Nieuwsberichten

Donderdag 13 april: Vitaal Twente opent haar deuren

12.04.2017

Op 13 april gaat het nieuwe samenwerkingsverband Vitaal Twente, waaronder Saxion, in gesprek met publieke en private organisaties om samen in de regio Twente de vitaliteit van de bevolking te verbeteren.

Logo Vitaal Twente

Acht Twentse organisaties starten dit initiatief met de bedoeling om met een groeiend aantal partners samen tot concrete actie te komen. Inmiddels melden zich al partijen om aan te sluiten. Op donderdag 13 april zijn deze organisaties en andere belangstellenden welkom om zo’n samenwerking vorm te geven.

Meteen op 13 april start de taak die Vitaal Twente zich stelt: matchmaking tussen partijen. Op deze dag presenteert Vitaal Twente de reeds bestaande projectportefeuille en nodigt zij gasten uit om ook eigen initiatieven te bespreken.

Twente’s vitaliteit blijft achter

De vitaliteit van de inwoners in Twente laat in vergelijking met de rest van Nederland nogal te wensen over. Zo blijkt uit een rapport van de GGD dat de gemiddelde levensverwachting in deze regio lager is en dat Twentenaren vaker sterven aan hart- en vaatziekten, kanker en psychische stoornissen, COPD en diabetes mellitus dan gemiddeld in Nederland. Net als in de rest van Nederland vergrijst Twente. Zo zal in 2040 meer dan 25% van de inwoners van Overijssel 65 jaar of ouder zijn. Uit een rapport van de GGD Twente uit 2010 blijkt dat 33% van de ouderen last heeft van lichamelijke beperkingen, 32% matig en 4% een hoge mate van depressie kent, en 35% matig en 6% ernstig eenzaam is. Daarnaast blijkt dat 31% van de ouderen te weinig drinkt en dat 46% kampt met matig en 15% met ernstig overgewicht. Het hebben van een verminderde gezondheid en ongezonde levensstijl heeft invloed op de kwaliteit van leven en op de mate waarin zij kunnen participeren in de maatschappij en daarmee in de economie van Overijssel. Gevolg is dat veel zorginstellingen overspoeld worden met zorgvragen terwijl ze kampen met een tekort aan arbeidscapaciteit.  

Innovatieve regio

De regio biedt ook veel kansen. Technologie is een speerpunt in Twente. Innovaties in de regio gericht op het ondersteunen van vitaliteit en het behouden van zelfstandigheid worden volop ontwikkeld. Afstemming is nodig om doublures en elkaar tegenwerken te voorkomen. De versnippering zoals we die op dit moment hebben, maakt ook dat we onvoldoende duurzaam kunnen acteren op grote strategische agenda’s van de Nederlandse Overheid en in Europa. Vitaal Twente ontwikkelt activiteiten in een zogenaamde learning community. Uitgangspunt is dat je samen verder komt. Daarom kiest Vitaal Twente altijd voor een gezamenlijke aanpak. Bestaande initiatieven worden waar mogelijk gevolgd en verduurzaamd. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld op basis van de gemeten behoefte van de burgers. Daarnaast is er aandacht voor een goed businessplan. Kennis wordt in de coalitie gedeeld en zoveel mogelijk buiten de coalitie ter beschikking gesteld.

Donderdag 13 april: kennis maken en samen aan het werk

Meteen op 13 april start de taak die Vitaal Twente zich stelt: matchmaking tussen partijen. Op deze dag presenteert Vitaal Twente de reeds bestaande projectportefeuille en nodigt zij gasten uit om ook eigen initiatieven te bespreken. Op 22 juni is er een vervolgbijeenkomst gepland waarop matchmaking met ideeën of bestaande projecten van geïnteresseerde organisaties centraal staan.   
De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 - 18.00 uur in Saxion, locatie Enschede, hoofdgebouw 'Ko Wierenga', collegezaal F-1.11.
 

>> Voor opgave en meer informatie: www.vitaaltwente.nl