Agenda

Standaardisatie en patiëntgerichtheid - tegenstellingen of dezelfde kant van de medaille?

08.06  | 19 uur  | Saxion Enschede. theater

Standaarden in de gezondheidszorg helpen om zorg efficiënt, hoogwaardig en toegankelijk te houden. Maar, standaarden zouden ook rigiditeit in de hand werken en patiëntgerichtheid belemmeren. Dr. Esther van Loon, AGZ-docent, presenteert alternatief: de reflexieve standaard.

Refereeravond maandag 8 juni 2015

In de gezondheidszorg wordt steeds meer vastgelegd in standaarden: in richtlijnen, in zorgpaden, in classificaties en ga zo maar door. Dergelijke standaarden helpen om de zorg efficiënt, van een constant niveau van kwaliteit en toegankelijk voor iedereen te houden. Maar als keerzijde worden standaarden ook vaak ervaren als rigide, te voorschrijvend en te weinig rekening houdend met de essentiële verschillen tussen patiënten. Patiëntgerichtheid, een andere belangrijke waarde voor kwaliteit van zorg, lijkt door deze toegenomen standaardisatie in het geding te komen.

Een vaak geopperde oplossing voor rigide standaarden is dat zorgverleners als reflexieve professionals in staat zijn om de nuance aan te brengen en te bepalen wanneer zij een standaard volgen of wanneer ze afwijken. Maar leidt deze individuele afwijking van een standaard niet tot nieuwe vormen van willekeur die juist door standaarden getracht worden te voorkomen? Of leiden rigide standaarden al op voorhand door een gering gebruik door zorgverleners die geen meerwaarde zien van dergelijke standaarden?

Op deze refereeravond wordt een alternatief geschetst. Door in te zoomen op de ontwikkeling van reflexieve – in tegenstelling tot rigide – standaarden in de gezondheidszorg, wordt reflectie, expertise van zorgverleners en aandacht voor individuele aspecten van patiëntenzorg meegenomen. Dit leidt dan tot standaarden die zowel richtinggevend als patiëntgericht zijn en die veel potentie bieden tot een beter gebruik door werkers in de zorg. Hoe deze standaarden ontwikkeld worden en wat voor gevolgen dit heeft voor het gebruik, staat in deze refereeravond centraal.

Esther van Loon is docent bij de Academie Gezondheidszorg van Saxion en is recentelijk gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift getiteld Reflexive standardization and standardized reflexivity. Development and use of innovations in healthcare.

Accreditatie

V&VN Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten - 2 punten

Aanmelden

Klik op deze link om u aan te melden voor de refereeravond