Agenda

Symposium 10 jaar Master Advanced Nursing Practice

02.07  | 10.00 uur  | Saxion, Deventer

Tien jaar geleden startte de Saxion-master voor verpleegkundig specialist - toen een nieuw beroep, nu een onmisbare schakel tussen arts en verpleger. Een feestelijke reden voor een inspirerend symposium! Lichting 2015 presenteert afstudeeronderzoeken en prof. dr. Guus Schrijvers geeft een lezing.

Master Advanced Nursing Practice - foto van een student

De opleiding Master Advanced Nursing Practice leverde de afgelopen tien jaar vele verpleegkundig specialisten af die actief zijn in alle velden van de gezondheidszorg. De verpleegkundig specialist is inmiddels een onmisbare schakel in de behandeling en zorg voor patiënten in de gezondheidszorg. Daar zijn wij trots op!

Graag nodigen wij u uit voor een symposium ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Master Advanced Nursing Practice. Dit symposium vindt plaats op donderdag 2 juli 2015 op onze Saxion-locatie in Deventer.

De bijeenkomst begint met een terugblik op de ontwikkeling van het beroep door hoogleraar Verplegingswetenschappen prof. dr. Petrie Roodbol, grondlegger van het beroep van verpleegkundig specialist. Vervolgens presenteren de studenten hun afstudeeronderzoek. Als afsluiting van de dag verzorgt prof. dr. Guus Schrijvers de lezing ‘De verpleegkundig specialist en de substitutie van zorg’.

U kunt deelnemen aan het gehele programma of aan een deel ervan.

Accreditatie

Voor verpleegkundig specialisten is accredidatie aangevraagd voor het bijwonen van dit symposium.

Programma

09.15 uur     Inloop
10.00 uur     Opening door drs. Alice Bomers, course director Master Advanced Nursing Practice
10.05 uur     Inleiding prof. dr. Petrie Roodbol, hoogleraar verplegingswetenschappen
10.20 uur     Afstudeerpresentaties, in 4 ronden
15.15 uur     ‘De verpleegkundig specialist en de substitutie van zorg’. Afsluitende lezing door prof. dr. Guus Schrijvers, emeritus hoogleraar Public Health en Gezondheidseconoom
15.45 uur     Uitreiking beste Thesis 2015 Master Advanced Nursing Practice door drs. Rients Jorna, directeur Academie Gezondheidszorg
16.00–17.30 uur     Afsluiting door drs. Rients Jorna, borrel na afloop

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het 10-jarig jubileum van de Master Advanced Nursing Practice via deze link.

Aanmelden kan tot dinsdag 23 juni 2015.

Wij zien u graag op 2 juli!