Agenda

Geluk, gedrag en gezondheid

22.04  | 14.00  | Saxion Deventer

‘Geluk, gedrag en gezondheid’, symposium op 22 april 2015, Saxion, academie AGZ, Deventer. Drie prikkelende lezingen en aandacht voor de Saxion-masteropleidingen Arbeid & Gezondheid en Revalidatie bij Chronische Aandoeningen.

Afbeelding van de Saxion-masteropleidingen Arbeid & Gezondheid en Revalidatie chronische aandoeningen

Symposium

Waarom besteden bedrijven aandacht aan de gezondheid van hun medewerkers? Hoe kunnen we mensen beïnvloeden zodat ze zich gezonder gaan gedragen? En is geluk voor ieder mens weggelegd? Hangt geluk samen met geestelijke gezondheid? En, is geluk te bevorderen?

Iedereen die werkt op het terrein van zorg, welzijn of arbeid weet hoe belangrijk zulke vragen zijn, kan er prima een voor de hand liggend antwoord op geven en beseft tegelijk hoe alomvattend en divers de wisselwerking is tussen geluk, gezondheid en gedrag, in de dagelijkse werkelijkheid en in de eigen beroepspraktijk.

Programma

Op 22 april 2015 organiseert de Academie Gezondheidszorg (AGZ) het symposium ‘Geluk, gedrag en gezondheid’. Het symposium is bestemd voor professionals in de zorg- en welzijnssector en op arbeidsdeskundigen.

Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste, plenaire gedeelte presenteren drie sprekers hun actuele inzichten in de centrale thema’s en belichten ze de samenhangen ertussen.

In de workshops gaan we vervolgens, samen met u, dieper in op thema’s als zelfmanagement, preventie, revalidatie, vitaliteitsmanagement, productiviteitsbevordering en de inzet van nieuwe, innovatieve technologie. Die thema’s staan ook centraal in de masteropleidingen Arbeid & Gezondheid (www.saxion.nl/mag) en Revalidatie bij Chronische Aandoeningen (www.saxion.nl/mrca) een belangrijk onderwerp. Natuurlijk worden deze beide opleidingen gepresenteerd en kunt u in gesprek met de aanwezige docenten.

Sprekers

Puck Bossert, directeur Human Resources bij pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN, spreekt over gezondheid vanuit bedrijfsperspectief.

Dr. Ad Bergsma, associate lector bij de Academie Gezondheidszorg en van Saxion, zet zich in voor onderwijs en onderzoek op het gebied van zelfmanagement, met herstelgerichte zorg en ervaringsdeskundigheid als belangrijke subthema’s. Ad Bergsma is in mei 2011 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam op het proefschrift Imperfectly Happy, over kwaliteit van leven, zelfhulp en geluk.

Drs. Koen van der Swaluw, onderzoeker/promovendus bij het RIVM en de Universiteit Tilburg, vertelt over het onderzoeksveld van gedrag en gedragseconomie toegepast op het thema gezondheid. Hij gaat daarbij in op zijn eigen onderzoek naar de effectiviteit van verschillende soorten financiële prikkels als stok achter de deur bij het afvallen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het symposium of over de masteropleidingen? Neem dan contact op met h.j.bieleman@saxion.nl (Associate Lector Arbeid & Gezondheid) of met s.p.kok@saxion.nl (Course Director masteropleiding Revalidatie bij Chronische Aandoeningen).

  • Datum, tijd en aanmelden
  • Datum: 22 april
  • Locatie: Saxion Deventer
  • Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur.)
  • Einde: 18.00 uur
  • Kosten: € 45,–

Aanmelden: klik op deze link om het aanmeldformulier te openen.