Mariska Ansink

Studentdecaan

LinkedIn

Door Jolien Dopmeijer

In april 2018 werd het Actieplan Studentenwelzijn gelanceerd met daarin een handreiking voor thema’s die in een integrale aanpak voor studentenwelzijn niet mogen missen. Deze inzichten zijn voortgekomen uit onderzoek naar studentenwelzijn in Nederland, maar ook het buitenland en tevens uit gesprekken met studenten, docenten en andere studentbegeleiders. Veel hogescholen en universiteiten zoeken naar een manier om aan de slag te gaan met dit omvangrijke thema. In deze workshop maken we, onder leiding van een van de auteurs van het actieplan, een start door met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen over de invulling van de pijlers van het Actieplan, waarbij de nadruk zal worden gelegd op de pijlers preventie en vroeg signalering, binding en veilig studieklimaat, deskundigheidsbevordering en (online) hulpaanbod, afhankelijk van het aantal deelnemers. Het doel is om een tot een aantal concrete acties per pijler te komen die eenieder mee kan nemen naar de eigen instelling om een begin te maken met een aanpak. Tevens zullen de geformuleerde actiepunten door de workshopleider meegenomen worden naar het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn, waar op dezelfde wijze wordt gewerkt aan het concretiseren van een landelijke integrale aanpak. De workshop wordt gestart met een korte inleiding op het actieplan en de pijlers en een handreiking voor hoe je binnen de hogeschool werken aan studentenwelzijn kan organiseren. Alle kennis en ervaring is welkom!

Jolien Dopmeijer.jpg

Jolien Dopmeijer

Onderzoeker

LinkedIn

Stress en neurodiversiteit: de wereld raakt steeds meer "gemachineerd" vanuit grootschalige (overall) beschikbare Smart Technology. Technologie werkt uniformerend, ze dreigt de diversiteit tussen mensen te verkleinen. Alleen de studenten die echt niet passen in het "Smart-Technology-Keurslijf" dreigen buiten de boot te vallen, en vaak juist omdat alledaagse zaken voor hun (aan opdrachten werken in niet gematchte groepjes, veel sociale interactie via zelforganisatie moeten regelen) stress veroorzaakt, terwijl zaken waar sommige neurodiverse mensen juist heel goed in zijn (inhoud, formeel redeneren) via allerlei technieken naar de achtergrond verdwijnen. Het lijkt dat het bewustzijn hiervan bij opleidingsinstellingen nog onvoldoende is. In de workshop wordt een en ander besproken en is er plaats om ervaringen te delen.
 

Portret van Jan Willen de Graaf

Dr. Jan Willem de Graaf

Lector Brain and Technology

06 - 19073967 Link Profile
 • Handelskade, Handelskade 75, Deventer

 • 7 november 2019 - 12:30 tot 17:30

 • € 75,- incl. catering. Bij opgave van meer dan 2 medewerkers van een Saxion academie zijn de kosten € 50,- pp.

Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Studeren bij het Studieplatform van het Saxion StudieSuccesCentrum Studentenleven

Studieplatform: om ‘samen’ effectief te studeren

26 september 2019
Werkgelukdeskundigen in spé Organisatie

Werkgelukdeskundigen in spé

12 september 2019
Sociale wijkteams Onderwijs

Saxion start met nieuwe leergang Sociale Wijkteams