Masters en cursussen

De lectoraten van het Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie dragen met onderwijs en mogelijkheden voor onderzoek bij aan de masteropleidingen die worden aangeboden door de Academie Gezondheidszorg en de Academie Mens en Maatschappij.

Daarnaast biedt de afdeling Kennistransfer een breed portfolio aan symposia, trainingen, leergangen en toegepast onderzoek voor bedrijven en organisaties in de werkvelden zorg en welzijn.